gelmek

gelmek ne demek, gelmek nedir sorularına karşılık, 6 harfli gelmek sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca gelmek teknik teriminin Gramer kategorisindeki anlamına ve gelmek ile ilgili toplam 571 sözcük, birleşik kelime, teknik terim, atasözü, isim, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

gelmek
1

: Ulaşmak, varmak

2

: Getirmek

3

: Oturmaya, ziyarete gitmek: Dün akşam amcamlar bize geldi.

4

: İsabet etmek: Attığı top gözüme geldi

5

: Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir.

6

: Ortaya çıkmak, doğmak.

7

: Belli bir süre dolmak

8

: Belli bir zamana ulaşmak.

9

: Kadar olmak: Boyu ancak omzuna geliyor.

10

: Çıkmak, yönelmek: Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez.

11

: İzlemek, takip etmek: Çocuklar arkadan geliyordu.

12

: Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: Kahve Brezilya'dan geliyor.

13

: Katılmak, eklenmek: Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir.

14

: Türemek.

15

: Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim.

16

: Sonuç çıkmak: Bu davranışlardan ne gelir bilinmez.

17

: Dayanmak, tahammül etmek: Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor.

18

: Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak

19

: Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: Dediğime geldiniz mi?

20

: Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi.

21

: Kazanılmak, sağlanılmak: Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir.

22

: Uymak: Bu ayakkabı sana küçük gelir.

23

: Olmak, -e uğramak: Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi.

24

: Akmak: Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor.

25

: Düşmek, rast gelmek: Buraya ışık gelmiyor.

26

: Görünmek, sanılmak

27

: Uygun düşmek

28

: Başlamak, ortaya çıkmak.

29

: Mal olmak: Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi.

30

: Biriyle birlikte gitmek: Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?

31

: İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: Uykusu gelmek.

32

: Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: Alışageldiğimiz bir anlamı vardı.

33

: -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek.

34

: Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek.

35

: -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek.

36

: Herhangi bir sırada bulunmak: Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek.

37

Gramer : Hamur mayalanmak.

38

Gramer : Uğraşmak.

39

Gramer : Gelmek (bk. ge)

