ne demek, nedir sorularına karşılık, 2 harfli sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca ile ilgili toplam 661 sözcük, teknik terim, birleşik kelime, isim, atasözü, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

: Aç atansa da kaç.

Kaynak : Türk Dil Kurumu

aç aç ile yatınca arada dilenci doğar aç açık kalmak nedir aç açına tanımı aç açuk anlamı aç alavan ne demek aç aman bilmez nedir aç at yol almaz aç ayı oynamaz tanımı aç bırakmak anlamı aç biilaç ne demek aç boğaz nedir aç doymam tanımı aç doyurmak anlamı aç elini kora sokar aç esner ne demek aç ezber nedir aç gezmektense tok ölmek yeğdir aç gözünü tanımı aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun aç ile eceli gelen söyleşir aç kabadayı anlamı aç kalmak ne demek aç karnına nedir aç köpek fırın deler aç kurt aslana saldırır aç kurt gibi tanımı aç kurt yavrusunu yer aç ne yemez anlamı aç susuz kalmak aç tağsır ne demek aç tasır nedir aç tavuk kendini arpa ambarında sanır açabilme tanımı açabilmek anlamı açaca ne demek açacah nedir açacak tanımı açadurma anlamı açadurmak ne demek açagatıh nedir açağız tanımı açağraz anlamı açah ne demek açal nedir açalık tanımı açalya ne demek açamak anlamı açan ne demek açangül nedir açar nedir açaray tanımı açarlamak anlamı açaruk ne demek açasına nedir açasıya tanımı açcah anlamı açcak ne demek açcık nedir açcıktan tanımı açcuh anlamı açcuk ne demek açcük nedir aççak tanımı aççık anlamı aççıkça ne demek aççi etmek nedir aççik tanımı açecek anlamı açeçek ne demek açelya isminin anlamı açgı nedir açgıcı tanımı açgıç anlamı açgöz ne demek açgözlü nedir açgözlüce tanımı açgözlüleşebilme açgözlüleşebilmek açgözlüleşme anlamı açgözlüleşmek ne demek açgözlülük nedir açgözlülük etmek açı - karşı açı açıcah tanımı açıcak anlamı açıcek ne demek açıcuk nedir açıgaz tanımı açığ anlamı açığa alınma ne demek açığa alınmak nedir açığa alma tanımı açığa almak anlamı açığa çıkarıcı faktörler açığa dayalı harcama açığa imza ne demek açığa satış nedir açığa vurmak tanımı açığını aramak anlamı açığını bulmak ne demek açığını kapamak (veya kapatmak) açığırak nedir açıh tanımı açıh ekmek anlamı açıhça ne demek açıhlıh nedir açıhmak tanımı açık anlamı açık (gergin) atlama açık açık ne demek açık açınık nedir açık ad tanımı açık ağıl anlamı açık ağız ne demek açık ağız aç kalmaz açık ağızlı nedir açık aktarım tanımı açık alan anlamı açık alan katsayısı açık alan yoğunluğu açık ara ne demek açık araba nedir açık ardışık taslak açık artırma tanımı açık arttırma anlamı açık atölye ne demek açık atölye sistemi açık ayak nedir açık bezem tanımı açık bildirme anlamı açık bilet ne demek açık bono nedir açık borç belgiti açık borçlancılık açık borusal kolon açık bölge tanımı açık börek anlamı açık buyrultu ne demek açık büfe nedir açık bütçe politikası açık celse tanımı açık ciro anlamı açık çek ne demek açık çevrim nedir açık dağıtıcı ışıldak açık davranış tanımı açık değer anlamı açık değişme bölgesi açık deniz ne demek açık deniz balıkçılığı açık deniz kafes balıkçılığı açık deniz kafes sistemleri açık devre nedir açık deyim tanımı açık diş anlamı açık dizge ne demek açık dizin nedir açık dolaşım sistemi açık