olmak

olmak ne demek, olmak nedir sorularına karşılık, 5 harfli olmak sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca olmak teknik teriminin Gramer kategorisindeki anlamına ve olmak ile ilgili toplam 1969 sözcük, birleşik kelime, teknik terim, atasözü, isim, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

olmak
1

: Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak

2

: Gerçekleşmek veya yapılmak.

3

: Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak

4

: Bir şeyi elde etmek, edinmek

5

: Bir durumdan başka bir duruma geçmek.

6

: Herhangi bir durumda bulunmak.

7

: Uygun düşmek, yerinde görülmek: Böyle iş olmaz. Oraya gitmesek de olur.

8

: Yetişmek, olgunlaşmak: Ekinler oldu. Üzümler daha olmadı.

9

: Hazırlanmak, hazır duruma gelmek: Çay oldu.

10

: Bulunmak

11

: Geçmek, tamamlanmak: İki yıl oldu. Nerede ise üç yıl olacak.

12

: Sürdürmek, yürütmek: İlişkilerimiz dostça olsun istiyorum.

13

: Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak: Partili olmak.

14

: Yaklaşmak, gelip çatmak: Sabah oldu.

15

: Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek

16

: Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz: Annesi oluyor. Yeğeni olur.

17

: Sarhoş olmak: Sen adamakıllı olmuşsun.

18

: Uymak, tam gelmek: Bu şapka başıma oluyor.

19

: Yitirmek, elinden kaçırmak: Tembelliği yüzünden işinden oldu.

20

: Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak: Köyden, kasabadan olmayan, düveni, dirgeni nasıl bilebilir?

21

: Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek: Aman, ona bir şey olmasın! Kimseye bir şey olmadı.

22

: Yol açmak: Bu davranışın ona çok zararı oldu.

23

: Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak: Su, buz oldu.

24

: Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur: Artık bize gelmez oldu. Bu işi yapmış olacak.

25

: Hastalığa yakalanmak, tutulmak: Tifo olmak. Verem olmak.

26

Gramer : Bir işi bitirmek : Çamaşırı oldum.

27

Gramer : Bitirmek.

28

Gramer : Olmak

29

Gramer : Olmak; olgunlaşmak. / ulmak

30

Gramer : Olmak, bulunmak

31

Gramer : Olmak, oluvermek.

32

Gramer : Meydana gelmek, vücut bulmak. 3. Uygun gelmek.

33

Gramer : Münasip düşmek. 5. Vuku bulmak, cereyan etmek.

34

Gramer : Doğmak. 7. Dönüşmek.

35

Gramer : Mertebe kazanmak// aşih olmak: sevdalanmak// mayil olmak: meyl etmek, hayran olmak// na olusa olsun: her hâl ve şartta// nasil olsa: her halükârda// razi olmak: razı olmak // revan olmak: akmak// şehit olmak: şehit düşmek// tamam olmak: eksiği giderilmek, tamamlanmak

