biçim

biçim ne demek, biçim nedir sorularına karşılık, 5 harfli biçim sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca biçim teknik teriminin Felsefe, Ruh Bilimi, Edebiyat, Toplum Bilimi, Bilişim, Fizik, Gramer, Güzel Sanatlar kategorilerindeki anlamlarına ve biçim ile ilgili toplam 297 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

biçim
1

Bilişim : Verinin önceden düzenlenmiş görünümü. Bilgisayar belleğinde ya da izlencede, giriş-çıkış tutanaklarında ya da veri iletişimde bilgilerin gösteriliş düzenini belirleyen yapı.

2

Felsefe : -> Özdek ve -> içeriğin karşıtı. "Ne" olana karşıt olarak "nasıl" olan. Kaos durumunda, düzensiz ve belirlenmemiş olana karşılık sınırlanmış, düzenlenmiş olan. Bir nesnenin, biçim almamış özdeğinden, içeriğinden ayırmak üzere, onun dışını, dış çizgilerini, aynı zamanda iç yapısını, kuruluşunu, düzenini belirleyen. Biçim almamış özdeğe karşılık, belli bir düzene girmiş olan. // Özellikle bu anlamıyle felsefede (mantık, bilgi öğretisi, varlıkbilim, ahlak felsefesi, estetik, doğa ve tarih felsefesi) biçim kavramının önemli bir yeri vardır. Platon'da biçim, idea ile aynı anlamda kullanılır; genel olanı, değişmez olanı ve kendinden var olanı gösterir; bireysel ve değişen -> görüngülerin üstünde ve arkasında ilkörnek olarak bulunur. Aristoteles'te, her somut nesne, özdek ve biçimden kuruludur, başka deyişle, "Biçim kazanmış olan özdektir"; biçim, gerçeklik veren, gerçekleştiren etkendir (causa formalis), aynı zamanda oluş sürecinin ereğini belirler (causa finalis). Özdek, ancak biçim yüzünden gerçeklik kazanmış olan bir olabilirliktir. Bu düşünce ortaçağda özellikle skolastik dizgelerce benimsenmiştir. Aquinolu Thomas'a göre nesnenin özü ve varoluşu biçimden oluşur; ruh bedenin biçimidir; salt tinsel tözler ayrık biçimlerdir; Tanrı salt biçimdir. Yeniçağ felsefesi nesnel varlık öğretisinden ayrıldığı ölçüde biçim kavramının anlamı ve durumu da değişir. Kant'ta görü biçimleri (uzay ve zaman) ve düşünce biçimleri (kategoriler) artık nesnel varlık bağıntıları olmaktan çıkarlar, bilgi ve deneyin, insan duyarlığında ye anlığında bulunan, zorunlu koşulları olurlar. Ethik'te: Max Scheler, Kant'ın biçimsel ahlak öğretisi (formalist ethik) ile hesaplaşarak ona karşı görüngübilim açısından temellendirdiği içeriksel değerler öğretisini geliştirmiştir. Estetik'te

3

Felsefe : Bir estetik nesnenin duyularla algılanan görünüş biçimi. 2. İçerik ve özün karşıtı. Doğa felsefesinde: Organizmada birliği sağlayan ve biçimlendiren güç (yeti). Mantıkta: Usavurma özdek ve biçimden oluşur: terimler ve önermeler çıkarımın özdeğidir; terimler ve önermeler arasındaki bağlantı da biçimi. Biçim bakımından bir önerme olumlu ya da olumsuz, tümel ya da tikeldir. Bir tasımda önermeler arasındaki bağlantı, sonuç zorunlu olarak öncüllerden çıkacak biçimde kurulmuşsa, bu tasım biçim bakımından doğrudur. Öncül yanlışsa sonuç da yanlış olur, ama bu yanlış oluş çıkarımın kendisinin biçim bakımından doğru olmasını ortadan kaldırmaz. (Biçimsel -formel- mantık.)

4

Fizik : Dış görünüş; bir cismin yapısını ortaya koyan çevre çizgilerinin bütünlüğü.

