durum

durum ne demek, durum nedir sorularına karşılık, 5 harfli durum sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca durum teknik teriminin Dil Bilgisi, Felsefe, Kimya, Tiyatro, Fizik, Eğitim, Gramer, Futbol, Gösterim Sanatı, Jimnastik, Yöntem Bilimi kategorilerindeki anlamlarına ve durum ile ilgili toplam 224 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

durum
1

Futbol : Bir ayaktopu kümesinde takımların aldıkları sonuçlara göre kazandıkları değerler. Uluslararası kurallara göre kazanan takım iki, yenişemeyen takımlar birer değer alırlar. Yenik takımlar ise değer alamazlar.

2

Eğitim : Ruhsal, toplumsal ve bedensel bakımdan çevresine başarılı bir biçimde uyması için inceleme ve bakım konusu olan kişi (öğrenci) ya da aile (ana-baba).

3

Eğitim : Yakınma konusu olan ve çözümü beklenilen sorun.

4

Felsefe : (Lat. situs = yerleşik olan, konulmuş olan)

5

Felsefe : (Günümüz felsefesinde) İnsanın kendisini içinde bulduğu somut gerçeklik. // Bu gerçeklik kendisine önceden belli olanaklar açar, öte yandan da olanakları kapar.

6

Fizik : bk. hal.

7

Gramer : Adın cümle içinde bulunduğu dil bilgisi şekli; yalın veya eklerle genişletilmiş olarak aldığı geçici durum. Türkçede adlar yalın, yükleme, ilgi, bulunma, yönelme, çıkma ve vasıta durumlarına girerler: / Yalın durum kapı (kapı kırıldı). / Yükleme durumu kapıyı (kapı+y+ı çaldı). / İlgi durumu kapının (kapı+nın kolu). / Yönelme durumu kapıya (kapı+y+a gitti). / Bulunma durumu kapıda (kapı+da kaldı). / Çıkma durumu kapıdan (kapı+dan döndü). / Vasıta durumu kapıyla (kapı+y+la kolu, çocuk+la annesi) vb. / Ad durumu ekleri, yukarıda belirtilen temel görevleri dışında daha başka bazı işlevler ile de kullanılır: sen+den küçük, su+dan cevap vb. Türkçenin tarihî dönemlerinde eşitlik (equativus: +ÇA); yön gösterme (direktivus: +gArU) ve vasıta (instrumentalis: +(I)n/+(U)n durumları, belirtilen özel eklerle karşılanırdı. Bugün bu durum ekleri Türkiye Türkçesinde yerlerini edatlara bırakmıştır. EAT’de uçın>üçin edatı da sıklıkla ekleşerek + çun/+çün sebep gösterme ekine dönüşmüştür. Buna bk.

8

Gösterim Sanatı : Kişiler arasındaki ilişkide önemli bir durumu getiren ve seyirciyi etkileyen görünüm. Tema, uygun bir durum üzerine oturtularak işlenir.

9

Jimnastik : Vücudun, herhangi bir bölümü üzerinde, alıştırma için aldığı biçim.

10

Kimya : Bir dizgenin ölçülebilen tüm özellikleri arasında kurulan ve o dizgeyi ayırt edici olarak belirlemeyi sağlayan nicelikler ve aralarındaki bağıntı.

11

Tiyatro : Oyunda seyirciyi etkileyen görünüş. Vaziyet.

12

Yöntem Bilimi : Bir süreç ya da bir oluşumun taşıdığı süreğen görüntü ya da belli bir zamanda aldığı kesit görünüş.

13

Ad : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon

14

Ad : Duruş biçimi, konum.

15

Ad : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

16

Ad, Dil Bilgisi : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl: Yalın durum. Belirtme durumu. Kalma durumu.

17

Gramer : Odun.