Kaynak : Türk Dil Kurumu

(...) hükmünde olmak (...-masıyla ...-mesi) bir olmak (aralarında) kan olmak (bir iş) çorba olmak (veya çorbaya dönmek) (bir iş) elinde olmak (bir iş) uykuda olmak (bir işin) alayında olmak (bir işin) altı yaş olmak (bir işin) ipleri birinin elinde olmak (bir işte) eli olmak (bir işte) methali olmak (bir işte) parmağı olmak (bir işten) hariç olmak (bir şey birine) haram olmak (bir şey birinin) zıddı olmak (bir şey) alışkanlığında olmak (bir şey) aslanın ağzında olmak (bir şey) haritada olmak (bir şey) iki baştan olmak (bir şey) moda olmak (bir şey) muallakta olmak (veya kalmak) (bir şeyde) gönlü olmak (bir şeyde) gözü olmak (bir şeyde) tuzu olmak (bir şeyden) mahrum olmak (bir şeye veya bir kimseye) yazık olmak (bir şeye) dâhil olmak (bir şeye) düşkün olmak (bir şeye) gebe olmak (bir şeye) gönlü olmak (bir şeye) kul olmak (bir şeyin) orucunda olmak (bir yer veya bir olaya) sahne olmak (bir yer) zindan olmak (bir yerde) içecek suyu olmak (bir yerin) başında olmak (bir yerin) içinden olmak (biri ötekinin yanında) zemzemle yıkanmış olmak (biri ötekiyle) mahkemelik olmak (biri) çok olmak (biri) vazifesinden olmak (birinde birinin) havası olmak (birinde) şeytan tüyü olmak (birinde) yürek selânik olmak (birinden) tarafa olmak (veya çıkmak) (birine veya bir şeye) güveni olmak (birine) açık olmak (birine) balta olmak (birine) kastı olmak (birine) kol kanat olmak (veya germek) (birine) kul köle olmak (birine) malum olmak (birine) medyun olmak (birine) meftun olmak (birine) payanda olmak (birine) pervane olmak (birine) yıkıntı olmak (birine) yük olmak (birine) zahmet olmak (birine) zevali olmak (birini veya bir şeyi) gözü görmez olmak (birinin veya bir şeyin) kurbanı olmak (birinin veya bir şeyin) peşinde olmak (birinin veya bir şeyin) tiryakisi olmak (birinin) ağzına sakız olmak (birinin) baş (veya başının) belası olmak (birinin) havası olmak (birinin) iltiması olmak (birinin) kanlısı olmak (birinin) kolunda altın bileziği olmak (birinin) konuğu olmak (birinin) mahkemede dayısı olmak (birinin) maskarası olmak (birinin) maşası olmak (birinin) sinirleri altüst olmak (birinin) tüyleri diken diken olmak (birinin) yalancısı olmak (birinin) yüzü kâğıt gibi olmak (birinin) zebunu olmak (biriyle) geçmişi olmak (biriyle) merhabası olmak (herhangi bir nitelikte) kalemi olmak (herhangi bir yılın) kurası olmak (iş) ortada olmak ... durumunda olmak (veya bulunmak) abat olmak nedir abaz abaz olmak abazan olmak tanımı abdestinde namazında olmak abey olmak anlamı abezan olmak ne demek abırcın olmak nedir abone olmak tanımı aborda olmak anlamı absorbe olmak ne demek acayip olmak nedir acelesi olmak tanımı aciz içinde olmak anlamı açıklar livası olmak açmak ne demek adalete teslim olmak adam olmak nedir adamakıllı tanımı adapte olmak anlamı aday olmak ne demek âdet olmak nedir adı belli olmak adı olmak tanımı adı sanı olmak anlamı adırık olmak ne demek afıkan olmak nedir afiyet üzere olmak agâh olmak tanımı ağaç olmak anlamı ağdırık olmak ne demek ağı olmak nedir ağırlığı olmak tanımı ağırlık olmak anlamı ağlamaklı olmak ağlamalı olmak ne demek ağlamsı olmak nedir ağlayımsı olmak ağraltı olmak tanımı ağrıntı olmak anlamı ağzı kara olmak ağzının kâhyası olmak ahbap olmak ne demek ahır olmak nedir ahirette on parmağı yakasında olmak ait olmak tanımı ajliğı olmak anlamı akılbaliğ olmak akıllı olmak ne demek akil baliğ olmak aklı başka yerde olmak aklı bir (veya beş) karış yukarıda (veya havada) olmak aklı bir yerde olmak aklı fikri bir şeyde olmak aklına mukayyet olmak aklından zoru olmak akraba olmak nedir alabora olmak tanımı alacağı olmak anlamı alacaklı olmak ne demek alagadar olmak nedir alakadar olmak tanımı alam taram olmak alan talan olmak alan taran olmak alası olmak anlamı alazlama olmak ne demek albenisi olmak nedir alem olmak tanımı alet olmak anlamı aleyhinde olmak aleyhine olmak ne demek aleyhte olmak nedir algın olmak tanımı alğın olmak anlamı alğun olmak ne demek alımcıl olmak nedir alıp veremediği olmak alışık olmak tanımı alışkın olmak anlamı allak bullak olmak allameicihan olmak allı yeşilli olmak almak ne demek alnında yazılmış olmak alt olmak nedir altı algın olmak altın yürekli olmak altüst olmak tanımı aman anlamı ameliyat olmak ne demek anasından doğduğuna pişman olmak angış olmak nedir anjiyo olmak tanımı anlam anlamı anne ne demek anne olmak nedir antbent olmak tanımı antipatik olmak aptal olmak anlamı araları limoni olmak araları şekerrenk (veya serin) olmak aralarında dağlar kadar fark olmak aralaş olmak ne demek arap gibi olmak arası (veya araları) açılmak (veya açık olmak veya bozulmak) arazi olmak nedir ardal olmak tanımı arı götü olmak anlamı arız olmak ne demek arka olmak nedir arkadaş olmak tanımı artık tanımı asıda olmak (veya kalmak) asıntı olmak anlamı asker olmak ne demek askı olmak nedir askıntı olmak tanımı aslı olmak anlamı aslım aslım olmak astarı yüzünden pahalı olmak (veya pahalıya gelmek) aşamli olmak ne demek aşı olmak (veya vurulmak veya yapılmak) âşık olmak nedir aşih tanımı aşih olmak anlamı aşikâr olmak ne demek aşina olmak nedir aşna fişne olmak avak olmak tanımı avare olmak anlamı avcu kavun olmak avuk olmak ne demek ayağına bağ olmak ayağının türabı olmak ayak bağı olmak ayak üstünde olmak ayaktan olmak nedir ayan bayan olmak ayan beyan olmak ayan olmak tanımı aydaş olmak anlamı aydedeye misafir olmak ayı gibi olmak ne demek ayın bayın olmak ayın beyin olmak ayın oyun olmak ayıt beyit olmak ayid olmak nedir aykırı olmak tanımı aylak olmak anlamı aynalı olmak ne demek ayneş oyneş olmak ayrı seç olmak nedir ayrımında olmak ayva gibi olmak azat olmak tanımı azık olmak anlamı azrail´e bir can borcu olmak (veya kalmak) baba olmak ne demek bacakları tutmaz olmak