gitmek

gitmek ne demek, gitmek nedir sorularına karşılık, 6 harfli gitmek sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca gitmek teknik teriminin Mecaz kategorisindeki anlamına ve gitmek ile ilgili toplam 362 sözcük, birleşik kelime, teknik terim, atasözü, isim, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

gitmek
1

: Bir yere doğru yönelmek.

2

: Bir yerden veya bir işten ayrılmak.

3

: Çıkmak, ulaşmak: Bu yol nereye gider?

4

: Belli bir amaçla bir yere devam etmek veya bir işle uğraşmak: Her gün çalışmaya gidiyor.

5

: Sürmek, devam etmek

6

: Yakışmak, yaraşmak: Bu renk ona gitmedi.

7

: Tüketilmek, harcanmak

8

: Götürülmek, gönderilmek: Haber daha yeni gitti.

9

: Yeter olmak, yetmek, yetişmek: İki ton kömür üç ay gider.

10

: Yürümek, yol almak: Bu at iyi gider.

11

: Dayanmak: Bu giysi iki yıl gider.

12

: Geçmek: Yaz gitti, kış geldi.

13

: Herhangi bir durumda olmak: Yolculuk iyi gidiyor. Bakalım bu iş nasıl gidecek?

14

: Yok olmak, elden çıkmak

15

: Ölmek

16

: Başvurmak, yapmak: Mahkemeye gitmek.

17

: Bir şey zarar görmüş olmak: Duvarın boyası gitmiş.

18

: Makine, işlemek, çalışmak: Bu saat iyi gidiyor.

19

: Satılmak

20

: Yapmak: Para ayarlamasına gitmek.

21

Mecaz : Bir duruma, bir sonuca ulaşmak, varmak: Bu işin sonu nereye gider.

22

: Değerlendirmek, saymak, karşılamak: Bu iş hoşuma gitmedi, tuhafıma gitti.