5

Güzel Sanatlar : Resim, heykel ve mimarlıkta yapıtın yapı bakımından tüm kuruluşu. 2. Bir rengin, çevresi belirli durumu.

6

Ruh Bilimi : Oluştuğu parçalar ve ilişkilerin toplamı ile açıklanamayan ve bunun üstünde bir bütünlüğü olan görünüm ya da yapı.

7

Toplum Bilimi : Toplumsal olguların kurucu öğeleri arasındaki iç bağlantı, örgütleniş yöntemi ve etkileşme düzeni.

8

Edebiyat : Yazın ve sanat yapıtlarında dış görünüş.

9

Edebiyat : Koşukların kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü: Gazel, mesnevî, rubaî, sone gibi.

10

Gramer : Ekin kaldırma.

11

Gramer : Ekin kaldırma zamanı.

12

Gramer : Biçim, şekil

13

Gramer : Biçim, şekil. / o biçim: o şekilde; böylece

14

Ad : Biçme işi

15

Ad : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal

16

Ad : Yakışık alan şekil, uygun şekil

17

Ad : Herhangi bir şeyin benzeri.

18

Ad : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

19

Ad : Tarz

20

Ad, Bilişim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

21

Ad, Bilişim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.

22

Ad, Edebiyat : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir.