bacası tütmez olmak badal olmak nedir badem olmak tanımı bağlı olmak anlamı bahis konusu olmak bahis mevzusu olmak bahtı açık olmak bahtı bağlı olmak bahtı kara olmak bahtiyar olmak ne demek bahtsız olmak nedir bakalak olmak tanımı bakar olmak anlamı bakarak olmak ne demek baliğ olmak nedir ballı börek olmak ballım gülüm olmak balta olmak tanımı ban olmak anlamı bank olmak ne demek bar olmak nedir barış görüş olmak barışık olmak tanımı baş başa olmak anlamı baş göz olmak ne demek baş kıç olmak nedir baş olmak tanımı başağrısı olmak başarısız olmak başı belada olmak başı bir olmak anlamı başı dik olmak ne demek başı kazan gibi olmak başı üstünde yeri olmak başına bela olmak (veya kesilmek) başına dert olmak (veya kesilmek) başka nedir başla tanımı başlama anlamı batık olmak ne demek battal olmak nedir bay olmak tanımı bayrambeyi olmak bayramcık olmak bedbaht olmak anlamı bedbin olmak ne demek beğ olmak nedir behriman olmak tanımı bek olmak anlamı bela olmak ne demek belediyelik olmak belen olmak nedir beleñ olmak tanımı belend olmak anlamı belergöz olmak ne demek beli bek olmak nedir beli perk olmak beli savak olmak bell olmak tanımı belli olmak anlamı bencil olmak ne demek bengildek olmak bent olmak nedir benzi kül gibi olmak berbat olmak tanımı berhava olmak anlamı berhayat olmak ne demek bertaraf olmak nedir beş paralık olmak bet olmak tanımı bey olmak anlamı beyinden olmak ne demek bıcik bıcik olmak bıçak bıçak olmak bıtır olmak nedir bıyığını balta kesmez olmak bızık bızık olmak biçare olmak tanımı bildir anlamı bileğinde altın bileziği olmak bin pişman olmak bin tarakta bezi olmak bir atımlık barutu olmak (veya kalmak) bir avuç toprak olmak bir ayağı çukurda olmak bir çift sözü olmak bir gömlek fazla eskitmiş olmak bir hâl olmak ne demek bir hoş olmak nedir bir hoşluğu olmak bir iğne bir iplik olmak bir iş olmak tanımı bir olmak anlamı bir sıkımlık canı olmak bir şey (veya şeyler) olmak bir tuhaf olmak bir tuhaflığı olmak birbiri için yaratılmış olmak biri ne demek birinci olmak nedir birlik olmak tanımı birlikte anlamı bitevür olmak ne demek bitirme nedir bitirmek tanımı bizar olmak anlamı boğaz olmak ne demek bomboş olmak (veya kalmak) boynu eğri olmak boynu kıldan ince olmak boynuz isterken kulaktan olmak boyu boyarhı olmak boyun olmak nedir boyunca çocuğu olmak boyunda olmak tanımı boza olmak anlamı bozum olmak ne demek böktelek olmak nedir bölem bölem olmak bölük bölük olmak böyle tanımı buğarsak olmak anlamı buhar olmak ne demek buldumcuk olmak bulmak nedir bulunmak tanımı bulut olmak anlamı burnundan düşen bin parça olmak busak olmak ne demek bükek olmak nedir cabul olmak tanımı cağ olmak anlamı calkasan olmak ne demek cami olmak nedir can derdinde olmak can olmak tanımı can simidi olmak cancan olmak anlamı canciğer olmak ne demek carıs olmak nedir cartıl olmak tanımı cebernuş olmak anlamı cehendem olmak ne demek celbecep olmak nedir cem cömeet olmak cenkeş olmak tanımı cereyan anlamı cereyan etmek ne demek cıbıl cıbıl olmak cıbır olmak nedir cıbıt olmak tanımı cılgar olmak anlamı cılk olmak ne demek cımpır olmak nedir cıncıvıt olmak tanımı cırcıbıt olmak anlamı cırcıbız olmak ne demek cırcır olmak nedir cırgana olmak tanımı cırk olmak anlamı cıs olmak ne demek cıscıbıl olmak nedir cıvcıv olmak tanımı cibiltin olmak anlamı ciğer kebap olmak cimiş cimiş olmak cimper olmak ne demek cin ifrit olmak (veya kesilmek) cingi cingi olmak cobul olmak nedir com olmak tanımı comfur olmak anlamı cucuk olmak ne demek cumculuk olmak nedir curcur olmak tanımı çabuk olmak anlamı çağ dışı olmak (veya kalmak) çak çak olmak ne demek çalğun olmak nedir çamaşır ertesi olmak çanga manga olmak çataynaş olmak tanımı çatıpuma olmak anlamı çatkın olmak ne demek çeç olmak nedir çekeceği olmak tanımı çekimser olmak anlamı çemelen olmak ne demek çıkmazda olmak nedir çınar olmak tanımı çiçek olmak anlamı çilegöz olmak ne demek çilhar olmak nedir çivi gibi olmak çocuğu olmak tanımı çocuk olmak anlamı çoluğ olmak ne demek çoluk çocuk sahibi olmak çöçün olmak nedir çömelek olmak tanımı çövkel olmak anlamı çullama olmak ne demek çürçar olmak nedir çürümpüs olmak tanımı dabak olmak anlamı daban dabana olmak dabaz olmak ne demek dabdur olmak nedir dadı olmak tanımı dağar gibi olmak daha anlamı dahli olmak ne demek daim olmak nedir dalab olmak tanımı dalak dalak olmak dalambar olmak anlamı dalap olmak ne demek dalapta olmak nedir dalburdak olmak dalıp olmak tanımı dapdiri olmak anlamı dapduru olmak ne demek dapdürü olmak nedir daptır olmak tanımı daptur olmak anlamı daraz daraz olmak dardağan olmak ne demek dark olmak nedir darmadağın olmak darmaduman olmak darp içeri olmak daş olmak tanımı daşkala olmak anlamı davacı olmak ne demek davun olmak nedir davuş davuş olmak dayağa idmanlı olmak debeldeş olmak tanımı debelleş olmak anlamı debiyet olmak ne demek dedikodu sermayesi olmak dedirgen olmak nedir dedirgin olmak tanımı deforme olmak anlamı değiş olmak ne demek dejenere olmak nedir dekdelâş olmak tanımı dekker olmak anlamı deli olmak ne demek deli olmak işten değil delik deşik olmak delik taşlık olmak demarke olmak nedir demek olmak tanımı demode olmak anlamı demonu yerinde olmak demoralize olmak -den yana olmak dengeser olmak ne demek derde (veya derdine) derman olmak derde düçar olmak derdedirgin olmak ders olmak nedir derviş-libâs olmak derz olmak tanımı destek olmak anlamı deşarj olmak ne demek deşifre olmak nedir detone olmak tanımı deve olmak anlamı dıkberim olmak ne demek dışarlık olmak nedir dibger olmak tanımı didik didik olmak diken diken olmak dikkati calip olmak dikkatli olmak anlamı dil yeniği olmak dilden düşmez olmak dili bir karış olmak dili ıskarç olmak dili kılıçtan keskin olmak diline sağlam olmak dilinin altında