getirmek

getirmek ne demek, getirmek nedir sorularına karşılık, 8 harfli getirmek sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca getirmek teknik teriminin Gramer kategorisindeki anlamına ve getirmek ile ilgili toplam 174 sözcük, birleşik kelime, teknik terim, atasözü, isim, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

getirmek
1

: Gelmesini sağlamak

2

: Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.

3

: Erişmek veya eriştiğini sanmak: Baharı getirdik.

4

: İleri sürmek: Örnek getirmek.

5

: Sebep olmak, ortaya çıkarmak: Bu rüzgâr kar getirir.

6

: İletmek, bildirmek

7

: Sağlamak

8

: Bir makama atamak veya seçmek.

9

: Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: Ateh getirmek. Nedamet getirmek.

10

Gramer : ET keltürmek: getirmek. / getmek / getermek / getimek / geturmek / getürmek /

Kaynak : Türk Dil Kurumu

(bir işi) aceleye getirmek (bir şeye) kanaat getirmek (birine) laf getirmek (birine) söz getirmek (birini) gaza getirmek (birinin) sırtını yere getirmek (işi) tavına getirmek ... demeye getirmek açıklık getirmek açmaza getirmek (veya düşürmek) ağız kalabalığına getirmek ağzından burnundan getirmek aklına getirmek ala getirmek tanımı alaf getirmek anlamı alışkanlık hâline getirmek altını üstüne getirmek anasından emdiği sütü burnundan getirmek atah getirmek ne demek atamak nedir ateh tanımı ateh getirmek anlamı atımına getirmek ayağına getirmek bahar anlamı bazı ne demek bel getirmek nedir bela getirmek tanımı belini getirmek bezginlik getirmek biçimine getirmek bildir anlamı bildirmek ne demek bin dereden su getirmek bir araya getirmek bir biçimine getirmek birleşik nedir birleşik fiil tanımı boğuntuya getirmek bulundurmak anlamı burnundan getirmek canını burnundan getirmek cinnet getirmek çelki getirmek ne demek çırpıya getirmek çil getirmek nedir çocuk dünyaya getirmek çocuk oyuncağı hâline getirmek çor getirmek tanımı dalgaya getirmek dalgınlığına getirmek dara getirmek anlamı dengine getirmek denk getirmek ne demek deve gevişi getirmek dile getirmek nedir dize getirmek tanımı dolduruşa getirmek dünyaya getirmek emdiği sütü burnundan getirmek eriş ne demek eski köye yeni âdet getirmek fiil anlamı fütur getirmek ne demek galeyana getirmek gargaraya getirmek geliştirme getirmek getermek nedir getimek tanımı getmek anlamı geturmek ne demek getürmek nedir gevgeş getirmek geviş getirmek tanımı gına getirmek anlamı gibisine getirmek göz önüne getirmek gözlekine getirmek gözlerine getirmek gündeme getirmek gürültüye getirmek (veya boğmak) halel getirmek ne demek hatırına getirmek haya getirmek nedir heyecana getirmek hizaya getirmek hoşnutluk getirmek hoşnutsuzluk getirmek iki lakırtıyı bir araya getirmek ikrah getirmek tanımı ileri nedir iman getirmek anlamı imana getirmek ne demek işitmezliğe getirmek (veya işitmezlikten gelmek) kamet getirmek nedir kana getirmek tanımı kâr getirmek anlamı karambole getirmek karmanyolaya getirmek katakulliye getirmek kavsaraya getirmek kayışa getirmek kaytak getirmek kelime ne demek kertesine getirmek kese getirmek nedir ketenpereye getirmek kılavma getirmek kırk dereden su getirmek kullanım getirmek leke getirmek tanımı mahaşına getirmek makam anlamı makama ne demek meçe getirmek nedir merak getirmek tanımı meydana getirmek mıdamıh getirmek mundar getirmek münasebetini getirmek nedamet anlamı oldubittiye getirmek olmak ne demek olupbittiye getirmek ortay nedir ortaya çıkarmak oyuna getirmek tanımı para getirmek anlamı peresesine getirmek punduna getirmek rast getirmek ne demek razılı getirmek rüzgâr nedir sağlamak tanımı salavat getirmek sanmak anlamı sebep ne demek seçmek nedir ses getirmek tanımı sırasına getirmek sonunu getirmek suya götürüp susuz getirmek sürmek anlamı şakaya getirmek şehadet getirmek şevke getirmek ne demek şikâyet getirmek tacizlik getirmek takat getirmek nedir tapına getirmek tasımına getirmek tava getirmek tanımı tekbir getirmek tengeltos getirmek tubat getirmek anlamı tuşa getirmek ne demek uğur getirmek nedir usanç getirmek tanımı usançlık getirmek ülviye getirmek ünlüğe getirmek veya anlamı vücuda getirmek yangıncılık getirmek yanında ne demek yazı getirmek nedir yerine getirmek yola getirmek tanımı yöndemine getirmek yöne getirmek anlamı yüz yüze getirmek yüze getirmek ne demek yüzünü yere getirmek (veya geçirmek) zarılık getirmek