Kaynak : Türk Dil Kurumu

(bir iş veya durum) tersine gitmek (bir işin) ilerisine gitmek (bir şey birinin) gücüne gitmek (bir şey birinin) tuhafına gitmek (bir şey birinin) zoruna gitmek (bir şey) mecrasında gitmek (bir şey) su gibi gitmek (bir şey) ters gitmek (bir şeyin) üzerine üzerine gitmek (biri biriyle) zıt gitmek (birinden) kan gitmek (birine bir şey) vız gelip tırıs gitmek (birinin) hoşuna gitmek (birinin) huyuna suyuna gitmek (birinin) işi rast gitmek (birinin) peşinde gitmek abalayıp gitmek abba gitmek tanımı abraza gitmek anlamı acayibine gitmek aflaya gitmek ne demek ağırına gitmek nedir ahı gitmek tanımı ahı gitmek vahı kalmak akını akını gitmek akıp gitmek anlamı akış akış gitmek aklı başından gitmek aklı gitmek ne demek al gitmek nedir alarga gitmek tanımı alıp başını gitmek almak anlamı araya gitmek ne demek araya kaynayıp gitmek ardından gitmek arkasına (bile) bakmadan gitmek (veya kaçmak) askere gitmek nedir astaba gitmek tanımı aşıra gitmek anlamı aşırı gitmek ne demek at nedir atbaşı (beraber) gitmek atılıp gitmek tanımı atkulağı gitmek avkuru doğkuru gitmek ayağına gitmek anlamı ayak gitmek ne demek ayakları geri geri gitmek aykırı gitmek nedir ayrıl tanımı ayrılmak tanımı azokarı gitmek anlamı badi badi yürümek (veya gitmek veya koşmak) basıp gitmek ne demek baş aşağı gitmek başı sağ olsuna gitmek başını alıp gitmek başlığa gitmek nedir başta gitmek tanımı baştan kara gitmek béle gitmek anlamı belli ne demek besde gitmek nedir bete gitmek tanımı betine gitmek anlamı birinci elden kaynağa gitmek bok yoluna gitmek boşa gitmek ne demek burnunun dikine (veya doğrusuna) gitmek cangırtıya gitmek canı gelip gitmek canı gitmek nedir cehennem olup gitmek cehennemin dibine gitmek cincombalak gitmek cinine gitmek tanımı çap gitmek anlamı çekip gitmek ne demek çendelek gitmek çığnağa gitmek nedir çıvlayıp gitmek çifte çubuğa gitmek çifte gitmek tanımı çorap söküğü gibi gitmek (veya gelmek) çöpe gitmek anlamı daha ne demek dalıp gitmek nedir dana gitmek tanımı değişe gitmek anlamı deplasmana gitmek (veya çıkmak) dere tepe düz gitmek devam ne demek devam etmek nedir dısa gitmek tanımı dış sahaya gitmek (veya çıkmak) dışa gitmek anlamı dışarı gitmek ne demek dik gitmek nedir dikine gitmek tanımı dile gitmek anlamı doğduya gitmek ne demek doğru anlamı doğuya gitmek nedir doludizgin gitmek doruk üste gitmek durum tanımı duvar anlamı dügür gitmek ne demek düğür gitmek nedir düğürcü gitmek tanımı düğüre gitmek anlamı dümbelege gitmek dümen suyunda gitmek dünür gitmek ne demek dünürcülüğe gitmek düvür gitmek nedir elde tanımı elden anlamı elden çıkmak ne demek elden gitmek nedir eli ağzına gitmek eli gitmek tanımı entrikaya kurban gitmek ere gitmek (veya varmak) eriyip gitmek anlamı etine gitmek ne demek etmek nedir fenasına gitmek fücceten gitmek gallet kuyusuna gitmek gapgapıya gitmek garibine gitmek gavuma gitmek tanımı geberip gitmek anlamı geçinip gitmek ne demek gelin gitmek nedir gelingöre gitmek gelinin üsdüne gitmek gelmezine gitmek geri gitmek tanımı gevişe gitmek anlamı gezelemiye gitmek gıcığına gitmek gıldır gıldır gitmek gılla gitmek ne demek gırla gitmek nedir gıydal gıydal gitmek gider tanımı giremice gitmek gişiye gitmek anlamı gitti ne demek giysi nedir göçüp gitmek tanımı gönder ne demek gönderi gitmek anlamı gönderilmek ne demek göndüri gitmek nedir görücü gitmek tanımı görücülüğe gitmek görüye gitmek anlamı götün götün gitmek götüne gitmek ne demek götür nedir gözaydına gitmek gözleri çukura gitmek (veya kaçmak) gözü açık gitmek gözü gitmek tanımı güce gitmek anlamı güme gitmek ne demek gümleyip gitmek gündeliğe gitmek gür gitmek nedir gürleyip gitmek gürültüye