bir şey olmak dillere destan olmak dindaş olmak ne demek dinden imandan olmak direk direk olmak diskalifiye olmak divane olmak nedir divanesi olmak tanımı doğacı olmak anlamı doğduğuna pişman olmak doğuc olmak ne demek doğuca olmak nedir doğucu olmak tanımı doğuç olmak anlamı dokurcünü düzgün olmak dôlcu olmak ne demek doluntu olmak nedir donu bozuk olmak doñuç olmak tanımı donuzdamı olmak dorum sahibi olmak dost anlamı dost olmak ne demek dostça nedir dovucu olmak tanımı döl döş sahibi olmak dönüş anlamı dörtköşe olmak ne demek duman altı olmak duman çiçek olmak duman olmak nedir durgun olmak tanımı durgut olmak anlamı durum ne demek duş olmak nedir dut gibi olmak tanımı duyulak olmak anlamı duzluya mal olmak düber olmak ne demek dübüz olmak nedir düçar olmak tanımı düğüm düğüm olmak (veya düğümlenmek) düğür düğür olmak düm olmak anlamı dümbüdüdük olmak dümbüldüdük olmak dümbürdüdük olmak dünden hazır (veya razı) olmak dünya (veya dünyalar) birinin olmak dünya başına dar olmak (veya gelmek) dünya gözüne zindan olmak (veya görünmek veya kesilmek) düş konak olmak düşman olmak ne demek düşmek nedir düven tanımı düyülcüg olmak anlamı düzeni yerinde olmak ebe olmak ne demek ebilkabil olmak ebilkubul olmak ecicci olmak nedir edinmek tanımı efin tefin olmak efsane olmak anlamı efün yefün olmak eğinti olmak ne demek eğiş büğüş olmak eğit meğit olmak eh olmak nedir ehil olmak tanımı ek bent olmak anlamı ekin anlamı ekmeğinden olmak eksik ne demek el elde etek belde olmak el iyisi olmak nedir elbir olmak tanımı elde anlamı elde etmek ne demek elem terem olmak elenek olmak nedir eletek olmak tanımı eli altında olmak eli dar (veya darda) olmak eli mahkûm olmak eli olmak anlamı elinde olmak ne demek eline erkek eli değmemiş olmak elinin altında olmak elkol olmak nedir elli olmak tanımı emdiği (helal) süt haram olmak emekli olmak anlamı emin olmak ne demek emir komuta zinciri içinde olmak emir olmak nedir emrihak vaki olmak emsal olmak tanımı enayan olmak anlamı enben olmak ne demek eneben olmak nedir enge benge olmak engel olmak tanımı engi bengi olmak engi olmak anlamı engibenk olmak ne demek engiteng olmak nedir enibeni olmak tanımı enit yanıt olmak enk beng olmak anlamı ense kulak yerinde olmak enşer menşer olmak ent bent olmak ne demek entegre olmak nedir eñu yañu olmak tanımı eñuyañu olmak anlamı enü yenü olmak ne demek enyan olmak nedir eptil teptil olmak eren peren olmak eren teren olmak erer olmak tanımı ergen olmak anlamı erkek olmak ne demek erkim olmak nedir erkit olmak tanımı esir olmak anlamı eski kulağı kesiklerden olmak et ben olmak ne demek et beniz olmak nedir et bent olmak tanımı et gibi olmak anlamı et olmak ne demek et tırnak olmak etkili olmak nedir etmek tanımı ev baş olmak anlamı ev bucak olmak ne demek ev olmak nedir evlensek olmak tanımı eyin beyin olmak eyit beyil olmak ezberinde olmak ezil gızıl olmak façası olmak anlamı fariğ olmak ne demek farkında olmak nedir farş olmak tanımı farz olmak anlamı fasit olmak ne demek faydalı olmak nedir faydası olmak tanımı fazla olmak anlamı feda olmak ne demek federe olmak nedir felç olmak tanımı fena olmak anlamı fes olmak ne demek fevt olmak nedir fır olmak tanımı fırkıslak olmak fıtık olmak anlamı fiil ne demek fiili nedir finoyur olmak tanımı firavun olmak anlamı firık firıa olmak firidin olmak ne demek fit olmak nedir fitil olmak tanımı formda olmak anlamı forsu olmak ne demek fut olmak nedir fülsüahmere muhtaç olmak gabar gabar olmak gabır olmak tanımı gabil olmak anlamı gaddar olmak ne demek gadirlik olmak nedir gagıl gagıl olmak gaguç olmak tanımı galkan olmak anlamı gamalak olmak ne demek gamaşuh olmak nedir garazı olmak tanımı garıncalı olmak garim olmak anlamı gark olmak ne demek garman çarman olmak gartambeç olmak gasgas olmak nedir gaşak olmak tanımı gaşdı olmak anlamı gavel olmak ne demek gavragucah olmak gavruh olmak nedir gâvur olmak tanımı gayb olmak anlamı gaydalı olmak ne demek gayıl olmak nedir gayım olmak tanımı gayıtsız olmak anlamı gayil olmak ne demek gayyım olmak nedir gazi olmak tanımı gebert olmak anlamı gécgér olmak ne demek geçmek nedir gehet olmak tanımı geleğen olmak anlamı gelin olmak ne demek geline gelin olmak gelip nedir gelip geçici olmak gelmek tanımı gen olmak anlamı gencerek olmak ne demek geniş nedir gerçek ve temelli işletme iyesi olmak gergeç olmak tanımı geş olmak anlamı gevilcenli olmak gevülcen olmak ne demek geyib olmak nedir gıcı olmak tanımı gıcıg olmak anlamı gıcığ olmak ne demek gıcırdaklı olmak gıcırı büklüm olmak gıf olmak nedir gıllıgışlı olmak gıncıfır olmak tanımı gırf olmak anlamı gırfacan olmak ne demek gırnav olmak nedir gızan olmak tanımı gibi olmak anlamı gider ne demek giderilmek nedir giriftar olmak tanımı gol olmak anlamı golay olmak ne demek goley olmak nedir gork olmak tanımı govof olmak anlamı göğnü olmak ne demek gökgebe olmak nedir gökgüvenç olmak göl olmak tanımı gölemen olmak anlamı gölnü çatal olmak gömgök olmak ne demek göndeli olmak nedir gönülden ırak olmak görev tanımı görülmek anlamı görünmez olmak ne demek görüş birliği içinde olmak göz göz olmak nedir göz kulak olmak gözden nihan olmak göze diken olmak gözgül olmak tanımı gözleri fıldır fıldır olmak gözü (veya gözleri) (bir şeyde veya bir şeyin üzerinde) olmak gözü açık olmak gözü bağlı olmak gözü büyükte olmak gözü dek olmak anlamı gözü kapalı olmak gözü pek olmak ne demek gözü yüksekte (veya yükseklerde) olmak gözündeki olmak gözüne diken olmak gumsuk olmak nedir gurk olmak tanımı gücek olmak anlamı güdüde olmak ne demek gümanlı olmak nedir günah olmak tanımı güne olmak anlamı günleri gece olmak günleri sayılı olmak güre olmak ne demek güvem olmak nedir güvende olmak tanımı güzel olmak anlamı haberdar olmak ne demek haberi olmak