Kaynak : Türk Dil Kurumu

(bir iş) aceleye gelmek (bir şey birine) alay gibi gelmek (bir şey için) birebir gelmek (bir şey) az gelmek (bir şey) çok gelmek (bir şeyden) ileri gelmek (bir şeye) can gelmek (bir şeye) renk gelmek (bir şeyin) arkası gelmek (bir şeyin) üstüne gelmek (birine bir şey) vız gelmek (birine) cesaret gelmek (birine) gurur gelmek (birine) karşı gelmek (birine) laf gelmek (birine) öyle gelmek (birine) söz gelmek (birini) içine sokacağı gelmek (birinin) başına gelmek (birinin) hesabına gelmek (birinin) sulbünden gelmek (herhangi bir biçim) kolayına gelmek (iş) pot gelmek ... hâline gelmek abdesti gelmek anlamı acı gelmek ne demek ağdık gelmek nedir ağır gelmek tanımı ak sakaldan yok sakala gelmek akganüstü gelmek akırbale gelmek akla gelmek anlamı aklı başına gelmek aklı sonradan gelmek aklına bir şey gelmek aklına gelmek ne demek akşam nedir al gelmek tanımı alada gelmek anlamı alın ne demek alış nedir amana gelmek tanımı anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek ancak anlamı anıt ne demek anlam ne demek anlamazlıktan gelmek (veya anlamazlığa vurmak) anlamına gelmek anlat nedir anna gelmek tanımı annağa gelmek anlamı arda gelmek ne demek arka nedir arkırı gelmek tanımı arpası çok gelmek arsına gelmek anlamı ası gelmek ne demek asıdan gelmek nedir asıl tanımı aşağıdan gelmek aşka gelmek anlamı at ne demek ateş almaya gelmek ayağa gelmek nedir ayağı ile gelmek ayağına gelmek tanımı ayağma gelmek anlamı ayak oyununa gelmek ayakkabı ne demek ayda nedir aygıra gelmek nedir ayı günü gelmek aykırı gelmek tanımı azrail´le burun buruna gelmek bana anlamı bardak ne demek barut kokusu gelmek basgın gelmek nedir basıla gelmek tanımı baskına gelmek anlamı baş aşağı gelmek baş başa gelmek baş gelmek ne demek başa baş gelmek (veya kalmak) başa gelmek nedir başdan yuharı hoş gelmek başı sıkıya gelmek başı yerine gelmek başına (...) gelmek başına bir hâl gelmek başla tanımı başta gelmek anlamı bazı ne demek bela nedir beli gelmek tanımı belinden gelmek belli anlamı benzine kan gelmek bıçak bıçağa gelmek bıkkınlık gelmek biçim ne demek biçimine gelmek bildir nedir bilinmez tanımı bilmezlikten gelmek bir araya gelmek bir hizaya gelmek bir süre anlamı biraz ne demek birbiri üstüne gelmek birçok nedir biri tanımı birinci anlamı birinci gelmek (veya çıkmak) birleşik ne demek birleşik fiil nedir birlikte tanımı boğaya gelmek anlamı boğaz boğaza gelmek buğaya gelmek ne demek bulunmak nedir bura tanımı burada anlamı burnundan (fitil fitil) gelmek burnundan gelmek burun ne demek burun buruna gelmek buyuru gelmek nedir büyük abdesti gelmek büyük gelmek tanımı cana gelmek anlamı canı ağzına (veya boğazına) gelmek canı burnuna (veya burnundan) gelmek canı gelmek ne demek canı yerine gelmek canının içine sokacağı gelmek celbine gelmek nedir cesarete gelmek cızıya gelmek tanımı ciğer ağızdan gelmek cihana gelmek anlamı coşa gelmek ne demek çalımına gelmek (veya getirmek) çatapat gelmek nedir çay gelmek tanımı çekiye gelmek anlamı çevre gelmek ne demek çız gelmek nedir çişi gelmek tanımı çiziye gelmek anlamı dadı gelmek ne demek daha nedir dalaba gelmek tanımı dalgınlığına gelmek damlaya gelmek anlamı dar gelmek ne demek dara gelmek nedir datlı gelmek tanımı davranış anlamı dediğine gelmek deg gelmek ne demek dek gelmek nedir dekeye gelmek tanımı denk gelmek anlamı deyim ne demek dıkız gelmek nedir dıñdıñ gelmek tanımı dıngılleç gelmek dıraca gelmek anlamı dırca gelmek ne demek dırcam gelmek nedir dırıngaya gelmek dışlığı gelmek tanımı dik gelmek anlamı dile gelmek ne demek dilinden gelmek dilinin ucuna gelmek dirk atılı gelmek dize gelmek nedir dizgine gelmek tanımı diziye gelmek anlamı doğmak ne demek dokuz ayın çarşambası bir araya gelmek