aygıt

aygıt ne demek, aygıt nedir sorularına karşılık, 5 harfli aygıt sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca aygıt teknik teriminin Kimya, Anatomi, Fizik, Teknoloji, Gramer, Fiziksel Kimya, Halk Bilimi, Metal Bilim, Zanaat kategorilerindeki anlamlarına ve aygıt ile ilgili toplam 97 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

aygıt
1

Fiziksel Kimya : Deneylerin yapılmasını sağlayan takımlar dizgesi.

2

Fizik : Bir görüngüyü gerçekleştirmek, gözlemlemek, bir büyüklüğü ölçmek gibi etkinliklerde duyu ergenlerimizin algılama sınırlarını genişletmeye yarayan her çeşit düzenek.

3

Halk Bilimi : Bir toplumun üyesi olan bireyin, amacını gerçekleştirmek için kullandığı doğal ya da yapay nesne. bk. halk sanatı, sanat. krş. kültür, halk kültürü.

4

Kimya : Belli fiziksel ya da kimyasal özellik değişimlerini ölçmeye yarayan, yalın ya da karmaşık ölçüm gereci. Örn. sıcaklıkölçer, pH-ölçer.

5

Metal Bilim : Bir işi görebilmek, bir işlemi gerçekleştirebilmek ya da bir deneyi yapabilmek için kullanılan araç.

6

Teknoloji : genel uygulayım: Bir işi, işlemi, deneyi gerçekleştirebilmek için kullanılması gereken araç ya da bunların birkaçından oluşan takım.

7

Zanaat : Elbise. (Tunçbilek *Tavşanlı -Kütahya)

8

Ad : Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz: Telefon bir konuşma aygıtıdır.

9

Ad, Anatomi : Vücutta belirli bir görevi yerine getiren organ grubu: Sindirim aygıtı. Solunum aygıtı.

10

Ad, Fizik : Birkaç aletin uygun bir biçimde eklenmesinden oluşturulan ve bazı belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

11

Gramer : Kereste, kerestelik ağaç.

12

Gramer : Alet, malzeme, çeşitli küçük sanat dallarında kullanılır araç, avadanlık. 3. Eşya, ev eşyası.

13

Gramer : Şey: Neydi o? Aygıt be, dükkân diyecektim diyemedim. 5. Eş: Aygıdımı bulamadım.

14

Gramer : Tencere.

15

Gramer : Meyva kurusu, yemiş.

16

Gramer : Yemeklik, yemeğe konan çeşitli şeyler, yemek malzemesi: Aygıt olursa ellerimi bile yediririm. 3. Baharat.

17

Gramer : Keyif sahibi, başına buyruk.

18

Gramer : Araç, gereç, avadanlığın tümü.

19

Gramer : Alet

Kısaca Bilgi/aygıt

ağaç nedir alet tanımı algılama anlamı amaç nedir araç ne demek avadanlık nedir aygıt elek tanımı aygıt görevlisi aygıt ismi anlamı aygıtla çözümleme aygıtlı fiil ne demek aygıtmak nedir baharat tanımı başına buyruk anlamı bazı ne demek belirli nedir belli tanımı biçim anlamı bile ne demek birçok nedir birey tanımı birkaç anlamı buyruk ne demek büyük nedir cihaz tanımı değişim anlamı deney ne demek dizge nedir doğal tanımı duyu anlamı dükkan ne demek dükkân nedir düzenek tanımı elbise anlamı elektrikli aygıt ergen isminin anlamı eşya ne demek etkin nedir ev eşyası tanımı fizik anlamı fiziksel ne demek genel nedir gerçekleştirebilmek gerçekleştirmek gereç tanımı gerek anlamı gibi ne demek görebilmek nedir görev tanımı gözlemlemek anlamı grup ne demek halk nedir halk kültürü tanımı halk sanatı anlamı için ne demek işlem nedir karmaşık tanımı kereste anlamı kerestelik ne demek keyif nedir kimyasal tanımı konan anlamı konuş ne demek konuşma nedir kuru tanımı küçük anlamı kültür ne demek malzeme nedir nesne tanımı olan anlamı oluş tanımı organ ne demek parça nedir sahip anlamı sanat ne demek sıcaklıkölçer tanımı sınır anlamı sindirim ne demek soğutulmuş metal aygıt solunum nedir takım tanımı telefon anlamı tencere ne demek toplum nedir tunçbilek nedir tümü tanımı uygulayım anlamı uygun isminin anlamı vücut ne demek yalın tanımı yapabilmek nedir yapay tanımı yara anlamı yazıcı aygıt ne demek yemek nedir yemiş tanımı yerine anlamı

Aygıt Oyunları