aralık

aralık ne demek, aralık nedir sorularına karşılık, 6 harfli aralık sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca aralık teknik teriminin Spor, Edebiyat, Müzik, Ekonomi, Fizik, Gramer, Yerleşim Yeri, Jimnastik, Metal Bilim, Yöntem Bilimi kategorilerindeki anlamlarına ve aralık ile ilgili toplam 174 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

aralık
1

Fizik : İki üşek arasında bir kıvılcım ya da yay atlamasının oluşabileceği uzaklık.

2

Fizik : Bir mıknatıssal çevrimin iki parçasını ayıran hava aralığı. 3. Belirli iki değer arasındaki bölge.

3

Jimnastik : Toplu cimnastiklerde, biri birinin ardı sıra durarak dizilenleri ayıran derinliğine açıklık.

4

Metal Bilim : interval;Bir işlemin belli bir amaca göre yapılabileceği, işlem değişkenlerinin iki sınır arası.

5

Edebiyat : Düzyazıda bölümlerin, koşukta dizelerin son sözcükleri, bk. denkleşme.

6

Yöntem Bilimi : Bir ölçme aracının simgelediği ölçüm sürekliliği üzerindeki ardıl birimler arasındaki uzaklık.

7

Ad : Ara: İki masa arasında bir metre aralık var.

8

Ad : Uygun, elverişli durum, fırsat.

9

Ad : Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor.

10

Ad : Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel.

11

Ad : Ayakyolu.

12

Ad : Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas.

13

Sıfat : Yarı açık, tam kapanmamış.

14

Ad, Ekonomi : Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre.

15

Ad, Fizik : Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık.

16

Ad, Müzik : İki nota arasındaki perde uzaklığı.

17

Ad, Müzik : Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk: Portenin beş çizgisi arasında dört aralık vardır.

18

Ad, Spor : Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık.

19

Gramer : Nezle, grip.

20

Gramer : İki ev ve duvar arasındaki boşluk.

21

Gramer : Çıkmaz, dar sokak. 3. İki ev arasında yapılan duvar, bölme.

22

Gramer : İki tarla arası, ekin arası. 5. Ortalık, orta yer: Aralıkta dolaşma.

23

Gramer : Ramazan ve Kurban bayramları arasında kalan ay, zilkade.

24

Gramer : Salı günü.

25

Gramer : Hayvanın ön ayağından, arka ayağına takılan köstek.

26

Gramer : Evin girişi, antre

27

Gramer : Eşya depo edilen, evlerin arka bölümünde bir yer. 3. İki ev ya da tarla arasındaki yer.

28

Gramer : Orta yer, ortalık.

29

Gramer : Pazar günü.

30

Gramer : İki dinsel bayram arasındaki ay.

31

Gramer : Soğuk nedeniyle ortaya çıkan hastalıkların tümü.

32

Yerleşim Yeri : Artvin ili, Borçka ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

33

Yerleşim Yeri : Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

34

Yerleşim Yeri : Diyarbakır ili, Bismil ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

35

Yerleşim Yeri : Giresun ili, Eynesil ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

36

Yerleşim Yeri : Sakarya ili, Kazımpaşa bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

37

Özel Ad : Iğdır iline bağlı ilçelerden biri.

Kaynak : Türk Dil Kurumu

açık anlamı açıklık ne demek alım ne demek alım satım nedir amaç nedir antre tanımı aracı isminin anlamı aralık anlamı aralık damgası ne demek aralık dölü nedir aralık düzenleyici aralık gapı tanımı aralık hastalığı aralık içinde dalgalanma aralık iyisi anlamı aralık kestirimi aralık oyun ne demek aralık oyunu nedir aralık vermek tanımı aralıkla anlamı aralıklı ne demek aralıklı alıştırma aralıklı birleşme yeri aralıklı çıkış nedir aralıklı dikiş kaynağı aralıklı dikiş kaynağı yapma aralıklı dizi tanımı aralıklı ölçek anlamı aralıklı yineleme aralıkoz ne demek aralıksız nedir aralıksız dizi tanımı aralıksız kullanmak aralıksız öğrenme aralıkta anlamı aralıkta sürünen dalgalanma aralıkta yönetimli dalgalanma arda tanımı ardı ne demek ardı sıra nedir ardıl anlamı arka tanımı art arda anlamı artvin ne demek ayak nedir ayakyolu tanımı ayıran anlamı bağlı ne demek basım ne demek başka nedir bayram nedir beden tanımı belirli anlamı belli ne demek bir aralık nedir biri tanımı birim isminin anlamı bismil anlamı borçka ne demek borsa nedir boşluk tanımı bölge anlamı bölme ne demek bölüm nedir bucak tanımı bursa tanımı dar aralık anlamı dar geçit ne demek değer anlamı değişken nedir denkleşme tanımı depo anlamı derin ne demek derinliğine ne demek dinsel nedir diyarbakır tanımı dize anlamı doğru nedir dolaşma ne demek dört nedir durum tanımı duvar anlamı eğitim ne demek ekin isminin anlamı elverişli nedir emir tanımı espas tanımı eşit aralık anlamı eşit görünen aralık eşit görünen aralık ölçeği eşya ne demek evin anlamı eynesil nedir fırsat tanımı geçenek anlamı geçit ne demek giresun nedir giriş tanımı göre anlamı grip ne demek günü nedir harf tanımı hastalık anlamı hava ne demek hava aralığı ne demek hayvan nedir hisse tanımı hücreler arası aralık ikinci anlamı ilçe ne demek ilk kânun nedir ince nedir işlem tanımı kalan anlamı kalın ne demek kanun isminin anlamı kânun nedir kânunuevvel tanımı kazımpaşa anlamı kıvılcım tanımı koridor ne demek köstek nedir kurban tanımı masa anlamı merkez ne demek metre nedir mıknatıs tanımı mıknatıssal anlamı mustafakemalpaşa neden ne demek nedeniyle nedir nezle tanımı nota anlamı o aralık ne demek oluş anlamı orta nedir ortalık tanımı ortay anlamı öğeciksel aralık ölçün aralık ne demek paralel nedir parça tanımı pazar anlamı perde ne demek perinükleer aralık porte nedir ramazan ne demek sakarya tanımı salı anlamı satı nedir satım ne demek satır nedir senet tanımı sınır anlamı sıra ne demek soğuk nedir sokak tanımı sözcük anlamı süre ne demek sürekli nedir takı tanımı tarla anlamı thurstone eşit görünen aralık ölçeği toplu ne demek tümü nedir uygun isminin anlamı uzak tanımı uzaklık anlamı veya ne demek yapı nedir yarı tanımı yerleşim anlamı yönlendirilmiş sabit aralık zilkade ne demek

Aralık Oyunları