dolduruşa gelmek (veya kapılmak) argo dolmak nedir dolmuşa gelmek (veya binmek) doyurucu gelmek dönmek tanımı dudağının ucuna gelmek dudak dudağa gelmek (veya kalmak) durguz gelmek anlamı durul isminin anlamı durum ne demek duymazlıktan gelmek dünür gelmek nedir dünyaya gelmek tanımı düşmek anlamı eceli gelmek ne demek eğilim nedir eğrisi doğrusuna gelmek eklenmek tanımı ekler anlamı eksik gelmek ne demek ele gelmek nedir eli boş gelmek tanımı elinden gelmek anlamı elinden iyi iş gelmek elini kolunu sallaya sallaya gelmek emele gelmek ne demek eski nedir eteş almaya gelmek etki tanımı etme anlamı etmek ne demek eyiye gelmek nedir fazla gelmek (veya kaçmak) felç tanımı felç gelmek anlamı fenalık geçirmek (veya gelmek veya çökmek) fıra gelmek ne demek fiil nedir galeyana gelmek galip gelmek tanımı gayıl gelmek anlamı gayrete gelmek ne demek gaza gelmek nedir gazaba gelmek tanımı gelir anlamı geme gelmek ne demek gendü baş gelmek gendü baş getmek gevri gelmek nedir gıfa gelmek tanımı gına gelmek anlamı gırnava gelmek ne demek gırnova gelmek nedir gırtlak gırtlağa gelmek gızana gelmek tanımı gibi gelmek anlamı gibisine gelmek gitmek ne demek göğe gelmek nedir gördeğe gelmek tanımı gördüğe gelmek anlamı göresi (veya göreceği) gelmek göresi gelmek ne demek görmezden gelmek görmezlikten gelmek görün nedir göstermek tanımı gövde anlamı göve gelmek ne demek göye gelmek nedir göz göze gelmek gözaydına gelmek göze gelmek tanımı gözünün önüne gelmek gurka gelmek anlamı gururuna ağır gelmek güç gelmek ne demek gügürdeğe gelmek günahı gelmek nedir gürdeğe gelmek tanımı gürdüğe gelmek anlamı gürültüye gelmek hafif gelmek ne demek hakkından gelmek halel gelmek nedir halt halt gelmek hamur tanımı hapahap gelmek anlamı hapapa gelmek ne demek hapbahap gelmek harpaharp gelmek hatıra tanımı hatırına gelmek hatiften gelmek havale gelmek nedir havas tanımı heltek gelmek anlamı hemen ne demek herek gelmek nedir herhangi tanımı herhangi bir anlamı heyecana gelmek hıngı zıngına gelmek hizana gelmek ne demek hizaya gelmek nedir höğüne gelmek tanımı husule gelmek anlamı ıras gelmek ne demek ızlama gelmek nedir içinden gelmek tanımı içine daralma gelmek içine fenalık gelmek (veya basmak) ihtiyaç anlamı iki eli yanına gelmek ikinci gelmek ne demek ilaç gibi gelmek ilgi anlamı ilgili nedir imana gelmek tanımı inan ne demek inanmak anlamı inkârdan gelmek inkıraz gelmek ne demek insafa gelmek nedir intikal tanımı intikal etmek anlamı ipras gelmek ne demek isabet nedir istanbul nedir istek tanımı işbaşına gelmek işin üstesinden gelmek işine gelmek anlamı işit ne demek iştaha gelmek nedir iyi gelmek tanımı iyi karşılamak anlamı kabul ne demek kadar nedir kafası yerine gelmek kâfi gelmek tanımı kahve anlamı kalbi ağzına gelmek kalburüstüne gelmek kaleme gelmek ne demek kan gelmek nedir karık gelmek tanımı karnı sırtına gelmek karşı karşıya gelmek karşılamak anlamı kart gelmek ne demek katakulliye gelmek katıl nedir kazan isminin anlamı keleye gelmek tanımı kelime anlamı kendi ne demek kendi ayağı ile gelmek kendine gelmek nedir kertesine gelmek kese gelmek tanımı kesel gelmek anlamı kesirinden gelmek ketenpereye gelmek keyfi gelmek ne demek kıdağına gelmek kırnava gelmek nedir kısmete gelmek tanımı kısmeti ayağına (kadar) gelmek kıvamına (veya kıvama) gelmek kızana gelmek anlamı kızansaya gelmek kimse ne demek kip gelmek nedir koç önüne gelmek koça gelmek tanımı kollarını sallaya sallaya gelmek konu anlamı konuk gelmek ne demek kopup gelmek nedir korktuğu başına gelmek kös gelmek tanımı kötülük anlamı kulağına gelmek kumpasa gelmek ne demek kurmay nedir küçük tanımı küçük abdesti gelmek kündeye gelmek anlamı künyesi gelmek ne demek lafına gelmek nedir lazım gelmek (veya olmak) lira