spor

spor ne demek, spor nedir sorularına karşılık, Fransızca kökenli 4 harfli spor sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca spor teknik teriminin Bitki Bilimi, Kimya, Hayvan Bilimi, Biyoloji, Su Ürünleri, Zooloji kategorilerindeki anlamlarına ve spor ile ilgili toplam 80 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

spor
1

Biyoloji : Bitkilerin ya da bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan ve hayatın devamını sağlayan üreme yeteneğindeki hücreleri.

2

Kimya : Bitki ya da tek hücreli hayvanlarda büyüme ve üremeyi sağlayan hücreler.

3

Su Ürünleri : Mantarlarda, bazı bitkilerde ve Protozoonlarda görülen, genellikle tek hücreli, küçük, dayanıklı, eşeysiz üreme cisimciği.

4

Zooloji : (Yun. sporos = tohum) Bitkilerin ya da bazı birgözeli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme gözesi.

5

Fransızca, Ad : Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü.

6

Fransızca, Sıfat : Kullanışı rahat, kolay olan

7

Fransızca, Ad, Bitki Bilimi : Çiçeksiz bitkilerde üreme organı.

8

Fransızca, Ad, Hayvan Bilimi : Bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi.

Kaynak : Türk Dil Kurumu

atlı spor tanımı bazı anlamı beden ne demek biçim nedir bir hücreli tanımı bitki anlamı büyü ne demek büyüme nedir cisim tanımı dayanıklı anlamı devam ne demek eşey nedir eşeysiz tanımı eşeysiz üreme anlamı genellikle ne demek göre nedir görü tanımı göze anlamı hareket anlamı hayat ne demek hayvan ne demek hücre nedir hücreli tanımı kişi nedir kolay anlamı kural ne demek küçük nedir mantar tanımı olan anlamı organ ne demek rahat nedir spor tanımı spor ayakkabısı spor filmi anlamı spor hızkeseri ne demek spor işleri komiseri spor izlencesi nedir spor kesesi tanımı spor kulübü anlamı spor loto ne demek spor magazini nedir spor torbası tanımı spor toto anlamı spor yayını ne demek spor yurdu nedir sporadik tanımı sporanjiyum anlamı sporcu ne demek sporculuk nedir sporla üreme tanımı sporlanma anlamı sporlanmak ne demek sporlaşma nedir sporlular tanımı sporofit anlamı sporogoni ne demek sporosist nedir sporosit tanımı sporozoa anlamı sporozoit ne demek sporsever nedir sporseverlik tanımı sportif anlamı sportif balıkçılık sportmen ne demek sportmenlik nedir sporulasyon tanımı sporülasyon anlamı tek hücreli ne demek tohum nedir toplu tanımı tümü anlamı uluslararası askeri spor birliği uluslararası spor hekimleri birliği üreme organı ne demek veya nedir yapı tanımı yarış anlamı yarış alanı spor başyönetmeni yetki belgesi yetenek ne demek

Spor Oyunları