doku

doku ne demek, doku nedir sorularına karşılık, 4 harfli doku sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca doku teknik teriminin Mecaz, Kimya, Anatomi, Biyoloji, Jeoloji, Güzel Sanatlar, Metal Bilim, Su Ürünleri, Zooloji kategorilerindeki anlamlarına ve doku ile ilgili toplam 348 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

doku
1

Biyoloji : Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, benzer hücre topluluklarının hücreler arası maddeyle beraber oluşturdukları yapı. Epitel, bağ, kas, sinir dokusu gibi.

2

Güzel Sanatlar : (Resim, Heykel, Mimarlık) Bir resmin, heykelin ya da bir yapının iskeleti; yapı kuruluşu.

3

Kimya : Organları meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan benzer ya da tek tip hücrelerin oluşturdukları yapı.

4

Metal Bilim : Karbonlama, nitrürleme ve benzeri işlemlerle oluşarak çeliklerin yüzeyini saran sert kat.

5

Su Ürünleri : Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, ortak yapı ve işleve sahip hücreler grubunun oluşturdukları yapı.

6

Jeoloji : Bir kayacın iç yapısı. (İç yapı, kayacın oluşum koşullarına bağlı olduğundan belli başlı doku örneklerinde, kayaç cinslerine göre şöyledir: A) kor kayaçlar.

7

Jeoloji : Kristal: Kayaç yapıcı minerallerin hepsi kristal biçimi göstermektedir, aralarında bağlayıcı madde yoktur. Kristal dokunun şu cinsleri vardır: a) tüm kristal: Kayacı yapan bütün mineraller kristallenmişlerdir. b) yarı kristal: Kristallenmiş yapıcılar arasında camsı madde de vardır. c) iri kristalli: Kristallenmiş yapıcılar çıplak gözle görülebilmektedirler. ç) ince kristalli: Kristal yapıcılar ancak mikroskopla seçilebilmektedir. d) taneli: Kristallenmiş yapıcıların büyüklük ve biçimleri ortalama özdeştir. İri, ufak ve sık taneli dokular vardır. 2. Camsı: Kayaç tüm ya da büyük çoğunlukla, camsı bir madde ile yapılıdır.

8

Jeoloji : Porfîrsî: Sık taneli ya da camsı bir kayaç hamuru içinde kendine özgü kristal biçimi gösteren kristaller vardır. 4. Camsı porfirsi: Kayaç hamuru büsbütün camsı maddedir ve bu hamur içinde iri kristaller bulunmaktadır.

9

Jeoloji : Akış izli doku: Kayacın geldiği magmanın akış yönü, kayaç hamurundaki kristalciklerin sıralanışından ve camsı maddenin biçiminden bellidir. 6. Yuvarsı doku: Camsı madde ile yapılı kayaç hamurunda, özekten ışınsal ve küresel biçimler vardır. A) tortul kayaçlar. Doku genellikle birikme koşullarına uygun olarak katlıdır. C) başkalaşım kayaçları. Mineralleri az çok özdeş zamanda kristallendiklerinden, bu kayaçlarda, genellikle kristal başkalaşım dokusu bulunur: a) mozaiksi doku: Kayacın mineralleri taneli biçim gösterir. b) eşit doku: Kayacın minerallerinin taneleri ortalama birbirine eşit büyüklüktedir. c) değişik doku: Minerallerin tane büyüklükleri çeşitlidir. ç) porfirsi başkalaşım dokusu: Taneli kayaçta, ötekilerinden sonra ve çok daha büyük tane büyüklüğünde gelişmiş kristaller vardır. d) porfir kırıklı doku: Başkalaşımdan önce oluşmuş kristaller, kayaçta kalıntı durumunda bulunur.

10

Zooloji : Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren benzer göze toplulukları. Dokular (1) örtü dokusu, (2) bağ dokusu, (3) kas dokusu ve (4) sinir dokusu olmak üzere dört büyük tip altında toplanır.

11

Ad, Anatomi : Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.

12

Ad, Mecaz : Bir bütünün yapısı ve özelliği.