gitmek güvey gitmek tanımı habba gitmek anlamı haber ne demek hacca gitmek nedir happa gitmek tanımı harca anlamı harcanmak ne demek hasret gitmek nedir havaya gitmek tanımı hay hayı gitmek vay vayı kalmak hen gitmek anlamı herhangi ne demek hırama gitmek nedir hobba gitmek tanımı hoşa gitmek anlamı hödüğüne gitmek ılga gitmek ne demek içerisi gitmek nedir içi gitmek tanımı içinden kan gitmek ileri gitmek anlamı imansız gitmek ne demek ipe gitmek nedir isi gitmek tanımı işi aksi gitmek işi yolunda (veya tıkırında) gitmek (veya olmak) işle anlamı işlemek ne demek işler akkın gitmek işte nedir iyi gitmek tanımı kafasının dikine gitmek kağnı gibi gitmek kapış kapış gitmek kapışan gitmek anlamı kaput gitmek (veya olmak) karşılamak ne demek kavral gitmek nedir kayın gitmek tanımı kecine gitmek anlamı kendi havasında gitmek (veya olmak) kendi keyfine gitmek kıçın kıçın gitmek kıta gitmek ne demek kıyığa gitmek nedir kim vurduya gitmek kocaya gitmek tanımı komiğine gitmek komploya kurban gitmek kontra gitmek anlamı kôr yapraa gitmek koşuntuya gitmek kömür ne demek köprü gitmek nedir kubaşık gitmek tanımı kuda gitmek anlamı kulağına gitmek kurban gitmek ne demek kuş gibi uçup gitmek (veya uçmak) kuş kanadıyla gitmek laf kaynayıp gitmek mahkeme nedir makine tanımı micince gitmek anlamı micine gitmek ne demek moratoryuma gitmek muhacir gitmek nedir murdar gitmek tanımı nasıl anlamı nere ne demek nereye nedir obaya gitmek tanımı okkanın altına gitmek olayın üstüne gitmek olmak anlamı onuş gitmek ne demek orce gitmek nedir ovaya gitmek tanımı oyuna kurban gitmek önleme gitmek anlamı önü sıra gitmek örçe gitmek ne demek para nedir post elden gitmek rast gitmek tanımı renk anlamı saat ne demek samuda gitmek nedir sandığa gitmek tanımı sandık başına gitmek savuşup gitmek anlamı saymak ne demek sefa geldine gitmek sele gitmek nedir sılaya gitmek tanımı siktirip gitmek silinip gitmek anlamı siya siya gitmek soluk gitmek ne demek sonu nedir sonuç nedir soya gitmek tanımı sövke gitmek anlamı suyun akıntısına gitmek suyuna gitmek ne demek suyunca gitmek nedir sürgün gitmek (veya olmak) sürüp gitmek tanımı şansı yaver gitmek tahkime gitmek anlamı talihi yaver gitmek tana gitmek ne demek tañtuña gitmek nedir tay gitmek tanımı temyize gitmek anlamı tenefeye gitmek tepesi aşağı gitmek tepetakla gitmek (veya yuvarlanmak) tetik gitmek ne demek tettirilip gitmek tevgeli gitmek nedir tıkırında gitmek (veya olmak veya yürümek) tırıs gitmek tanımı tırısa gitmek anlamı tırısı gitmek ne demek tırsa gitmek nedir tuhaf tanımı tunnuk tunnuk gitmek tuntun gitmek anlamı türnük türnük gitmek ucuza gitmek ne demek uçup gitmek nedir uğraş tanımı uğraşmak anlamı uğruna gitmek ne demek ulaşmak nedir usluğu gitmek tanımı ustaya gitmek anlamı usu gitmek ne demek uyarına gitmek nedir uyma gitmek tanımı uzaklara gitmek üğrüne üğrüne gitmek ürüme gitmek anlamı üstüne gitmek ne demek varmak nedir veya tanımı yabana gitmek anlamı yağma gitmek ne demek yahtınca gitmek yakada gitmek nedir yakın gitmek tanımı yakış anlamı yalı gitmek ne demek yalıya gitmek nedir yangına körükle gitmek yapmak tanımı yaraş anlamı yaraşmak ne demek yargıya gitmek nedir yasalata gitmek yatımına gitmek yatıya gitmek tanımı yektirip gitmek yele yele gitmek yeline gitmek anlamı yelteşi gitmek ne demek yeni nedir yeter isminin anlamı yetişmek tanımı yetmek anlamı yitip gitmek ne demek yol almak nedir yol gitmek tanımı yola gitmek anlamı yolca gitmek ne demek yolcu nedir yolunda gitmek (veya yürümek) yönelmek tanımı yuvarlanıp gitmek yüreği gitmek anlamı yürü ne demek zarar nedir zarara gitmek tanımı zehlesi gitmek anlamı zevkine gitmek ne demek zora gitmek nedir