film

film ne demek, film nedir sorularına karşılık, Fransızca kökenli 4 harfli film sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca film teknik teriminin Kimya, Sinema kategorilerindeki anlamlarına ve film ile ilgili toplam 278 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

film
1

Kimya : 1.Bir yüzeyi kaplayan ince katman veya çok ince zar halinde levha. 2.Fotoğraf çekmek için hazırlanmış, bir yüzü gümüş tuzları ve/veya ışığa duyarlı organik maddelerle kaplı, saydam ve elastik şerit.

2

Sinema : Sinema filmini gerçekleştirmekte kullanılan, selüloitten, saydam, esnek, bükülebilir, eni ve biçimi ölçünlere göre belirlenmiş kuşak; sinemanın ham özdeği. 2. Bunun, henüz alıcıda kullanılmamış, duyarkatı etkilenmemiş olanı, boş film.

3

Sinema : Aynı kuşağın alıcıda kullanılmış, üzerinde gizli görüntü oluşmuş olanı, dolu film. 4. (Genel anlamda) Göstericide kullanılmak üzere her şeyi hazır, tamamlanmamış sinema yapıtı. (Filmin siyah-beyaz, renkli, dar, geniş, sesli, sessiz, negatif, pozitif, vb. birçok çeşidi vardır; bunlar kendi maddelerinde ayrı ayrı gösterilmiştir).

4

Fransızca, Ad : Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.

5

Fransızca, Ad : Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

6

Fransızca, Ad, Sinema : Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.

7

Fransızca, Ad, Sinema : Sinemalarda gösterilen eser.

Kaynak : Türk Dil Kurumu

16 mm`lik film ne demek 17`5 mm`lik film 32 mm`lik film nedir 35 mm`lik film tanımı 55 mm`lik film anlamı 65 mm`lik film ne demek 70 mm`lik film nedir 8 mm`lik film tanımı 8`75 mm`lik film 9`5 mm`lik film açık film anlamı açındırılmış film alıcı tanımı alıcısız film ne demek anıtsal film nedir anlam tanımı asetat film anlamı aynı ne demek ayrı nedir ayrı ayrı tanımı baş film anlamı başarılı film ne demek belgesel film nedir biçim tanımı bilimsel film anlamı birçok ne demek boş film nedir boyanmış film tanımı bölüntülü film anlamı bulanık film ne demek bunlar nedir bütün anlamı çağdaş film tanımı çerçevesiz film çırpıştırma film çift delikli film çift film anlamı çift yüzlü film çizgi film ne demek çizikli film nedir çok kısa film tanımı çok uzun film anlamı dar boş film ne demek dar film nedir dar film göstericisi delikli film tanımı deneysel film anlamı derleme film ne demek devingen film nedir devinimli örtülü film devinimsiz örtülü film dinsel film tanımı diplik film anlamı dizi film ne demek dolu nedir dolu film tanımı dönme film anlamı durgun film ne demek duyar nedir duyarlı tanımı düşlemsel film anlamı eğitici film ne demek eğitsel film nedir eğlendirici film ek film tanımı elastik anlamı elektronik film elektronik film saptama elektronik film saptayıcı elektronik film tarama elektronik film tarayıcı eser ne demek esnek ne demek evrilir boş film evrilir film nedir evrilir film işlemesi evrilir renkli film film adı tanımı film askısı anlamı film belgeliği ne demek film birikimliği film boyu nedir film bozulması tanımı film çekmek anlamı film çevirmek ne demek film çıkrığı nedir film çözümlemesi film değerlendirmesi film dışalımcısı film dışalımı tanımı film dışsatımcısı film dışsatımı anlamı film dizelgesi ne demek film dizisi nedir film dolabı tanımı film duyarlığı anlamı film fişi ne demek film fotoğrafı nedir film gösterici tanımı film göstermek anlamı film hilesi ne demek film izleme nedir film koruması tanımı film kutucuğu anlamı film makarası ne demek film müziği nedir film oynamak tanımı film oynatmak anlamı film oyunluğu ne demek film öyküsü nedir film parçası tanımı film sarıcı anlamı film sepeti ne demek film sıralağı nedir film şarkısı tanımı film şeridi anlamı film tanıtısı ne demek film tarama nedir film yanması tanımı film yaratıcısı film yayın aygıtı film yayıncısı anlamı film yayını ne demek film yıldızı nedir film yıpranması film! tanımı filmbilim anlamı filmci ne demek filmcilik nedir filme saptama tanımı filme saptanmış filme saptayıcı filmegider anlamı filmegiderlik ne demek filmin yapısı nedir filmleştirme tanımı filmleştirmek anlamı filmlik ne demek filmlik görevlisi filmsel nedir filmsel evren tanımı filmsel gerçek anlamı filmsel uzay ne demek filmsel zaman nedir fotoğraf tanımı frontier film anlamı genel ne demek geniş nedir geniş film tanımı gerçeküstücü film giysili film anlamı gizli ne demek gizli görüntü nedir göre tanımı görün anlamı görüntü ne demek gösteri nedir gösterilen tanımı gümüş nedir hazır anlamı henüz ne demek hileli film nedir ısmarlama film tanımı iç içe film (çevirme) içeri anlamı için ne demek iki film nedir iki makaralık film ikinci film tanımı ince isminin anlamı ince film anlamı ince film bellek ince katman ne demek ince tanecikli boş film ince tanecikli film ince zar nedir iyi film tanımı kalvar film anlamı kaplı ne demek kara film nedir katman tanımı kendi anlamı kısa film ne demek kokulu film nedir kopya film tanımı kösnül film anlamı kötü film ne demek kullanılmak nedir kullanılmış tanımı kuşak anlamı levha ne demek madde nedir mıknatıslı film mıknatıslı sesli film müzikli film tanımı negatif anlamı negatif boş film negatif film ne demek nitrat film nedir oluş tanımı optik sesli film organik tanımı orta uzunlukta film ortokromatik (boş) film ortopankromatik (boş) film oyun anlamı ozansı film ne demek öğretici film nedir ölçün boş film tanımı ölçün film anlamı öncü film ne demek örtülü film nedir öykülü film tanımı öykülü kısa film özyaşamöyküsel film pankromatik (boş) film polisiye film anlamı polyester film ne demek pozitif nedir pozitif boş film pozitif film tanımı radyografi anlamı renk ne demek renkli nedir renkli boş film renkli film tanımı renkli film işlemesi renkli film işlemi renkli film kalıbı renkli film yayın aygıtı renkli negatif film renkli pozitif film resim anlamı ruhsal film ne demek salt film nedir sanat üzerine film sarkaçlı film tanımı savlı film anlamı saydam anlamı selüloit ne demek selüloz nedir sesli tanımı sesli film anlamı sessiz ne demek sessiz film nedir sinema tanımı sinema yapıtı anlamı sonsuz film ne demek soyut film nedir sözlü film tanımı şarkılı film anlamı tarayıcı film aygıtı tarihî film ne demek tarihsel film nedir taşıyan tanımı tecimdışı film anlamı tecimsel film ne demek tek delikli film tek makaralık film toplumsal film nedir uzun film tanımı üç boyutlu film üç makaralık film veya anlamı vidikon film aygıtı yabancı film ne demek yanar boş film nedir yanar film tanımı yanmaz boş film yanmaz film anlamı yapış ne demek yapıt nedir yaprak ne demek yasak film tanımı yaş film anlamı yaşamöyküsel film yerli film ne demek yüzey nedir

Film Oyunları