18

Gramer : Yufka ekmeğinin içine çeşitli katıklar konularak sarılmış durumu

19

Gramer : Hal

20

Gramer : Vaziyet, durum

Kısaca Bilgi/durum

(bir durum birinin) sinirine dokunmak (bir durum veya düşüncenin) ışığı altında açar anlamı açık durum ne demek adın nedir aile tanımı akçalı durum anlamı aktifleşmiş durum alıştırma ne demek anne nedir artı geri dönülen durum ayaktopu tanımı ayırt anlamı bağıntı ne demek bakım nedir bakımdan tanımı başarı anlamı başarılı ne demek başka nedir bazı tanımı beden anlamı bedensel ne demek bekle nedir belirti tanımı belirtilen anlamı belli ne demek biçim nedir bilgi tanımı birbir tanımı birer anlamı birey ne demek bölüm nedir bugün tanımı bulunma anlamı buna ne demek cevap nedir coğrafi durum tanımı cümle anlamı çevrebilimsel durum daha ne demek değer anlamı dışında nedir dil bilgisi tanımı dizge anlamı doğal durum ne demek döndü ne demek dönem nedir dönemsel durum tanımı döngel durum anlamı dönüş ne demek durağan durum nedir durağan durum büyümesi durağan durum dengesi durgun durum tanımı durum almak anlamı durum baladı ne demek durum betimi nedir durum değişimi tanımı durum değiştirmek durum denklemi anlamı durum eki ne demek durum etmeni nedir durum fiili tanımı durum görüşmesi durum göstergesi durum gösterme ekleri durum incelemesi durum komedyası durum ortacı anlamı durum saptama gecikmesi durum saptayıcı araştırma durum tanımlaması durum tarihçesi durum tespiti gecikmesi durum ulacı ne demek durum uzayı nedir durum yazımı tanımı durum zarfı anlamı duruma göre iktisat politikası duruma göre maliye politikası duruma göre para politikası duruma özgü kuramlaştırma duruma uyma ne demek durumculuk nedir durumdan ders çıkarmak durumdan vazife çıkarmak durumsal bağlam durumsal etkenler durumsal mallar durumsamak tanımı durumsunmak anlamı durumsuz ne demek durumtay nedir durumu bozulmak durumu düzelmek durumun denetlenmesi edat tanımı ekin nedir ekmek anlamı eşit ne demek eşitlik nedir etkisiz geri dönülen durum felsefe tanımı fiil anlamı geçerli durum ne demek geçici nedir genil durum tanımı gerçek isminin anlamı gerçek durum anlamı gerçeklik ne demek geri dönülen durum gitti nedir göre tanımı görev anlamı görüntü ne demek görünüm nedir görünüş tanımı gösterme anlamı güncel durum haritası günü ne demek hepsi nedir herhangi tanımı herhangi bir anlamı için ne demek içinde nedir içine tanımı ilgi tanımı ilişki anlamı inceleme ne demek insan nedir istenmeyen durum işle tanımı işlenir anlamı işlev ne demek iyi durum belgesi kafa durum nedir kalımlı durum tanımı kalımsız durum anlamı kapı ne demek kapıda nedir karşıt durum tanımı kazan anlamı kelime anlamı kendi ne demek kesit nedir keyfiyet tanımı kişi anlamı konu ne demek konum nedir korkululuk-korkulu durum koşul tanımı kural anlamı küçük ne demek kümes nedir metastabil durum mevki tanımı nice anlamı normal durum ne demek odun nedir olan tanımı olanak anlamı olarak ne demek olumsuz durum nedir oluşum tanımı otuz altı durum otuzaltı durum anlamı oyun ne demek ölçün durum nedir öte yandan tanımı pozisyon anlamı ruhsal ne demek saltık durum ne demek sebep nedir seferî durum tanımı seyirci anlamı sıvı durum ne demek simgesel durum nedir somut tanımı sonuç nedir sorun anlamı sudan isminin anlamı süreç ne demek süreğen nedir sürer durum tanımı takım anlamı tarihî ne demek teknik durum nedir tema tanımı temel tanımı tetik durum anlamı toplum ne demek toplumsal nedir toplumsal durum ölçeri tüketici durum kümesi türk tanımı türkiye anlamı uluslararası anlamı umulmayan durum uygun ne demek üç durum yasası vasıta ne demek vaziyet nedir veya tanımı vücut anlamı yakın ne demek yalın nedir yalın durum nedir yandan tanımı yarı kararlı durum yatışkın durum anlamı yatışkın durum potansiyeli yatışkın durum yaklaşımı yenik ne demek yeniş nedir yeri tanımı yerleşik anlamı yönelme ne demek yufka nedir yukarı tanımı yutucu durum anlamı yüklem ne demek yükleme nedir zaman isminin anlamı zorunlu durum tanımı

Durum Oyunları