düzen

düzen ne demek, düzen nedir sorularına karşılık, 5 harfli düzen sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca düzen teknik teriminin Mecaz, Felsefe, Halk Dili, Edebiyat, Kimya, Müzik, Toplum Bilimi, Bilişim, Teknoloji, Gramer, Güzel Sanatlar, Yöntem Bilimi, Zanaat kategorilerindeki anlamlarına ve düzen ile ilgili toplam 240 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

düzen
1

Bilişim : Öğelerin, belirlenmiş kurallara göre yerleşim durumu. Sıra kavramının tersine, her düzen doğrusal olmak zorunda değildir.

2

Felsefe : Bir çok öğenin, içinde her birinin belli bir yeri bulunan bir birlik kurmak üzere az ya da çok sağlam bir biçimde bir araya konuluşu.

3

Felsefe : Bir çokluğun bir ereğe, bir amaca göre sıraya konuluşu. 3. (Toplumsal alanda) Yurttaşların uyması gereken kurallar toplamı; yurttaşların bu kurallara uyması durumu.

4

Felsefe : (Siyasada) Toplumsal yaşama ilişkilerinin bir halkın özniteliğine uygun olarak hukuk temelleri üzerine kurulması.

5

Güzel Sanatlar : Sanat yapıtında öğelerin dengeli kompozisyonu. 2. Yunan mimarlığında Dor, İyon ve Korent tapınak üslûpları için kullanılan sözcük.

6

Kimya : Bir özdeği ya da dizgeyi oluşturan atomlar, moleküller gibi altkümelerin belli koşullar altında, doğa yasalarına uygun olarak birbirlerine göre dizilişlerine verilen genel ad.

7

Teknoloji : yapıcılık

8

Teknoloji : Bir yapının bölümlerinin uyumlu, düzgün bir bütün oluşturacak biçimde bağdaştırılması 2. Çıkıntılı kısımların, özellikle sütunlarla saçaklığın değişik yapı biçemlerini belirleyen yerleştirme biçimi.

9

Edebiyat : Yazılacak, söylenecek düşünlerin, aralarındaki ilişkilerin gerektirdiği biçimde sıraya konulması; bu sıralama sonunda sağlanan durum.

10

Yöntem Bilimi : Soru ya da sınarlardan oluşan bir gözlem aracında belli kural ya da nicelemelere göre elde edilen dizim.

11

Zanaat : Peşkir dokuma tezgâhı. (*Gerze -Sinop)

12

Ad : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem

13

Ad : Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.

14

Ad : Yerleştirme, tertip

15

Ad : Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.

16

Ad, Mecaz : Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.

17

Ad, Mecaz : Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.

18

Ad, Mecaz : Dolap, hile

19

Ad, Müzik : Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.

20

Ad, Toplum Bilimi : Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri

21

Ad, Halk Dili : Alet edevat takımı.

22

Ad, Halk Dili : Bez dokuma tezgâhı.

23

Gramer : Ova, kır, düzlük yer

24

Gramer : Alet edevat takımı.

25

Gramer : Bez dokuma tezgâhı.

26

Gramer : Ev bark.

27

Gramer : Yüksek dağların tepelerindeki düzlükler.

28

Gramer : Dağların az meyilli olan yüzeyleri. 3. İki tepe arasındaki düz yerler, vadi. 4.bk. düz (III).

29

Gramer : Taştan duvar örülürken, düzgün olması için en üst sıraya konulan çok yassı taşlar.

30

Gramer : 1.bk. düzen takan-ı. 2. Ufak tefek öte beri. 3. Çeyiz. 4.bk. düzgün (I). 5. Elbise. 6. Giyiniş. 7. Süs.

31

Gramer : Alış veriş.

32

Gramer : Dalyanlarda kullanılan sırma tel.

33

Gramer : Tahıl yeşerdikten sonra hafifçe sulama.

34

Gramer : Küllü su.

35

Gramer : Eşya, ev eşyası

36

Gramer : Plan, tasarı

37

Gramer : Geçim, uyuşma

38

Gramer : Gelin elbisesi

39

Gramer : Atölye.

40

Gramer : Tezgâh.

41

Gramer : Gelin giysisi.