durum tanımı açık duruş anlamı açık duruşma ne demek açık düşme nedir açık düşmek tanımı açık düşürme anlamı açık eğreltileme açık eğretileme açık ekmek ne demek açık ekonomi nedir açık eksiltme tanımı açık el anlamı açık elli ne demek açık ellilik nedir açık emir tanımı açık eşkin anlamı açık fatura ne demek açık fikirli nedir açık fikirlilik açık film tanımı açık finansman anlamı açık gagalı leylek açık gapı ne demek açık genel satak işlemleri açık girdi-çıktı akım tablosu açık girişim nedir açık giyim tanımı açık giyimli anlamı açık görüş ne demek açık gri nedir açık güvence ödeği açık halkbilim tanımı açık harcama anlamı açık hava ne demek açık hava aydınlatması açık hava müzesi açık hava okulu açık hava oyun araçları açık hava öğretimi açık hava sineması açık hava tiyatrosu açık hece nedir açık hesap tanımı açık ışıldak anlamı açık iğretileme açık ihale usulü açık imza ne demek açık işletme nedir açık işsizlik tanımı açık işyeri anlamı açık kabuk ne demek açık kabul nedir açık kahverengi açık kalıp tanımı açık kalıplı dövme açık kalp ameliyatı açık kalpli anlamı açık kalplilik ne demek açık kangal nedir açık kangal tavlaması açık kapamak tanımı açık kapı anlamı açık kapı bırakma açık kapı bırakmak açık kapı hırsızı açık kapı politikası açık kapı siyasası açık kapı siyaseti açık kart ne demek açık kestane nedir açık keşide tanımı açık kırmızı anlamı açık kompozisyon açık konuşmak ne demek açık konut darlığı açık köşe nedir açık kredi tanımı açık küme anlamı açık liman ne demek açık lise nedir açık maaşı tanımı açık maliyet anlamı açık mavi ne demek açık mektup nedir açık ordugâh tanımı açık oturum anlamı açık oturum yöneticisi açık oy ne demek açık oyuncusu nedir açık öğretim tanımı açık öndelik anlamı açık önerme ne demek açık pazar nedir açık pembe tanımı açık piyasa anlamı açık piyasa işlemleri açık poliçe ne demek açık pozisyon nedir açık raf tanımı açık rejim anlamı açık saçık ne demek açık saçık konuşmak açık saçık yayın açık saçıklık nedir açık sahne tanımı açık saman rengi açık sarı anlamı açık satak belgiti açık satış ne demek açık sayca nedir açık sayım tanımı açık sayışım anlamı açık seçik ne demek açık seçiklik nedir açık seki tanımı açık senet anlamı açık ses ne demek açık sistem nedir açık söylemek tanımı açık sözdizimi anlamı açık sözleşme ne demek açık sözlü nedir açık sözlülük tanımı açık süre anlamı açık şehir ne demek açık tamdeyim nedir açık taşıt tanımı açık teklif usulü açık teklif yöntemi açık temas anlamı açık terim ne demek açık teşekkür nedir açık tohumlular açık ton tanımı açık toplum anlamı açık tribün ne demek açık tutmak nedir açık tutu tanımı açık uçlu bölümler açık uçlu finansal kiralama açık uçlu fon anlamı açık uçlu kiralama açık uçlu soru ne demek açık uçlu yatırım ortaklığı açık uyak nedir açık ünlü tanımı açık ve seçik anlamı açık vermek ne demek açık yapım nedir açık yara tanımı açık yaraya tuz ekilmez açık yargılama anlamı açık yarış ne demek açık yarışım nedir açık yarışlık tanımı açık yayın anlamı açık yeşil ne demek açık yiv nedir açık yol tanımı açık yürekle anlamı açık yürekli ne demek açık yüreklilik açık yüreklilikle açık zaman nedir açıkağıl tanımı açıkağız