biçim

biçim ne demek, biçim nedir sorularına karşılık, 5 harfli biçim sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca biçim teknik teriminin Felsefe, Ruh Bilimi, Edebiyat, Toplum Bilimi, Bilişim, Fizik, Gramer, Güzel Sanatlar kategorilerindeki anlamlarına ve biçim ile ilgili toplam 297 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

biçim
1

Bilişim : Verinin önceden düzenlenmiş görünümü. Bilgisayar belleğinde ya da izlencede, giriş-çıkış tutanaklarında ya da veri iletişimde bilgilerin gösteriliş düzenini belirleyen yapı.

2

Felsefe : -> Özdek ve -> içeriğin karşıtı. "Ne" olana karşıt olarak "nasıl" olan. Kaos durumunda, düzensiz ve belirlenmemiş olana karşılık sınırlanmış, düzenlenmiş olan. Bir nesnenin, biçim almamış özdeğinden, içeriğinden ayırmak üzere, onun dışını, dış çizgilerini, aynı zamanda iç yapısını, kuruluşunu, düzenini belirleyen. Biçim almamış özdeğe karşılık, belli bir düzene girmiş olan. // Özellikle bu anlamıyle felsefede (mantık, bilgi öğretisi, varlıkbilim, ahlak felsefesi, estetik, doğa ve tarih felsefesi) biçim kavramının önemli bir yeri vardır. Platon'da biçim, idea ile aynı anlamda kullanılır; genel olanı, değişmez olanı ve kendinden var olanı gösterir; bireysel ve değişen -> görüngülerin üstünde ve arkasında ilkörnek olarak bulunur. Aristoteles'te, her somut nesne, özdek ve biçimden kuruludur, başka deyişle, "Biçim kazanmış olan özdektir"; biçim, gerçeklik veren, gerçekleştiren etkendir (causa formalis), aynı zamanda oluş sürecinin ereğini belirler (causa finalis). Özdek, ancak biçim yüzünden gerçeklik kazanmış olan bir olabilirliktir. Bu düşünce ortaçağda özellikle skolastik dizgelerce benimsenmiştir. Aquinolu Thomas'a göre nesnenin özü ve varoluşu biçimden oluşur; ruh bedenin biçimidir; salt tinsel tözler ayrık biçimlerdir; Tanrı salt biçimdir. Yeniçağ felsefesi nesnel varlık öğretisinden ayrıldığı ölçüde biçim kavramının anlamı ve durumu da değişir. Kant'ta görü biçimleri (uzay ve zaman) ve düşünce biçimleri (kategoriler) artık nesnel varlık bağıntıları olmaktan çıkarlar, bilgi ve deneyin, insan duyarlığında ye anlığında bulunan, zorunlu koşulları olurlar. Ethik'te: Max Scheler, Kant'ın biçimsel ahlak öğretisi (formalist ethik) ile hesaplaşarak ona karşı görüngübilim açısından temellendirdiği içeriksel değerler öğretisini geliştirmiştir. Estetik'te

3

Felsefe : Bir estetik nesnenin duyularla algılanan görünüş biçimi. 2. İçerik ve özün karşıtı. Doğa felsefesinde: Organizmada birliği sağlayan ve biçimlendiren güç (yeti). Mantıkta: Usavurma özdek ve biçimden oluşur: terimler ve önermeler çıkarımın özdeğidir; terimler ve önermeler arasındaki bağlantı da biçimi. Biçim bakımından bir önerme olumlu ya da olumsuz, tümel ya da tikeldir. Bir tasımda önermeler arasındaki bağlantı, sonuç zorunlu olarak öncüllerden çıkacak biçimde kurulmuşsa, bu tasım biçim bakımından doğrudur. Öncül yanlışsa sonuç da yanlış olur, ama bu yanlış oluş çıkarımın kendisinin biçim bakımından doğru olmasını ortadan kaldırmaz. (Biçimsel -formel- mantık.)

4

Fizik : Dış görünüş; bir cismin yapısını ortaya koyan çevre çizgilerinin bütünlüğü.