Kısaca Bilgi/doku

adipöz doku tanımı akış anlamı akış izli doku ne demek akış yönü nedir alazla sertleştirilmiş doku altın tanımı altında tanımı ancak anlamı aynı ne demek bağ doku nedir bağ dokusu tanımı bağla anlamı bağlantı doku ne demek bağlayıcı nedir bağlı tanımı başkalaşım anlamı başlı ne demek belli nedir belli başlı tanımı benzer anlamı benzeri anlamı beraber ne demek besi doku nedir biçim tanımı bir arada anlamı birbir ne demek biri nedir birik tanımı birikme anlamı bitki ne demek bitki doku kültürü büsbütün nedir bütün tanımı büyük anlamı büyüklük ne demek büyütken doku nedir camsı tanımı camsı doku anlamı cins ne demek çıplak gözle nedir daha tanımı değişik anlamı değişik doku ne demek destek doku nedir doku asalağı tanımı doku aşısı anlamı doku bileşimi ne demek doku bilimci nedir doku bilimi tanımı doku bilimsel anlamı doku bozukluğu ne demek doku bozulması nedir doku etkinlikölçeri doku içyapısı tanımı doku incelemesi doku kalınlığı anlamı doku kalınlığı denetimi doku kalınlığı ölçme doku kalınlık birbiçimliliği doku kimyası ne demek doku kültürü nedir doku makrofajı tanımı doku nakli anlamı doku sertleştirilmiş doku sertleştirilmiş çelik doku sertleştirilmiş hadde doku sertleştirme doku sertleştirme çeliği doku sertliği ne demek doku sertliği denemesi doku sıvısı nedir dokucu tanımı dokulcan anlamı dokulu ne demek dokuma nedir dokuma bitkileri dokuma tezgâhı tanımı dokumacı anlamı dokumacı kuşugiller dokumacıkuşugiller dokumacılar ne demek dokumacılık nedir dokumahane tanımı dokumak anlamı dokumalı ne demek dokunabilme nedir dokunabilmek tanımı dokunaç anlamı dokunak ne demek dokunak vurgusu dokunaklamak nedir dokunaklı tanımı dokunaklı sıra anlamı dokunaklılık ne demek dokunca nedir dokunca aktarımı dokunca bildirgesi dokunca bölümü tanımı dokunca görmek anlamı dokunca karşılığı kesinti dokunca olasılığı dokunca sorumlusu dokunca ve eksime dokunca ve yitirce sayışımı dokuncada boşaltma dokuncalandırma dokuncalanma ne demek dokuncaların kârdan indirimi dokuncalı nedir dokuncalı para bolluğu dokuncalı vergi dokuncalı yayım dokuncalılar bildirimi dokuncası sizin dokuncasız tanımı dokuncasız sayışım dokuncayı göze alma dokuncayı karşıllama dokundurabilme anlamı dokundurabilmek dokundurma ne demek dokundurmaca nedir dokundurmak tanımı dokundurtma anlamı dokundurtmak ne demek dokunma nedir dokunma alanı tanımı dokunma alıcısı dokunma cisimciği dokunma duyusu anlamı dokunma imleri ne demek dokunma yanılgısı dokunmabana nedir dokunmalı tanımı dokunmalı dil anlamı dokunmasız ne demek dokunmatik nedir dokunsal tanımı dokunsal açıklık dokunsal tip anlamı dokunulma ne demek dokunulmak nedir dokunulmaz tanımı dokunulmazlığını kaldırmak dokunulmazlık anlamı dokunulmazlık verme dokunum ne demek dokunum eridli nedir dokunuverme tanımı dokunuvermek anlamı dokur ne demek dokurcuk nedir dokurcum tanımı dokurcun anlamı dokurcunlu ne demek dokurcünü düzgün olmak dokurmak nedir dokus tanımı dokusan anlamı dokusuz ne demek dokuşmak nedir dokutma tanımı dokutmak anlamı dokuya eşdeğer madde dokuyabilme ne demek dokuyabilmek nedir dokuyucu tanımı