insan

insan ne demek, insan nedir sorularına karşılık, Arapça kökenli 5 harfli insan sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca insan teknik teriminin Mecaz, Felsefe, Biyoloji, Toplum Bilimi, Gramer, Zooloji kategorilerindeki anlamlarına ve insan ile ilgili toplam 195 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

insan
1

Biyoloji : Memeliler (Mammalia) sınıfının, insangiller (Hominidae) familyasından, iki ayağı üzerinde duran ve yürüyen, kolları kısa, vücudunun birçok yerlerinde tüyler azalmış, çeneleri belirli, beyinleri çok gelişmiş, kafatası yuvarlak ve yüz açısı yüksek, konuşabilen tek yaratık.

2

Felsefe : (Genel olarak) Usu olan canlı varlık. Bir yandan canlı varlıklar, hayvanlar alanının bir üyesi, türü; öte yandan onu aşan bir varlık; dik yürüyen, ellerini kullanan, beyni özel bir biçimde gelişmiş olan, özelleşmiş organları olmayan, çevresini değiştirebilen, dünyaya ve evrene açık olan, konuşan ve yaratıcı düşünme yeteneği olan, deney dünyasını aşabilen, kendinin ve evrenin bilincine varmış olan, eylemlerinden sorumlu olan varlık.

3

Toplum Bilimi : Düşünme ve konuşma yetileri olan bilinçli, toplumsal canlı.

4

Zooloji : (Homo sapiens Maymunlar (Primates) takımının insangiller (Hominidae) familyasından bir memeli türü. Yaşayan tek türüdür. İki ayağı üzerinde durur ve yürür. Kolları kısadır. Vücudunun birçok yerlerinde tüyler azalmıştır. Çeneleri belirlidir. Beyinleri çok gelişmiştir (1400 cm3). Kafatası yuvarlak ve yüz açısı yüksektir. Konuşabilen tek yaratıktır.

5

Arapça, Ad : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

6

Arapça, Ad : Âdemoğlu, âdem evladı

7

Arapça, Sıfat, Mecaz : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

8

Gramer : İnsan, halk

Kaynak : Türk Dil Kurumu

açık anlamı adem ne demek âdem nedir âdem evladı nedir ahlak tanımı alan isminin anlamı ayak anlamı belirli ne demek beyin nedir biçim tanımı bilinç anlamı bilinçli ne demek birçok nedir bulgu tanımı bütün anlamı canlı ne demek değiş nedir deney tanımı duran anlamı dünya ne demek düşün nedir düşünme tanımı ekonomik insan anlamı evlat ne demek evren tanımı eylem anlamı familya nedir geliş tanımı gelişmiş anlamı genel ne demek halk nedir hayvan tanımı hayvanlar anlamı hominidae ne demek homo sapiens nedir iktisadi insan tanımı insan ayağı değmemiş (veya basmamış) insan ayaktan anlamı insan bakısı ne demek insan beşer nedir insan biçimci tanımı insan biçimcilik insan bilimci anlamı insan bilimi ne demek insan bilimsel nedir insan bitleri tanımı insan coğrafyası insan çeşit çeşit insan çevrebilimi insan dili anlamı insan doğası ne demek insan doğduğu yerde değil doyduğu yerde insan duyguculuğu insan eli değmemiş (veya dokunmamış) insan eti yemek insan evladı nedir insan gibi tanımı insan gönlünün artığını söyler insan gücü anlamı insan gücü planlaması insan hakları evrensel bildirgesi insan hâli ne demek insan içine çıkmak insan ilişkileri insan insanın şeytanıdır insan kaçakçığı insan kaçakçılığı insan kaynakları yönetimi insan kendini beğenmese çatlar insan kıymetini insan bilir insan konuşa konuşa insan kurban nedir insan kurusu tanımı insan kuş misali insan muskası anlamı insan mühendisliği insan müsveddesi insan piresi ne demek insan resmi çizdirme insan sarrafı nedir insan sermayesi insan sözünden tanımı insan ticareti anlamı insan tümör virüsleri insan uçurma düzeni insan yedisinde ne ise yetmişinde de odur insan yükü (veya eti) ağırdır insana yatırım ne demek insanbiçimcilik insanbilim nedir insanbilim okulu insanbilimcilik insanbilimsel coğrafya insanbilimsel halkbilimci insanbilimsel toplumbilim insanca tanımı insancasına anlamı insancı ne demek insancıl nedir insancılık tanımı insancıllaşma anlamı insancıllaşmak ne demek insancıllık nedir insancoğrafyası insanda akıl bırakmamak (veya koymamak) insandoğum tanımı insangiller anlamı insanımsılar ne demek insanın adı çıkacağına canı çıksın insanın alacası içinde insanın eti yenmez insanın türeyimi kuramı insani nedir insani gelişim dizini insani gelişim endeksi insani yardım tanımı insani yoksulluk dizini insani yoksulluk indeksi insaniçinci anlamı insaniçincilik ne demek insaniyet nedir insaniyet namına insaniyetli tanımı insaniyetsiz anlamı insaniyetsizlik insanlaşma ne demek insanlaşmak nedir insanlı tanımı insanlık anlamı insanlık etmek ne demek insanlık hâli nedir insanlık sende kalsın insanlık suçu tanımı insanlıktan çıkmak insanlılık anlamı insan-makine ilişkisi insanmerkezci ne demek insanmerkezcilik insanoğlu nedir insanoğlu çiğ süt emmiş insansal kaynak insansı tanımı insansı maymungiller insansılar anlamı insansımaymungiller insansız ne demek insansız araç nedir insansız bölge tanımı insansızlık anlamı insanüstü ne demek insanyiyen nedir iyi insan sözünün üstüne gelir kafatası tanımı kavra anlamı kendi ne demek kısa nedir kıyı insan tanımı kimse anlamı konuş ne demek konuşma nedir kültür tanımı mammalia anlamı maymun ne demek meme nedir memeli tanımı memeliler anlamı nitelik ne demek nitelikli nedir olan tanımı olarak anlamı organ ne demek öte yandan nedir primates tanımı sınıf anlamı sonuç ne demek sorumlu ne demek sosyal insan nedir takım tanımı toplum anlamı toplumsal ne demek toplumsal insan üst insan nedir varlık nedir varlıklar tanımı vücut anlamı yandan ne demek yaratıcı nedir yaratıcı düşünme yaratık tanımı yaşa anlamı yetenek ne demek yeti nedir yuvarlak tanımı yüksek anlamı yürü ne demek

İnsan Oyunları