parça

parça ne demek, parça nedir sorularına karşılık, Farsça kökenli 5 harfli parça sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca parça teknik teriminin Mecaz, Edebiyat, Argo, Tiyatro, Gramer, Gösterim Sanatı, Güzel Sanatlar, Metal Bilim, Yapıt Hakları, Zanaat kategorilerindeki anlamlarına ve parça ile ilgili toplam 134 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

parça
1

Gösterim Sanatı : Yazılı bir yapıttan alınmış bir bölüm.

2

Gösterim Sanatı : Bir kısmı yitirilerek yalnızca bir bölümü kalmış olan yapıt.

3

Güzel Sanatlar : Eski bir yapıtın bize kalan parçası. 2. Kırılmış bir heykelin her parçası.

4

Metal Bilim : Biçimlendirilmiş, işlenmiş ya da hiç işlem görmemiş her türlü metal nesne.

5

Tiyatro : Yazılı bir yapıttan alınan bir bölüm.

6

Tiyatro : Tümü değil de bir bölümü bize kalabilmiş yapıt. Örn. Büchner'in "Woyzek".

7

Yapıt Hakları : Bir yapıtın, iyesine özgü özellikleri taşıyan bölümü.

8

Edebiyat : Bir yazının ya da yapıtın içinden alınan herhangi bir birim.

9

Zanaat : Ayakkabı altına çakılan gön. (*Yalvaç -Isparta)

10

Farsça, Ad : Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: Yolun bu parçası bozuk.

11

Farsça, Ad : Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime

12

Farsça, Ad : Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: On parçadan yapılmış bir oda takımı.

13

Farsça, Ad : Tane: Üç parça elbiselik kumaş.

14

Farsça, Ad : Pasaj

15

Farsça, Ad : Müzik eseri.

16

Farsça, Ad : Nesne

17

Farsça, Ad, Mecaz : Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz

18

Farsça, Ad, Argo : Güzel, alımlı kız veya kadın.

19

Gramer : Para.

20

Gramer : (Far. par+çe) parça

21

Gramer : Parça// parça pillik: paramparça

Kısaca Bilgi/parça

alım nedir alımlı tanımı alın anlamı alınmış ne demek altın isminin anlamı ayakkabı nedir ayrı tanımı ayrıl tanımı bildir anlamı bir parça ne demek biri nedir birim anlamı birkaç tanımı bozuk anlamı bölüm ne demek burnundan düşen bin parça olmak bütün nedir değer ne demek değersiz tanımı değil anlamı elbise ne demek elbiselik nedir eser nedir eseri tanımı eski anlamı görmemiş ne demek güzel isminin anlamı her biri nedir herhangi tanımı herhangi bir anlamı heykel ne demek içinde nedir içini parçalamak (veya parça parça etmek) işle tanımı işlem anlamı kaç parça olayım! kadın ne demek kalan nedir kalmış tanımı kırılma anlamı kısım ne demek kopma nedir kumaş tanımı lime anlamı metal ne demek modül nedir müzik tanımı nesne anlamı olan ne demek oluş tanımı örnek parça nedir para tanımı paramparça anlamı parça almak ne demek parça bacak nedir parça başına tanımı parça başına çalışma parça başına işçilik parça başına ücret parça başına ücret sistemi parça bohçası anlamı parça bölük ne demek parça buçuk nedir parça değişimi tanımı parça etkisi anlamı parça kesek ne demek parça mal nedir parça parça tanımı parça parça etmek parça pıldırım anlamı parça pırçik ne demek parça pincik nedir parça pürçük tanımı parçacı anlamı parçacık ne demek parçacık akı yoğunluğu parçacık akısı nedir parçacık biçimi parçacık büyüklüğü parçacık hızlandırıcısı parçacıklar arası uzaklığı parçacıklı tanımı parçacılık anlamı parçak purçak ne demek parçal nedir parçalak tanımı parçalama anlamı parçalamak ne demek parçalanış nedir parçalanma tanımı parçalanma deseni parçalanma tepkimesi parçalanmah anlamı parçalanmak ne demek parçalanmış büyüme parçalanmış mallar parçalanmış üretim parçalanmış üretim sistemi parçalatma nedir parçalatmak tanımı parçalattırma anlamı parçalattırmak ne demek parçalayabilme nedir parçalayabilmek parçalayış tanımı parçalı anlamı parçalı baskı silindiri parçalı bohça ne demek parçalı bohça gibi parçalı çember nedir parçalı komedi tanımı parçalı komedya parçalı tarz anlamı pasaj ne demek pillik nedir sayılan tanımı sayma anlamı suratından düşen bin parça olmak takım ne demek tane nedir taşıyan tanımı türlü anlamı veya ne demek yalnız nedir yalnızca tanımı yapıt anlamı yazı ne demek yazılı nedir yazın tanımı yedek parça anlamı yırtılma ne demek yoluyla nedir yüreği parça parça olmak yüzünden düşen bin parça olmak

Parça Oyunları