anlamı açıkak ne demek açıkalan nedir açıkalın tanımı açıkça tanımı açıkçası anlamı açıkçasını söylemek açıkçı ne demek açıkdavranış nedir açıkdere tanımı açıkel anlamı açıker ne demek açıkfora anlamı açıkfora çarkı ne demek açıkfora kenarbıçağı açık-gagalı leylek açıkgöz nedir açıkgözlük tanımı açıkgözlülük anlamı açıkgözlülük etmek açıkgün nedir açıkgüney ne demek açıkhava resmi nedir açıkhava tiyatrosu açıkhavacı tanımı açık-koyu anlamı açıkköy ne demek açıklama nedir açıklama belgesi açıklama cümlesi açıklama çoğulu açıklama örnekçesi açıklama seslendirmesi açıklama yapmak açıklama yazısı açıklama yöntemi açıklamak tanımı açıklamalı anlamı açıklamalık ne demek açıklanabilir nedir açıklanabilirlik açıklanabilme tanımı açıklanabilmek anlamı açıklanan ne demek açıklanan değişken açıklanış nedir açıklanma tanımı açıklanmak anlamı açıklanmamış sapma açıklanmamış yapıt açıklanmış sapma açıklanmış tercihler kuramı açıklanmış yapıt açıklar alayı ne demek açıklar livası nedir açıklar livası olmak açıklarla oyun tanımı açıklaşma anlamı açıklaşmak ne demek açıklaştırabilme açıklaştırabilmek açıklaştırılma nedir açıklaştırılmak açıklaştırma tanımı açıklaştırmak anlamı açıklatabilme ne demek açıklatabilmek nedir açıklatma tanımı açıklatmak anlamı açıklattırma ne demek açıklattırmak nedir açıklayabilme tanımı açıklayabilmek anlamı açıklayacı özne açıklayan ne demek açıklayıcı nedir açıklayıcı ad tanımı açıklayıcı belgeler açıklayıcı çekim açıklayıcı değişken açıklayıcı dolaylı tümleç açıklayıcı efsaneler açıklayıcı masal açıklayıcı nesne açıklayıcı zarf tümleci açıklayıcıdan özne açıklayıcıdan tümleç açıklayıcılık anlamı açıklayış ne demek açıklayıverme nedir açıklayıvermek tanımı açıklığa kavuşturmak açıklık anlamı açıklık açısı ne demek açıklık derecesi açıklık getirmek açıklık ilkesi nedir açıklık kazanmak açıklık politikası açıklıkla tanımı açıklıkölçer anlamı açıkta kadılar ne demek açıkta kalmak (veya olmak) açıktan nedir açıktan (para) kazanmak açıktan açığa tanımı açıktan alış anlamı açıktan almak ne demek açıktan atama nedir açıktan atamak tanımı açıktan atanma anlamı açıktan atanmak açıktan geçmek ne demek açıktan para almak açıktan satış nedir açıktan tayin tanımı açıktopluluk anlamı açıkuçlu görüşme açıkuçlu soru ne demek açıkyazı nedir açıkyol tanımı açıl isminin anlamı açıl yumul böceği açıl! anlamı açılabilme ne demek açılabilmek nedir açılama tanımı açılan cobweb anlamı açılan örümcekağı açılan solar ne demek açıların değişmezlik kanunu açılay tanımı açılı duruş nedir açılı kaplama tanımı açılım anlamı açılıp saçılmak açılır ne demek açılır masa nedir açılır tavan tanımı açılır-kapanır yer ışıkları açılış anlamı açılış bilançosu açılış dengelemi açılış fiyatı ne demek açılış fiyatıyla emir açılış konuşması açılış töreni nedir açılışlı ses tanımı açılıverme anlamı açılıvermek ne demek açılma nedir açılma - kararma açılma çizelgesi açılma sıralaması açılmak tanımı açım anlamı açım vermek ne demek açıma nedir açımcı tanımı açımlama anlamı açımlamak ne demek açımlamalı basım açımlanış nedir açımlanma tanımı açımlanmak anlamı açımlayıcı ne demek açımlayış nedir açımlı tanımı açın gözü ekmek teknesinde