tanımı lisana gelmek anlamı lisâne gelmek ne demek manasına gelmek manaya gelmek nedir mayalanmak tanımı mayvalaya gelmek meçe gelmek anlamı merak ne demek merhamete gelmek meyanesi gelmek meydan nedir meydana gelmek tanımı miadı gelmek anlamı milyon ne demek musluk nedir nazara gelmek tanımı ne hesaba gelmek ne de kantara oğur gelmek anlamı oğura gelmek ne demek olan nedir olarak tanımı olmak anlamı oltaya gelmek ne demek oluş tanımı omuz nedir onda tanımı ondan anlamı ortay ne demek ortaya çıkmak nedir oyuna gelmek tanımı öcüne galebe gelmek ögüre gelmek anlamı öğeceği gelmek ne demek öğre gelmek nedir öğreğe gelmek tanımı öğüne gelmek anlamı öğüre gelmek ne demek öğüreceği gelmek ölümle burun buruna gelmek önde gelmek nedir övke gelmek tanımı öyfesi ağzından gelmek pahalıya gelmek pata gelmek anlamı pekiş ne demek pençe pençeye gelmek rast gelmek nedir saç saça baş başa gelmek (veya dövüşmek) sadede gelmek tanımı sakata gelmek anlamı salıma gelmek ne demek sana nedir sanılmak tanımı sapancalığa gelmek satışa gelmek anlamı satıya gelmek ne demek semere gelmek nedir sesi semadan gelmek sıcak tanımı sıfat-fiil anlamı sığırdan gelmek sıkıya gelmek ne demek sıra nedir sırası gelmek tanımı sırtı yere gelmek sonra anlamı sonradan ne demek sonu gelmek nedir sonuç anlamı sözüne gelmek tanımı su gelmek anlamı suru gelmek ne demek suya gelmek nedir sürdürmek tanımı süre anlamı sürekli ne demek süreklilik nedir sürerlik tanımı sürü gelmek anlamı sürüp gelmek ne demek şaka gibi gelmek şakaya gelmek nedir şarıltıya gelmek şaş gelmek tanımı şavka gelmek anlamı şevke gelmek ne demek tadak madak gelmek tadı gelmek nedir tağaddeye gelmek tahammül tanımı tahammül etmek anlamı takip ne demek takip etmek nedir talaba gelmek tanımı talas gelmek anlamı tam gelmek (veya olmak) tamam gelmek ne demek tane nedir tanımazlıktan gelmek tapına gelmek tanımı tava gelmek anlamı tay gelmek ne demek tecahülüarifaneden gelmek tekeye gelmek nedir telaşa gelmek tanımı temasa gelmek anlamı teze gelmek ne demek tıraşı gelmek (veya uzamak) tırısa gelmek nedir tıs tıs gelmek tanımı tışlığı gelmek anlamı tirneğe gelmek ne demek titreme gelmek nedir tök gelmek tanımı tölübüne gelmek tölüne gelmek anlamı tömbeletös gelmek türe ne demek türk nedir ucu gelmek ne demek uç uca gelmek nedir uğra tanımı uğrağa gelmek anlamı uğramak ne demek uğraş nedir uğura gelmek tanımı uhdesinden gelmek ulaşmak anlamı ulkuna gelmek ne demek usangınlık gelmek uygun isminin anlamı uygun gelmek nedir uyku tanımı uykusu gelmek anlamı uz gelmek ne demek üst üste gelmek üste gelmek nedir üstü gelmek tanımı üstüne fenalık gelmek üstüne gelmek anlamı üstüne kuma gelmek vadesi gelmek (veya dolmak) vakti gelmek ne demek varlık tanımı varmak nedir vecde gelmek tanımı vermek anlamı veya ne demek vurduğu yerden ses gelmek vurdumduymazlıktan gelmek vurğuna gelmek nedir vücuda gelmek tanımı yabancı gelmek anlamı yamacına gelmek yan gelmek ne demek yanağına kan gelmek yanbağı gelmek nedir yapı tanımı yapmacık anlamı yara ne demek yaşa anlamı yaşamak nedir yavtısı gelmek tanımı yazığı gelmek anlamı yazıla gelmek ne demek yele gelmek nedir yeni tanımı yeniden anlamı yeri gelmek ne demek yerine gelmek nedir yiğin gelmek tanımı yol ayrımına gelmek yola ne demek yola gelmek anlamı yöne gelmek ne demek yönelmek nedir yönlü gelmek tanımı yumruk yumruğa gelmek yumurtaya gelmek yüke gelmek anlamı yüreği ağzına gelmek yüreğinden gelmek yüz yüze gelmek yüze gelmek ne demek yüzü yere gelmek (veya geçmek) yüzüne kan gelmek yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek zam gelmek nedir zaman nedir zar gelmek tanımı zarar gelmek anlamı zevkli gelmek ne demek zıban gelmek nedir zırta gelmek tanımı ziyaret anlamı zor gelmek ne demek