42

Gramer : Düzen, düzgünlük

43

Gramer : Düzen, tertip, nizam; düzene binmek

44

Gramer : ET tüzün: düzen; tertip; nizam. / düzene binmek: yoluna girmek

45

Gramer : Dalavere, oyun

Kısaca Bilgi/düzen

akort anlamı alan isminin anlamı alçak düzen bölgesi alet ne demek alın nedir alış tanımı almaçlı düzen anlamı altın tanımı altında ne demek altküme nedir amaç anlamı aracı ne demek ataerkil düzen tanımı atom nedir atölye anlamı ayar ne demek ayrışık düzen nedir bağdaş isminin anlamı bağlaşık düzen tanımı bakım anlamı bakımından ne demek bakışık düzen nedir bakışsız düzen tanımı bark anlamı başlı ne demek belli nedir belli başlı tanımı beri tanımı biçem anlamı biçim ne demek binmek nedir birbir tanımı biri anlamı birlik ne demek bozuk düzen nedir bölüm tanımı bütün anlamı dalavere ne demek dalyan anlamı dañgıl düzen nedir değil tanımı değişik anlamı denge ne demek dengeli nedir dengil düzen tanımı devlet ne demek dizge anlamı dizim ne demek doğa nedir doğal düzen nedir doğru isminin anlamı doğrusal tanımı dokuma anlamı dokuma tezgâhı ne demek dolap nedir dördülü düzen tanımı durum anlamı duvar ne demek düp düzen etmek düşün nedir düzen açıklaması düzen ağacı tanımı düzen akçesi anlamı düzen alıştırmaları (nizam temrinleri) düzen bağı ne demek düzen dakan nedir düzen dutmak tanımı düzen etkisi anlamı düzen hakkı ne demek düzen ipi nedir düzen kurmak tanımı düzen öncesi günlemeçli çek düzen sapması anlamı düzen takan ne demek düzen takıt nedir düzen teker tanımı düzen teker çekimli üreteci düzen teker dişlisi düzen tekerli yolverici düzen tutma anlamı düzen verme ne demek düzen vermek nedir düzen vermek (veya düzene koymak veya düzene sokmak) düzen yardımcısı düzenbaz tanımı düzenbazlık anlamı düzence ne demek düzence ceza türesi düzenci nedir düzencik tanımı düzencilik anlamı düzenek ne demek düzenge nedir düzengeç tanımı düzgün tanımı düzgünlük anlamı düzlük ne demek edevat nedir elbise tanımı elde anlamı erek anlamı eşya ne demek ev eşyası nedir geçim tanımı gelin ne demek genel anlamı gerek ne demek gırık düzen nedir gibi tanımı girmek anlamı giyin ne demek giysi nedir gizli tanımı gizlice anlamı göre ne demek gözlem nedir hafif nedir hafifçe tanımı halk anlamı halkın ne demek hedef nedir hekât düzen tanımı herhangi anlamı herhangi bir ne demek hile nedir hukuk tanımı için anlamı içinde ne demek ikili düzen nedir ikiz düzen tanımı ilişki anlamı ilke isminin anlamı iyon ne demek kaba düzen nedir kara düzen tanımı karar anlamı karşı ne demek kavram nedir kırık düzen tanımı kısım anlamı kimse ne demek komplo nedir kompozisyon tanımı konsept anlamı konu ne demek köysü düzen nedir kural tanımı kurmak anlamı kurul ne demek kurulu düzen nedir kurumsal düzen tanımı küllü anlamı meyil tanımı meyilli ne demek mimar nedir molekül tanımı müzik anlamı nesne ne demek nizam anlamı olan nedir olarak tanımı olmak anlamı oluş ne demek oyun ne demek ön komşulu düzen ön komşusuz düzen öncel düzen nedir peşkir tanımı plan anlamı rastlantılı düzen rejim ne demek saçak nedir sağlam nedir sanat isminin anlamı ses ayarı tanımı sıkı düzen anlamı sıra ne demek sıralama nedir sırma tanımı sistem anlamı siyasa ne demek somut nedir sonra tanımı sonunda anlamı soru ne demek sosyal düzen nedir soyut tanımı söylen anlamı sözcük ne demek sulama nedir süresel düzen tanımı sütun anlamı tahıl ne demek tak düzen nedir taka tanımı takım anlamı tapınak ne demek tasarı nedir taştan tanımı tefek tanımı tek düzen sayışım dizgesi temel anlamı tepe anlamı tersine ne demek tertip nedir toplam tanımı toplu anlamı topluca ne demek toplum nedir toplumsal düzen ufak tanımı uygun ne demek uyum anlamı uyumlu ne demek uyuşma nedir vadi tanımı veri anlamı veriş ne demek veya nedir yanaşık düzen tanımı yapı anlamı yapıcılık ne demek yapıt nedir yasa nedir yassı tanımı yaşam anlamı yaşama ne demek yeni uluslararası ekonomik düzen yeri nedir yerleşim tanımı yerleştirme anlamı yeşer ne demek yoluna nedir yoluna girmek tanımı yönetim anlamı yöntem ne demek yunan nedir yurttaş isminin anlamı yüksek tanımı yüzey anlamı

Düzen Oyunları