Kaynak : Türk Dil Kurumu

ahlak tanımı ahlak felsefesi ahlak öğretisi anlamı alan nedir ancak ne demek anlam nedir anlık tanımı arka anlamı artık isminin anlamı ayırmak ne demek aynı nedir aynı zamanda tanımı ayrık anlamı ayrıl tanımı bağıntı ne demek bağlantı nedir bakım tanımı bakımından anlamı başka ne demek batık biçim nedir belirli tanımı bellek anlamı belli anlamı benzer ne demek benzeri ne demek biçim almak nedir biçim ayı tanımı biçim ayi anlamı biçim bilgisi ne demek biçim bilimi nedir biçim birimi tanımı biçim bozma anlamı biçim bozukluğu biçim bozumu ne demek biçim çarpanı nedir biçim çıktı tanımı biçim değiştirme biçim etmenleri biçim faydası anlamı biçim katsayısı biçim niteliği ne demek biçim ölçütü nedir biçim ruhbilimi biçim tamamlama ölçeri biçim türdeşliği biçim üreteci tanımı biçim ve içerik biçim vermek (veya biçime sokmak) biçim yitimi anlamı biçim yitimi erkili biçimbilgisi ne demek biçimbilim nedir biçimbozucu mercek biçimbozum tanımı biçimbozumu anlamı biçimce ne demek biçimci nedir biçimci mantık tanımı biçimci tiyatro biçimcilik anlamı biçimde aldatıcı markalar biçimdeşlik ne demek biçimdıcak nedir biçimdik tanımı biçimine gelmek biçimine getirmek biçimleme anlamı biçimlemek ne demek biçimlendirebilme biçimlendirebilmek biçimlendirilebilme biçimlendirilebilmek biçimlendirilme biçimlendirilmek biçimlendirilmiş olgular biçimlendiriş nedir biçimlendirme tanımı biçimlendirme testere makinesi biçimlendirmek anlamı biçimlenebilme ne demek biçimlenebilmek biçimlenim nedir biçimleniş tanımı biçimleniverme anlamı biçimlenivermek biçimlenme ne demek biçimlenmek nedir biçimlenmenin ölçülmesi biçimleşme tanımı biçimleştirme anlamı biçimleyici bilgi kuramı biçimleyici görüşme biçimli ne demek biçimlik nedir biçimlilik tanımı biçimsel anlamı biçimsel bozulma biçimsel bozunum biçimsel değişmezlik biçimsel dil ne demek biçimsel dizge nedir biçimsel görüşme biçimsel kanıt tanımı biçimsel kuram anlamı biçimsel mal farklılaştırması biçimsel mantık biçimsel muska ne demek biçimsel öğelerde benzet biçimsel öğreti biçimsel özellik biçimsel sayı kuramı biçimsel suç nedir biçimsel tanım tanımı biçimsel yapışıklık biçimselleştirme biçimselleştirmek biçimsellik anlamı biçimsiz ne demek biçimsiz dil nedir biçimsizce tanımı biçimsizleşebilme biçimsizleşebilmek biçimsizleşme anlamı biçimsizleşmek ne demek biçimsizleştirebilme biçimsizleştirebilmek biçimsizleştirilme biçimsizleştirilmek biçimsizleştirme biçimsizleştirmek biçimsizlik nedir biçme tanımı bilgi nedir bilgi öğretisi anlamı bilgisayar ne demek birer nedir bireysel tanımı birli yüklemli yasal biçim birlik anlamı boş tikel-evetlemeli yasal biçim boş tümel-evetlemeli yasa! biçim böylece ne demek bütün nedir cisim tanımı çıkık biçim anlamı değer isminin anlamı değiş ne demek değişmez nedir deney tanımı deyiş anlamı dıştan ne demek disket nedir dizge tanımı doğa tanımı doğru anlamı durum anlamı duyar ne demek duyu nedir düşünce tanımı düzen anlamı düzensiz ne demek edebiyat nedir ekin ne demek elverişli tanımı erek nedir eser isminin anlamı eski biçim sözcük estetik anlamı eş biçim ne demek ethik nedir etken tanımı etkileşme anlamı felsefe ne demek form nedir formalist tanımı format anlamı gazel tanımı genel ne demek gerçek anlamı gerçeklik nedir gibi tanımı giriş-çıkış anlamı gizlenmiş biçim göre ne demek görü nedir görüngübilim tanımı görünüm anlamı görünüş ne demek gösteriliş nedir herhangi tanımı heykel anlamı içerik ne demek idea nedir ilişki tanımı ilkörnek anlamı indirgenmiş biçim yöntemi insan ne demek iyi biçim nedir iyi biçim yasası izlence tanımı kaldırma anlamı kant ne demek kaos nedir karşı tanımı karşılık anlamı karşıt ne demek kategori nedir kavram tanımı kazan ne demek kendi anlamı kendinden ne demek koşul nedir koyan tanımı kuru anlamı kurucu ne demek kurul nedir kuruluş tanımı mantık anlamı mesnevi ne demek mesnevî nedir mimar tanımı nasıl anlamı nesne ne demek nesnel nedir nitelik tanımı normal biçim anlamı olan ne demek olarak nedir olgu tanımı olumlu anlamı olumsuz ne demek olur nedir oluş nedir organizma tanımı orta anlamı ortay ne demek önekli yasal biçim önekli yasal biçim üreteci plato nedir renk tanımı resim anlamı rubai ne demek salt nedir sanat isminin anlamı simge tanımı skolastik anlamı somut ne demek sone nedir sonuç tanımı süreç tanımı tanrı anlamı tarih ne demek tarih felsefesi tarz nedir tasım tanımı tek biçim anlamı terim anlamı tikel ne demek tikel-evetlemeli tam yasal biçim tikel-evetlemeli yasal biçim tikel-evetllemeli en kısa bir yasal biçim tinsel nedir toplam tanımı toplum anlamı tutanak ne demek tümel nedir tümel-evetlemeli en kısa bir yasal biçim tümel-evetlemeli tam yasal biçim tümel-evetlemeli yasal biçim ulusal biçim (sanatta) uyak tanımı uygun ne demek uzay nedir varlık isminin anlamı varlıkbilim anlamı varoluş ne demek vere nedir veren tanımı veri anlamı yakışık ne demek yan biçim nedir yanlış tanımı yapı anlamı yapıt ne demek yasal biçim nedir yazı tanımı yazılı biçim anlamı yazın ne demek yer biçim terselme yeri nedir yeti tanımı yöntem anlamı yüzünden ne demek zaman tanımı zorunlu nedir zorunlu olarak tanımı

Biçim Oyunları