nedir haberli olmak tanımı haceti olmak anlamı hacı olmak ne demek hadarlı olmak nedir hah olmak tanımı hahalis olmak anlamı hahut olmak ne demek haiz olmak nedir hakikat olmak tanımı hâkim olmak anlamı hakkı olmak ne demek haklı olmak nedir halas olmak tanımı halaza olmak anlamı halef selef olmak haleldar olmak ne demek halhaver olmak nedir hâli (veya hâlleri) duman olmak hâli harap olmak halka olmak tanımı hallihamur olmak halvet olmak anlamı hamamcı olmak ne demek hamil olmak nedir hampa olmak tanımı hancabir olmak anlamı hanğıd olmak ne demek haphap olmak nedir hapşip olmak tanımı har olmak anlamı harap olmak ne demek harcıâlem olmak harem selamlık olmak harım olmak nedir harın olmak tanımı hart olmak anlamı hartı bozuk olmak has olmak ne demek hasdabaş olmak nedir hasıl olmak tanımı hasir yesir olmak hassas olmak anlamı hasta olmak (veya düşmek) hastalık ne demek hastanelik olmak haşat olmak nedir haşet olmak tanımı haşıl gibi olmak haşıl olmak anlamı haşır neşir olmak hatırında olmak hava baskın olmak hava bungunluğu olmak hava burhanlık olmak havaza olmak ne demek havcar olmak nedir havi olmak tanımı havlatma olmak anlamı havş olmak ne demek hayal olmak nedir hayatını (birine) borçlu olmak hayatının baharında olmak hayatta olmak tanımı hayizér olmak anlamı haylamaz olmak ne demek haylecene olmak hayran ne demek hayran olmak (veya kalmak) hazır nedir hazır olmak tanımı hazırda olmak anlamı hazırlıklı olmak (veya bulunmak) hazırlıksız olmak (veya bulunmak) heba olmak ne demek hebep olmak nedir hecil olmak tanımı heç olmak anlamı hedef olmak ne demek heder olmak nedir hel olmak tanımı helak olmak anlamı helal olmak ne demek hellek mellek olmak hemhâl olmak nedir hep bir ağız olmak her aşın kaşığı olmak her derde deva olmak her tarakta bezi olmak herhangi tanımı heylecene olmak heyrati olmak anlamı hez olmak ne demek hıcıl olmak nedir hılım hılım olmak hılt olmak tanımı hıltar olmak anlamı hımhış olmak ne demek hınç olmak nedir hındırhıt olmak hıntırık olmak tanımı hırhışır olmak anlamı hırt olmak ne demek hırtış hırtış olmak hışhamur olmak nedir hışır hışır olmak hışır olmak tanımı hıtırım gibi olmak hipnotize olmak hizmetinde olmak homur olmak anlamı hon olmak ne demek honğud olmak nedir hopucuk olmak tanımı horç olmak anlamı horhut olmak ne demek hoslak olmak nedir hoşnut olmak (veya kalmak) hoşur olmak tanımı hovcar olmak anlamı hörp olmak ne demek hörül olmak nedir höşül olmak tanımı hötürük olmak anlamı hunda hışıl olmak hurdahaş olmak ne demek hurthaş olmak nedir hus olmak tanımı ıbılık olmak anlamı ıblık gibi olmak ığıl ığıl olmak ıhılcuh olmak ne demek ıhırcuh olmak nedir ıkırcık olmak tanımı ıkış olmak anlamı ıldızı dik olmak ılgıdır olmak ne demek ılkı bozuk olmak ımırsık olmak nedir ımsık olmak tanımı ırıt olmak anlamı ırpıt olmak ne demek ısdan olmak nedir ısdıfıl olmak tanımı ısrarlı olmak anlamı ıssırgı olmak ne demek ıstıfıl olmak nedir ıstıraç olmak tanımı ibaret olmak (veya kalmak) ibret olmak anlamı icapçı olmak ne demek içeri olmak nedir içeride olmak tanımı içigen olmak anlamı içinde olmak ne demek içine dert olmak içirik olmak nedir içli dışlı olmak iğne olmak tanımı ihtiyacı olmak anlamı ihtiyar olmak ne demek ihtiyatlı olmak ihya olmak nedir iki büklüm olmak iki eli (birinin) yakasında olmak iki kat olmak tanımı iki paralık olmak iki yar olmak anlamı ikişer olmak ne demek ikna olmak nedir ilgi nedir ilgi odağı olmak ilgili tanımı ilham kaynağı olmak ilim ilim olmak ilişki anlamı illet olmak ne demek ilmi bile olmak imi bir olmak nedir imir uyanık olmak imtihan olmak tanımı inadım inat olmak inçe pinçe olmak inhisarında olmak innağ olmak anlamı ipcin olmak ne demek ipi çürük olmak irezil olmak nedir ishal olmak tanımı istifil olmak anlamı istim üstünde olmak istipis olmak ne demek iş olmak nedir işgan olmak tanımı işi iş olmak anlamı işi olmak ne demek işin alayında olmak işin kurdu olmak işinden olmak nedir işkilli olmak tanımı işlerden mat olmak iştahı olmak anlamı iştahı yerinde olmak iyesi olmak ne demek iyi gün dostu olmak iyi olmak nedir izi belirsiz olmak izlik olmak tanımı kabakulak olmak kabaşuk olmak anlamı kabız olmak ne demek kaçırmak nedir kadın olmak tanımı kadir olmak anlamı kadük olmak (veya kalmak) kafası kazan (gibi) olmak kail olmak ne demek kaim olmak nedir kakalanca olmak kal olmak tanımı kalbi boş olmak kalbi dolu olmak kalıbı kıyafeti yerinde olmak kalp olmak anlamı kamalak olmak ne demek kamatlaz olmak nedir kan olmak tanımı kanayan yara olmak kangren olmak anlamı kanısında olmak kani olmak ne demek kankıran olmak nedir kanlı bıçaklı olmak kapalı olmak tanımı kapı ferman olmak karagölen olmak karakolluk olmak karamsar olmak anlamı karataban olmak karıh olmak ne demek karmakarış olmak karmakarışık olmak karman çorman olmak karnı olmak nedir karnı tok sırtı pek olmak karşı karşıya olmak karşı olmak tanımı karşılaşmak anlamı kasaba ne demek kasar olmak nedir kaskatı olmak tanımı kaş kaş olmak anlamı katbük olmak ne demek katı kalpli olmak katuğet olmak nedir kaval olmak tanımı kavuz olmak anlamı kayıtsız olmak ne demek kazan isminin anlamı kazanmak nedir keçe külah olmak kefeni boynunda olmak kefil olmak tanımı keleme olmak anlamı kelep olmak ne demek kelime nedir kellesinden olmak kemeri dolu olmak kemiş olmak tanımı kendi kendine gelin güveyi olmak kepaze olmak anlamı kerez olmak ne demek kerh olmak nedir keşeneş olmak tanımı keşik olmak anlamı ketum olmak ne demek keyfi yerinde olmak kıcı olmak nedir kıdırım olmak tanımı kıl olmak anlamı kıldırık olmak ne demek kılof olmak nedir kırba olmak tanımı kırığı olmak anlamı kırış kırış olmak kırk tarakta bezi olmak kırnav olmak ne demek kırs olmak nedir kıskacında olmak kısmet olmak tanımı kısmetine mâni olmak kıvrak