birim

birim ne demek, birim nedir sorularına karşılık, Türkçe kökenli 5 harfli birim sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca kız ismi olarak kullanılan birim isminin anlamına ve birim teknik teriminin Dil Bilgisi, Sinema, Bilişim, Fizik, Teknoloji, Gramer, Yöntem Bilimi kategorilerindeki anlamlarına ve birim ile ilgili toplam 105 sözcük, teknik terim, birleşik kelime, isim, atasözü, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

birim
1

Bilişim : Bir bilgisayar dizgesini oluşturan donanım bölümlerinden her biri. örn. çevre birimleri, giriş-çıkış birimleri, aritmetik mantık birimi, ana işlem birimi vb.

2

Fizik : Bir doğabilimsel niceliğin ölçümü için o nicelik cinsinden seçilen ve 1 değerinde sayılan büyüklük.

3

Sinema : Bir ölçme ölçünü olarak benimsenen nicelik ya da boy.

4

Teknoloji : fizik: Bir bileşkenin salt değer olarak ölçüsü.

5

Teknoloji : mimari: a. Bir yapıda parçaların oranlarını belirlemede kullanılan, sütun gövdesinin yarı altçapına eşit olan ölçü birimi, b. Bir yapıyı oluşturan öğelerin bütünlüyle çalışabilmeleri için uymak zorunda oldukları en küçük ortak ölçü.

6

Yöntem Bilimi : Bir çokluğu ya da bir evreni oluşturan en küçük gözlem konuları ya da öğelerden her biri.

7

Ad : Bir kümenin her elemanı.

8

Ad : Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.

9

Ad : Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit: Uzunluk ölçüsü birimi metredir.

10

Ad : Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.

11

Ad, Dil Bilgisi : Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.

12

Gramer : Bir tanem.

13

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Kız : "Bir tanem, sevdiğim, biriciğim" anlamında kullanılan bir ad.

Kısaca Bilgi/birim

alan isminin anlamı anlam anlamı ardıl birim ne demek aritmetik nedir ayrı tanımı bağıntı anlamı belli ne demek bileşke nedir bilgisayar tanımı biri anlamı biricik tanımı birim birim ne demek birim dizgi nedir birim elastikiyet birim esnek istem birim esnek sunum birim esneklik tanımı birim fiş yöntemi birim gözcük anlamı birim göze ne demek birim işlemler nedir birim işler tanımı birim kayıt dizini birim kümesi anlamı birim maliyet ne demek birim mitokondri hipotezi birim olağan değişken birim stok nedir birim süreçler tanımı birim tüketimi anlamı birim tümdeğeri birim ucay ne demek birim zar nedir birimcil yaklaşım birimkare tanımı birimküp anlamı birimler bölüğü birimli nicel değişken birimsel eşgüdüm birimsel geçiricilik bölüm ne demek bütün nedir bütünsel birim esneklik büyük tanımı büyüklük anlamı c.g.s. birim sistemi değer anlamı değiş ne demek değişmez nedir devingen birim tanımı dizge anlamı donanım ne demek düzlem nedir eleman tanımı eşit anlamı etkin birim ne demek evren ne demek fizik nedir giriş-çıkış tanımı giriş-çıkış birimleri gösterici birim gövde anlamı gözlem nedir her biri ne demek herhangi nedir için tanımı içinde anlamı ilkel birim ne demek işlem nedir işlem birimi tanımı kendi anlamı koloni oluşturan birim konu ne demek küçük nedir küme tanımı mantık anlamı metre ne demek mimari nedir nice tanımı nicelik anlamı nitelik ne demek nitelikli nedir olan tanımı olarak anlamı oluş isminin anlamı oran tanımı ortak anlamı ortalama birim eder özürlü birim ne demek parça nedir salt tanımı salt değer anlamı sayılan ne demek son birim nedir sütun tanımı tane anlamı tekrarlanan birim türetilmiş birim uymak ne demek uzunluk nedir vahit ne demek varlık nedir yapı tanımı yarı anlamı