olur açın imanı olmaz açın karnı doyar açın koynunda ekmek durmaz açın kursağına çörek dayanmaz açın uykusu gelmez açındırıcı anlamı açındırılmış film açındırma ne demek açındırma aygıtı açındırma banyosu açındırma kılavuzu açındırma süresi açındırma teknesi açındırmaç nedir açındırmak tanımı açınığımsı abanık açınık anlamı açınık görevi ne demek açınık gövdeli isim çekimi açınık kaynaşması açınık öğesi nedir açınık ses tanımı açınık yayılışı açınıkla girşim açınıklar uyumu açınıklararası abanık açınıklarda nicelik almaşımı açınıklarda nitelik almaşımı açınıklarda renk almaşımı açınıklarda vurgu almaşımı açınıklaşma anlamı açınıklı baştalık açınıklık ne demek açınıklık noktası açınıkta soluklama açınım nedir açınırlar devimi açınırlar dizgesi uyumu açınlayıcı araştırma açınlayım tanımı açınma anlamı açınmak ne demek açınsama nedir açınsamak tanımı açıntı anlamı açıortay ne demek açıortay düzlemi açıölçer nedir açıölçüm tanımı açısal anlamı açısal bölge ne demek açısal büyütme nedir açısal çap tanımı açısal devinirlik açısal diskordans açısal dispersiyon açısal hız anlamı açısal itki ne demek açısal ivme nedir açısal nicem sayısı açısal sapma tanımı açısal sıklık anlamı açısal ucaylanım açısal uyumsuzluk açısal uzaklık ne demek açısal yol nedir açış tanımı açış konuşması anlamı açışız uyumsuzluk açıt ne demek açıverme nedir açıvermek tanımı açiça anlamı açîk kara ne demek açikir nedir açil tanımı açil grubu anlamı açil koenzim a sentetaz açil taşıyıcı protein açilgliserol ne demek açilleme nedir açiltransferaz tanımı açine anlamı açkaç anlamı açkı ne demek açkı açmak nedir açkı çubuğu tanımı açkı makinesi anlamı açkı sofrası ne demek açkı tahtası nedir açkıcı tanımı açkıcılık anlamı açkıç ne demek açkılama nedir açkılama tekerleği açkılamak tanımı açkılanma anlamı açkılanmak ne demek açkılatılma nedir açkılatılmak tanımı açkılatma anlamı açkılatmak ne demek açkılı nedir açkılık tanımı açkıngül ne demek açkır anlamı açkısız ne demek açkış nedir açku tanımı açkun anlamı açkut ne demek açlığını öldürmek açlık nedir açlık çekmek tanımı açlık grevi anlamı açlık ile tokluğun arası yarım yufka açlık sınırı ne demek açlık şekeri nedir açlıktan gözü (veya gözleri) dönmek (veya kararmak) açlıktan imanı gevremek açlıktan nefesi kokmak açlıktan ölmek tanımı açlıktan ölmeyecek kadar açma anlamı açma börek ne demek açma düğmesi nedir açma kapama belirteci açma makarna tanımı açma sırrını dostuna açmabaşı anlamı açmacı ne demek açmacılık nedir açmak tanımı açmalı anlamı açmalık ne demek açmamak nedir açmaz tanımı açmaz düğümü anlamı açmaz halatı ne demek açmaza düşmek nedir açmaza getirmek (veya düşürmek) açmazlık tanımı açmeğun anlamı açntı ne demek açoh nedir açril tanımı açtı ağzını anlamı açtırabilme ne demek açtırabilmek nedir açtırılma tanımı açtırılmak anlamı açtırış ne demek açtırma nedir açtırma ağzımı tanımı açtırma kutuyu anlamı açtırmak ne demek açu bakan nedir açuh tanımı açuk anlamı açuk saçuk ne demek açuv nedir açuvlanmak tanımı açuvlu anlamı ağzını açacağına gözünü aç gezen kurt aç kalmaz gözü aç ne demek karnı aç nedir sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz tok evin aç kedisi

Aç Oyunları