dokuyuculuk anlamı dokuyuş ne demek dokuz nedir dokuz at bir kazığa bağlanmaz dokuz ayın çarşambası bir araya gelmek dokuz babalı tanımı dokuz bantlı armodilla dokuz canlı anlamı dokuz doğurmak ne demek dokuz izli kuşak dokuz körün bir değneği dokuz köyden kovulmuş dokuz yorgan eskitmek (veya paralamak) dokuzağaç nedir dokuzaltmışbeşlik dokuzan tanımı dokuzar anlamı dokuzarlama ne demek dokuzarlı nedir dokuzçam tanımı dokuzçavuş anlamı dokuzçeltik ne demek dokuzdal nedir dokuzdam tanımı dokuzdanlu anlamı dokuzdeğirmen ne demek dokuzelma nedir dokuzgen tanımı dokuzgöbek anlamı dokuzhüyük ne demek dokuzkat nedir dokuz-kemerli tatu dokuzkonak tanımı dokuzköy anlamı dokuzlar ne demek dokuzlu nedir dokuzluklar tanımı dokuzoğul anlamı dokuzpınar ne demek dokuztaş nedir dokuztay tanımı dokuztekne anlamı dokuztepe ne demek dokuzuncu nedir dokuzuncu ağırlık dokuzuncu tür dağılım dokuzunculuk tanımı dokuzyol anlamı dört ne demek durum nedir epitel tanımı epitel doku anlamı eşit ne demek etkili doku nedir ezik doku tanımı geliş anlamı gelişmiş ne demek genellikle nedir gibi tanımı göre anlamı görev ne demek gösteren nedir göze ne demek grup tanımı gümüş doku anlamı hamur ne demek hayvan nedir hemopoietik doku hemopoiyetik doku hepsi tanımı heykel anlamı hücre ne demek hücreler arası nedir içinde tanımı ince nedir ince doku anlamı indüklemli sertleştirilmiş doku iskelet ne demek işlem nedir işlev tanımı kaim doku anlamı kalın doku ne demek kalıntı nedir kan doku tanımı kan gözesi yapan doku kan hücresi yapan doku karbonlanmış doku karbonlu nitrürlenmiş doku kas doku anlamı kas dokusu ne demek katılgan doku nedir kayacı tanımı kayaç anlamı kemik doku ne demek kendi nedir kendine özgü tanımı kıkırdak doku anlamı kırık ne demek kırıklı nedir koşul tanımı kristal anlamı kromafin doku ne demek küresel nedir lenfatik doku tanımı lenfoyit doku anlamı lökopoietik doku madde ne demek magma nedir meristem doku tanımı meydan anlamı mikroskop ne demek mimar nedir mineral tanımı miyeloyit doku anlamı mozaik ne demek mozaiksi doku nedir mültiloküler doku nesiç tanımı nitrürleme anlamı nitrürlenmiş doku olarak ne demek olmak nedir oluş isminin anlamı oluşum tanımı organ anlamı ortak tanımı ortalama ne demek ölü doku nedir örtü dokusu tanımı örümcekağı doku özek doku anlamı pek doku ne demek porfir nedir porfirsi doku tanımı resim anlamı retiküler doku ne demek sahip anlamı sara ne demek saran nedir seçmeli doku sertleştirmesi sert nedir sert doku tanımı sert kat anlamı seyrek doku ne demek sık doku nedir sıkı doku tanımı sinir anlamı sinir doku ne demek sinir dokusu nedir siyanürlü doku tanımı sonra anlamı sümük doku ne demek sünger doku nedir sürgen doku tanımı tane anlamı taneli ne demek topla nedir topluluk tanımı tortul anlamı tortul kayaçlar tüm doku ne demek tüm kristal nedir ufak tanımı uygun isminin anlamı üniloküler doku ve benzeri anlamı veya ne demek vitrofirik doku vücut nedir yağ doku tanımı yapan anlamı yapı ne demek yapıcı nedir yapılı tanımı yapmak anlamı yarı ne demek yarı kristal nedir yuvar tanımı yürütücü doku anlamı yüzey ne demek zaman tanımı