olmak anlamı kızan olmak ne demek kızıl bozul olmak kilit gibi olmak kilit kürek olmak kimse nedir kimya olmak tanımı kirada olmak anlamı kitapta yeri olmak kiyim kesim olmak koçsırak olmak ne demek kolkanat olmak nedir koltuk değneği olmak koltukta olmak tanımı kolunç olmak anlamı komalık olmak ne demek komplo kurbanı olmak konsantre olmak kontrol altında olmak konuk olmak nedir korbakar olmak tanımı koruk olmak anlamı kova olmak ne demek köçen olmak nedir köfte olmak tanımı kökür olmak anlamı köm olmak ne demek köstek olmak nedir kötü tanımı kötü kişi olmak kötü olmak anlamı kötürüm olmak (veya kalmak) kraldan çok kralcı olmak kula kul olmak ne demek kulağı (bir şeyde) olmak kulağı duvar olmak kulağı kirişte olmak kulağına küpe olmak (veya etmek) kulak misafiri olmak kuluçka olmak nedir kuma olmak tanımı kumpasa dâhil olmak kurban olmak anlamı kurk olmak ne demek kurkuk olmak nedir kuruyaz olmak tanımı kuruz olmak anlamı kusku olmak ne demek kuş kadar canı olmak kut olmak nedir kuvvet olmak tanımı kuyruk olmak anlamı kuzu gibi olmak küçen olmak ne demek küfelik olmak nedir küft olmak tanımı kükra olmak anlamı kül olmak ne demek kül ufak olmak nedir külah peşinde olmak külfahış olmak tanımı külfakıç olmak anlamı külfakış olmak ne demek külfaş olmak nedir külhaş olmak tanımı külhaşhaş olmak külhavş olmak anlamı külhavuş olmak ne demek külküpür olmak nedir kültaş olmak tanımı külüfan olmak anlamı külünç olmak ne demek künt olmak nedir kürek kadar dili olmak küt olmak tanımı labar olmak anlamı laçka olmak ne demek ladesli olmak nedir laf olmak tanımı lakluk olmak anlamı lal olmak ne demek lapistik olmak nedir laubali olmak tanımı layık olmak anlamı lebedir olmak ne demek leğer olmak nedir lehinde olmak tanımı lehine olmak anlamı lehte olmak ne demek leke olmak nedir lelevün olmak tanımı lepirt olmak anlamı lev olmak ne demek lıkaç olmak nedir lime lime olmak liste başı olmak loç olmak tanımı lohaç olmak anlamı lokaç olmak ne demek lonç olmak nedir lop olmak tanımı lorç olmak anlamı löbed olmak ne demek löç olmak nedir lök olmak tanımı lüpüç olmak anlamı maattar olmak ne demek macık mıcık olmak maçcı olmak nedir madara olmak tanımı maf olmak anlamı mağdur olmak ne demek mağlup olmak nedir mağrur olmak tanımı mahcup olmak anlamı mahkûm olmak ne demek mahmul olmak nedir mahzun olmak tanımı mail olmak anlamı makam ne demek makbul olmak nedir maksat hasıl olmak makul olmak tanımı mal olmak anlamı malamat olmak ne demek malamınc olmak nedir malç olmak tanımı malhoş olmak anlamı malız olmak ne demek malik olmak nedir mangal gibi yüreği olmak mangır olmak tanımı manguf olmak anlamı manğ olmak ne demek mâni olmak nedir mank olmak tanımı manyetize olmak marka olmak anlamı mars olmak ne demek maskara olmak nedir mastır olmak tanımı mastor olmak anlamı mat olmak ne demek matiz olmak nedir matuf olmak tanımı mayasında olmak maydanoz olmak anlamı mayil ne demek mazamort olmak nedir mazhar olmak tanımı mazıl olmak anlamı mazur olmak ne demek mecnun olmak nedir medar olmak tanımı medyunuşükran olmak mefh olmak anlamı megellik olmak ne demek melleş olmak nedir memede olmak tanımı memnu olmak anlamı memnun olmak ne demek memnün olmak nedir memul olmak tanımı mendel olmak anlamı mensup tanımı mensup olmak ne demek menşur olmak nedir merak olmak tanımı merakını mucip olmak merbut olmak anlamı merhametsiz olmak merhem olmak ne demek merhum olmak nedir mertebe tanımı mesel olmak anlamı mesele olmak ne demek mesleğinin eri (veya erbabı) olmak mest olmak nedir mesul olmak tanımı mesut olmak anlamı meşgul olmak ne demek meşhur olmak nedir metîn olmak tanımı mevcut olmak anlamı mevkisi olmak ne demek meydan nedir meyli olmak tanımı meyus olmak anlamı mezun olmak ne demek mılh olmak nedir mıllımıcır olmak mır olmak tanımı mırıl olmak anlamı mıyat olmak ne demek mifat olmak nedir mihman olmak tanımı mikeyet olmak anlamı minalı olmak ne demek mirc olmak nedir misafir olmak tanımı mort murt olmak mort olmak anlamı mostra olmak ne demek motur olmak nedir mölün olmak tanımı muammer olmak anlamı muaşakada olmak muayene olmak ne demek muazzep olmak nedir mucip olmak tanımı mudavak olmak anlamı muğber olmak ne demek muğur olmak nedir muhacir olmak tanımı muhat olmak anlamı muhatap olmak ne demek muhtaç olmak nedir mukaat olmak tanımı mukadder olmak anlamı mukahat olmak ne demek mukat olmak nedir mukavad olmak tanımı mukayyet olmak anlamı muktedir olmak ne demek mum olmak nedir muntazır olmak tanımı mur olmak anlamı murdar olmak ne demek murt olmak nedir musallat olmak tanımı muştahlısı olmak mut olmak anlamı mutabık olmak ne demek muteber olmak nedir mutlu olmak tanımı mutmain olmak anlamı muttali olmak ne demek muvaffak olmak nedir muvafık olmak tanımı muzaffer olmak anlamı muzu olmak ne demek mücehhez olmak nedir müdavim olmak tanımı müessir olmak anlamı mükedder olmak ne demek mülaki olmak nedir mülhem olmak tanımı mülkiyet anlamı mülük olmak ne demek mümkün olmak nedir münasip anlamı müncer olmak tanımı münfesih olmak anlamı münkir olmak ne demek müptela olmak nedir mürekkep olmak tanımı mürt olmak anlamı mürül olmak ne demek müsadif olmak nedir müstahak olmak tanımı müstefit olmak anlamı müsterih olmak ne demek müşerref olmak nedir müşteki olmak tanımı müteessif olmak müteessir olmak mütehassis olmak mütelezziz olmak müteselli olmak müyesser olmak anlamı nabedil olmak ne demek nacara gibi olmak nadim olmak nedir nail olmak tanımı nakavt olmak anlamı namerde muhtaç olmak namusu iki paralık olmak nasıl ne demek nasil nedir nasip olmak tanımı nazil olmak anlamı ne oldum delisi olmak neden olmak ne demek nere nedir nevmit olmak tanımı nispeti olmak anlamı nitelik ne demek objektif olmak nedir ofun sofun olmak oğlanlık olmak tanımı okullu