5

Güzel Sanatlar : Resim, heykel ve mimarlıkta yapıtın yapı bakımından tüm kuruluşu. 2. Bir rengin, çevresi belirli durumu.

6

Ruh Bilimi : Oluştuğu parçalar ve ilişkilerin toplamı ile açıklanamayan ve bunun üstünde bir bütünlüğü olan görünüm ya da yapı.

7

Toplum Bilimi : Toplumsal olguların kurucu öğeleri arasındaki iç bağlantı, örgütleniş yöntemi ve etkileşme düzeni.

8

Edebiyat : Yazın ve sanat yapıtlarında dış görünüş.

9

Edebiyat : Koşukların kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü: Gazel, mesnevî, rubaî, sone gibi.

10

Gramer : Ekin kaldırma.

11

Gramer : Ekin kaldırma zamanı.

12

Gramer : Biçim, şekil

13

Gramer : Biçim, şekil. / o biçim: o şekilde; böylece

14

Ad : Biçme işi

15

Ad : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal

16

Ad : Yakışık alan şekil, uygun şekil

17

Ad : Herhangi bir şeyin benzeri.

18

Ad : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

19

Ad : Tarz

20

Ad, Bilişim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

21

Ad, Bilişim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.

22

Ad, Edebiyat : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir.