olmak anlamı okumuş olmak ne demek olacak nedir olan tanımı olay anlamı oldu ne demek olgun ne demek olgunlaşmak nedir olmaz tanımı olur anlamı oluş nedir oluvermek ne demek on parmağı boğazında olmak on parmağında on hüner (veya marifet) olmak ortadan sır olmak ortak olmak nedir ortalık sütliman olmak oturak olmak tanımı oturuh üstü olmak oydaş olmak anlamı oyuk gibi olmak oyum oyum olmak öcelen olmak ne demek öcenez olmak nedir öçelen olmak tanımı ödeş olmak anlamı ödeşli olmak ne demek ödürlü olmak nedir öğür olmak tanımı öksürük olmak anlamı ölçülü olmak ne demek ölüm döşeğinde olmak öncül olmak nedir öneği olmak tanımı öñyañ olmak anlamı örnek olmak ne demek örsgars olmak nedir örülü olmak tanımı örüm sarım olmak öskes olmak anlamı ötürek olmak ne demek ötürgeç olmak nedir ötürük olmak tanımı öz yaka olmak anlamı özgü olmak ne demek özmencil olmak nedir özü kuru olmak tanımı pabuç kadar dili olmak pafıt olmak anlamı pahalıya patlamak (veya mal olmak veya oturmak) pamuk ipliğiyle bağlı olmak panaz olmak ne demek pancar gibi olmak panik olmak nedir pankir olmak tanımı papaz olmak anlamı parabaş olmak ne demek paramparça olmak parapençe olmak parasıyla rezil olmak partutuş olmak nedir paşa olmak tanımı pata olmak anlamı patrav olmak ne demek payansız olmak nedir paydos olmak tanımı pelenk olmak anlamı perem perem olmak peren peren olmak perişan olmak ne demek pers olmak nedir perse olmak tanımı pert olmak anlamı peyda olmak ne demek peydah olmak nedir pıllım pıllım olmak pıntı olmak tanımı pırıl pırıl olmak pırpıtér olmak anlamı pıspıtıl olmak ne demek piç olmak nedir pirecik devecik olmak pirpirim olmak tanımı pirüpak olmak anlamı pisov olmak ne demek pişman olmak nedir pişti olmak tanımı poğul olmak anlamı popüler olmak ne demek post olmak nedir postundan olmak problem olmak tanımı projektör ışığında olmak puç olmak anlamı pul pul olmak ne demek punç olmak nedir punt olmak tanımı puşt olmak anlamı put olmak ne demek püskül olmak nedir püsür olmak tanımı raci olmak anlamı rahat olmak ne demek rahatsız olmak nedir rahfan olmak tanımı rahmetli olmak anlamı rahmetlik olmak ram olmak ne demek randevusu olmak rasat olmak nedir razı isminin anlamı razı olmak (veya gelmek) razi tanımı realist olmak anlamı rencide olmak ne demek reşit olmak nedir revaçta olmak tanımı revan tanımı revan olmak anlamı rezil olmak ne demek rezil rüsva olmak rızası olmak nedir riayetkâr olmak rolü olmak tanımı sab olmak anlamı sabah anlamı sabit olmak ne demek saçları iki türlü olmak sâdır olmak nedir saf dışı olmak tanımı sağır olmak anlamı sahip olmak ne demek saka olmak nedir sakat olmak tanımı sakırga olmak anlamı sakıt olmak ne demek sakin olmak nedir salik olmak tanımı samimi olmak anlamı sangıbek olmak ne demek sangıbeng olmak sangıpengi olmak sankabak olmak nedir sardalya gibi istif olmak sarhoş tanımı sarhoş olmak anlamı sarım görüm olmak sarkıntı olmak ne demek sarmasar olmak nedir sarmaş dolaş olmak sarsataş olmak tanımı satımker olmak anlamı sayesinde sayeban olmak sebep olmak ne demek seçilmiş olmak nedir sedrebeki olmak sedyelik olmak tanımı seferber olmak anlamı seh olmak ne demek sekin olmak nedir seklem olmak tanımı selepir olmak anlamı seme olmak ne demek senli benli olmak sergân olmak nedir sermest olmak tanımı sersefil olmak anlamı sersem olmak ne demek sevinceh olmak nedir sevincük olmak tanımı sevk olmak anlamı sevündük olmak ne demek sevündürak olmak sevündürek olmak sevündürük olmak sezgün olmak nedir sıcak olmak tanımı sıçan deliğine paha biçilmez olmak sıdalaz olmak anlamı sıfat ne demek sıhar olmak nedir sıkıntıda olmak sıkıntısı olmak sıkıtér olmak tanımı sıra olmak anlamı sırdaş olmak ne demek sırılsıklam olmak sırsataş olmak nedir sırsıklam olmak sırsılğım olmak sırsıpıç olmak tanımı sıska olmak anlamı sigorta olmak ne demek siğirse olmak nedir sinecen olmak tanımı sinir küpü olmak sinir sahibi olmak sinirleri ayakta olmak sinirleri gergin olmak sinirlerine hâkim olmak sinirme olmak anlamı sinirse olmak ne demek siper olmak nedir sitelleş olmak tanımı sofra olmak anlamı soğlaz olmak ne demek soğukkanlı olmak sorun olmak nedir söyleyeceği olmak söz konusu olmak söz olmak tanımı söz sahibi olmak su gibi olmak anlamı sucuk gibi olmak (veya ıslanmak) suç olmak ne demek suçlu olmak nedir suikastta parmağı olmak sulaz olmak tanımı sulh olmak anlamı suratından düşen bin parça olmak suspus olmak ne demek süngüsü ağır olmak süngüsü düşük olmak sünnet olmak nedir sürsat olmak tanımı sütten çıkmış ak kaşık gibi olmak şad olmak anlamı şah olmak ne demek şahit olmak nedir şahken şahbaz olmak şak olmak tanımı şakayken kaka olmak şamşark olmak anlamı şanından olmak ne demek şart olmak nedir şarz olmak tanımı şaşbaş olmak anlamı şekilci olmak ne demek şekvacı olmak nedir şen olmak tanımı şerefyap olmak anlamı şergil olmak ne demek şerşerim olmak nedir şervende olmak tanımı şıp olmak anlamı şıpırt olmak ne demek şırk olmak nedir şırk şırk olmak şikar olmak tanımı şirgil olmak anlamı şişlik olmak ne demek tabi olmak nedir taciz olmak tanımı tahriş olmak anlamı tahsil olmak ne demek talap olmak nedir talip olmak tanımı tamam ne demek tamam olmak anlamı tamamlanmak ne demek tamışa olmak nedir tamtahır olmak tanımı tamtakır olmak anlamı tanık olmak ne demek tankuş olmak nedir tapkın olmak tanımı taptur olmak anlamı tar tar olmak ne demek tarkıtalaş olmak tarumar olmak nedir tasasız olmak tanımı taş elinde olmak taşı toprağı altın olmak tatar olmak anlamı tatarca olmak ne demek tatil olmak nedir tatlı canından olmak tatmin olmak tanımı tav olmak anlamı tav tav olmak ne demek tav tav sav sav olmak taw taw olmak saw saw olmak tay olmak nedir tebelleş olmak tanımı tebellüş olmak anlamı teberleş olmak ne demek tedavülde olmak tedirgin olmak nedir tedürgün olmak tanımı tefin olmak anlamı tek sıra olmak ne demek tek vücut olmak tekaüt olmak nedir tekelinde olmak tekmil olmak tanımı tekneşik olmak anlamı teksek olmak ne demek telef olmak nedir teleme olmak tanımı tellemteşt olmak tembel anlamı tembeletös olmak temelleş olmak ne demek tepegöz olmak nedir tepelek olmak tanımı tercüman olmak anlamı terhis olmak ne demek terhiz olmak nedir terk olmak tanımı terkek olmak anlamı ters pers olmak ters türs olmak tertelef olmak ne demek teslim olmak nedir teşaniş olmak tanımı teşennüş olmak anlamı teşmiyetçi olmak teşne olmak ne demek tetikte (veya tetik) olmak (veya beklemek veya bulunmak veya durmak) tevs olmak nedir tezgin olmak tanımı tıkırı yolunda olmak (veya gitmek) tıkırında gitmek (veya olmak veya yürümek) tıknefes olmak anlamı tılk olmak ne demek tılkıcak olmak nedir tıraş olmak tanımı tırıl olmak anlamı tırlak olmak ne demek tırta olmak nedir tırtak olmak tanımı tıstımbıl olmak tidirgin olmak anlamı tiflim tiflim olmak tifo ne demek tiftik tiftik olmak tilmik titmik olmak timsal olmak nedir titmik titmik olmak tivil tivil olmak tivlim tivlim olmak tiz olmak tanımı toh olmak anlamı tohana olmak ne demek tohma olmak nedir tok olmak tanımı tokurcuğu düzgün olmak tokurcunu düzgün olmak tomtom olmak anlamı top gibi olmak ne demek top olmak nedir toprak olmak tanımı tortop olmak anlamı torun tosun (veya torba) sahibi olmak tos olmak ne demek tosdömbelek olmak toyla olmak nedir toz olmak tanımı tövbekâr olmak anlamı tu kaka olmak ne demek tuğmek olmak nedir tuluk olmak tanımı tunna olmak anlamı turfa olmak ne demek turşu gibi olmak turşu olmak nedir tuş olmak tanımı tutkun olmak anlamı tutsak olmak ne demek tutulmak nedir tutunacak dalı olmak tuz buz olmak tanımı tuzla buz olmak tuzluya mal olmak (veya oturmak veya patlamak) türütenç olmak anlamı tüş olmak ne demek tüyü bozuh olmak uçan kuşa borcu olmak uçkuruna gevşek (veya düşkün) olmak uçkuruna sağlam olmak uf olmak nedir uğrama olmak tanımı uhdesinde olmak ulam ulam olmak ulh olmak anlamı ulmak ne demek umaca olmak nedir umma olmak tanımı ummacı olmak anlamı ummah olmak ne demek umsuluh olmak nedir umsuluk olmak tanımı umsunuk olmak anlamı umsuruk olmak ne demek un ufak olmak nedir urcah olmak tanımı usbahası olmak anlamı usta olmak ne demek ustuful olmak nedir utlu olmak tanımı uyduran olmak anlamı uygun nedir uygun olmak ne demek uykusu ağır olmak uykusu derin olmak uyuz olmak nedir ügür olmak tanımı üğür olmak anlamı üns olmak ne demek ünün) önünde olmak ürü karı olmak nedir ürübar olmak tanımı üstoturakta olmak üstü olmak anlamı üstün olmak (veya gelmek) üstünde hakkı olmak üstüne olmak ne demek üta olmak nedir ütek olmak tanımı ütük olmak anlamı ütümen olmak ne demek üye olmak nedir üyür olmak tanımı üzbar olmak anlamı üzber olmak ne demek üzül kesil olmak üzülkes olmak nedir üzüt kesit olmak vacip olmak tanımı vâkıf olmak anlamı vaki olmak ne demek vakti olmak nedir var olmak tanımı varit olmak anlamı varlık isminin anlamı vasıl olmak ne demek vazıh olmak nedir verem tanımı verem olmak anlamı verilmiş sadakası olmak verimcil olmak ne demek vesile olmak nedir veya tanımı viran olmak anlamı voyş olmak ne demek vuku nedir vuku bulmak tanımı vurgun olmak anlamı vurğun olmak ne demek vuruş olmak nedir vücut tanımı vücut bulmak anlamı yad olmak ne demek yadigâr olmak nedir yadurgun olmak tanımı yağır olmak anlamı yağlı bağlı olmak yağlı ballı olmak yahın olmak ne demek yak olmak nedir yaka olmak tanımı yakalan olmak anlamı yakalanmak ne demek yakı olmak nedir yalaka olmak tanımı yalama olmak anlamı yalamık olmak ne demek yalamuk olmak nedir yalana şerbetli olmak yalançısı olmak yalıcan olmak tanımı yalvar yakar olmak yamaç olmak anlamı yamak olmak ne demek yamyasır olmak nedir yandım olmak tanımı yanında olmak anlamı yanpeş olmak ne demek yapılmak nedir yâr olmak tanımı yara bere içinde olmak yaramaz olmak anlamı yararı olmak ne demek yararlı olmak nedir yaraya merhem olmak yardımcı olmak tanımı yasak olmak anlamı yaşa ne demek yaşıt olmak nedir yatalak olmak tanımı yatır olmak anlamı yavunç olmak ne demek yazının cahili olmak yedin olmak nedir yeğen tanımı yekvücut olmak anlamı yelpaze olmak ne demek yem olmak nedir yensimi olmak tanımı yerde anlamı yeri olmak ne demek yeri yurdu belirsiz olmak yerinde nedir yerinde olmak tanımı yerli yerinde olmak yerüklü olmak anlamı yessir olmak ne demek yeterli olmak nedir yetik olmak tanımı yetuk olmak anlamı yığınak olmak ne demek yıkım olmak nedir yıldızı barışık olmak yıvırd olmak tanımı yiyinti olmak anlamı yok olmak ne demek yoksun olmak nedir yol olmak tanımı yola revan olmak yolu açık olmak yuları birinin elinde olmak yumsuluk olmak anlamı yüleme olmak ne demek yüreği göz göz olmak yüreği parça parça olmak yüreğine dert olmak yürürlükte olmak yürütmek nedir yüz karası olmak yüz olmak tanımı yüzbar olmak anlamı yüzberi olmak ne demek yüzgöz olmak nedir yüzkiri olmak tanımı yüzü karışmak (veya allak bullak olmak veya alabora olmak) yüzü kireç gibi olmak (veya ağarmak) yüzü sıcak olmak yüzü soğuk olmak yüzünden anlamı yüzünden düşen bin parça olmak yüzüne bakamaz olmak yüzüne bakılacak gibi olmak yüzüne bakılır olmak yüzüne bakılmaz olmak zağal olmak ne demek zail olmak nedir zaman tanımı zarar tanımı zararda olmak anlamı zarıncı olmak ne demek zay olmak nedir zayi olmak tanımı zebelleş olmak anlamı zebil olmak ne demek zebun olmak nedir zelil olmak tanımı zengin olmak anlamı zevda olmak ne demek zevkinde olmak nedir zevkten dörtköşe olmak zıldır zıldır olmak zıvgar olmak tanımı ziğ olmak anlamı zilif olmak ne demek zilzurna olmak nedir ziv olmak tanımı ziyan olmak anlamı ziyan zebil olmak zom olmak ne demek zoru olmak nedir züyüt olmak tanımı