Kısaca Bilgi/biçim

ahlak ne demek ahlak felsefesi ahlak öğretisi nedir alan ne demek ancak tanımı anlam anlamı anlık ne demek arka nedir artık nedir ayırmak tanımı aynı anlamı aynı zamanda ne demek ayrık nedir ayrıl isminin anlamı bağıntı tanımı bağlantı anlamı bakım ne demek bakımından nedir başka tanımı batık biçim anlamı belirli ne demek bellek tanımı belli nedir benzer anlamı benzeri tanımı biçim almak anlamı biçim ayı ne demek biçim ayi nedir biçim bilgisi tanımı biçim bilimi anlamı biçim birimi ne demek biçim bozma nedir biçim bozukluğu biçim bozumu tanımı biçim çarpanı anlamı biçim çıktı ne demek biçim değiştirme biçim etmenleri biçim faydası nedir biçim katsayısı biçim niteliği tanımı biçim ölçütü anlamı biçim ruhbilimi biçim tamamlama ölçeri biçim türdeşliği biçim üreteci ne demek biçim ve içerik biçim vermek (veya biçime sokmak) biçim yitimi nedir biçim yitimi erkili biçimbilgisi tanımı biçimbilim anlamı biçimbozucu mercek biçimbozum ne demek biçimbozumu nedir biçimce tanımı biçimci anlamı biçimci mantık ne demek biçimci tiyatro biçimcilik nedir biçimde aldatıcı markalar biçimdeşlik tanımı biçimdıcak anlamı biçimdik ne demek biçimine gelmek biçimine getirmek biçimleme nedir biçimlemek tanımı biçimlendirebilme biçimlendirebilmek biçimlendirilebilme biçimlendirilebilmek biçimlendirilme biçimlendirilmek biçimlendirilmiş olgular biçimlendiriş anlamı biçimlendirme ne demek biçimlendirme testere makinesi biçimlendirmek nedir biçimlenebilme tanımı biçimlenebilmek biçimlenim anlamı biçimleniş ne demek biçimleniverme nedir biçimlenivermek biçimlenme tanımı biçimlenmek anlamı biçimlenmenin ölçülmesi biçimleşme ne demek biçimleştirme nedir biçimleyici bilgi kuramı biçimleyici görüşme biçimli tanımı biçimlik anlamı biçimlilik ne demek biçimsel nedir biçimsel bozulma biçimsel bozunum biçimsel değişmezlik biçimsel dil tanımı biçimsel dizge anlamı biçimsel görüşme biçimsel kanıt ne demek biçimsel kuram nedir biçimsel mal farklılaştırması biçimsel mantık biçimsel muska tanımı biçimsel öğelerde benzet biçimsel öğreti biçimsel özellik biçimsel sayı kuramı biçimsel suç anlamı biçimsel tanım ne demek biçimsel yapışıklık biçimselleştirme biçimselleştirmek biçimsellik nedir biçimsiz tanımı biçimsiz dil anlamı biçimsizce ne demek biçimsizleşebilme biçimsizleşebilmek biçimsizleşme nedir biçimsizleşmek tanımı biçimsizleştirebilme biçimsizleştirebilmek biçimsizleştirilme biçimsizleştirilmek biçimsizleştirme biçimsizleştirmek biçimsizlik anlamı biçme ne demek bilgi ne demek bilgi öğretisi nedir bilgisayar tanımı birer anlamı bireysel ne demek birli yüklemli yasal biçim birlik nedir boş tikel-evetlemeli yasal biçim boş tümel-evetlemeli yasa! biçim böylece tanımı bütün anlamı cisim ne demek çıkık biçim nedir değer nedir değiş tanımı değişmez anlamı deney ne demek deyiş nedir dıştan tanımı disket anlamı dizge ne demek doğa isminin anlamı doğru tanımı durum nedir duyar tanımı duyu anlamı düşünce ne demek düzen nedir düzensiz tanımı edebiyat anlamı ekin anlamı elverişli ne demek erek ne demek eser nedir eski biçim sözcük estetik nedir eş biçim tanımı ethik anlamı etken ne demek etkileşme nedir felsefe tanımı form anlamı formalist ne demek format nedir gazel isminin anlamı genel tanımı gerçek tanımı gerçeklik anlamı gibi ne demek giriş-çıkış nedir gizlenmiş biçim göre tanımı görü anlamı görüngübilim ne demek görünüm nedir görünüş tanımı gösteriliş anlamı herhangi ne demek heykel nedir içerik tanımı idea anlamı ilişki ne demek ilkörnek nedir indirgenmiş biçim yöntemi insan tanımı iyi biçim anlamı iyi biçim yasası izlence ne demek kaldırma nedir kant tanımı kaos anlamı karşı ne demek karşılık nedir karşıt tanımı kategori anlamı kavram ne demek kazan anlamı kendi nedir kendinden tanımı koşul anlamı koyan ne demek kuru nedir kurucu tanımı kurul anlamı kuruluş ne demek mantık nedir mesnevi tanımı mesnevî anlamı mimar ne demek nasıl nedir nesne tanımı nesnel anlamı nitelik ne demek normal biçim nedir olan tanımı olarak anlamı olgu ne demek olumlu nedir olumsuz tanımı olur anlamı oluş ne demek organizma ne demek orta nedir ortay tanımı önekli yasal biçim önekli yasal biçim üreteci plato anlamı renk ne demek resim nedir rubai tanımı salt anlamı sanat nedir simge ne demek skolastik nedir somut tanımı sone anlamı sonuç isminin anlamı süreç ne demek tanrı nedir tarih tanımı tarih felsefesi tarz anlamı tasım ne demek tek biçim nedir terim tanımı tikel tanımı tikel-evetlemeli tam yasal biçim tikel-evetlemeli yasal biçim tikel-evetllemeli en kısa bir yasal biçim tinsel anlamı toplam ne demek toplum nedir tutanak tanımı tümel anlamı tümel-evetlemeli en kısa bir yasal biçim tümel-evetlemeli tam yasal biçim tümel-evetlemeli yasal biçim ulusal biçim (sanatta) uyak ne demek uygun anlamı uzay ne demek varlık nedir varlıkbilim nedir varoluş tanımı vere anlamı veren ne demek veri nedir yakışık tanımı yan biçim anlamı yanlış ne demek yapı nedir yapıt tanımı yasal biçim anlamı yazı ne demek yazılı biçim nedir yazın tanımı yer biçim terselme yeri anlamı yeti ne demek yöntem nedir yüzünden tanımı zaman isminin anlamı zorunlu anlamı zorunlu olarak ne demek

Biçim Oyunları