tarım

tarım ne demek, tarım nedir sorularına karşılık, Türkçe kökenli 5 harfli tarım sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca erkek ve kız ismi olarak kullanılan tarım isminin anlamına ve tarım teknik teriminin Coğrafya, Gramer, İktisat kategorilerindeki anlamlarına ve tarım ile ilgili toplam 134 sözcük, teknik terim, birleşik kelime, isim, atasözü, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

tarım
1

Coğrafya : Topraktan çeşitli ürünler elde etmeye ve geniş anlamıyla hayvancılığa da dayanan yaşamsal etkinlik.

2

İktisat : Toprak, deniz, göl, akarsu gibi doğal kaynaklara dayanan ve temel özelliği bitki ve hayvan üretimi olan iktisadi etkinlik.

3

Ad : Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması, ziraat.

4

Gramer : Tahıldan ayrılmış saman yığını: Harman yerinde iki tarım samanım kaldı.

5

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Erkek : Göllere, kumluklara dökülen çay kolları.

6

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Erkek : Verim almak için toprak üzerinde yapılan çalışmaların tümü.

7

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Kız : Uygurlarda kadınlara verilen bir san.

8

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Kız : Göllere, kumluklara dökülen çay kolları.

9

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Kız : Verim almak için toprak üzerinde yapılan çalışmaların tümü

Kısaca Bilgi/tarım

akarsu isminin anlamı akarsu gibi nedir almak tanımı anlam anlamı avrupa birliği ortak tarım politikası avrupa birliği ortak tarım politikası ilkeleri avrupa iyi tarım uygulamaları avrupa perakendeciler çalışma grubu iyi tarım uygulamaları avrupa perakendeciler ürün çalışma grubu iyi tarım uygulamaları ayrıl tanımı birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü bitki ne demek bitkisel nedir biyolojik olmayan tarım biyolojik tarım çok ürünlü tarım deniz anlamı dikili tarım arazileri doğal tanımı ekili tarım arazileri ekolojik olmayan tarım ekolojik tarım anlamı ekstansif tarım elde ne demek entansif tarım nedir etkin tanımı etkinlik anlamı geniş ne demek geniş alanlı tarım geniş tarım nedir gıda ve tarım örgütü gıda ve tarım teşkilatı gibi tanımı hassas tarım anlamı hayvan ne demek hayvansal nedir için tanımı iktisadi anlamı iktisadi etkinlik inorganik tarım intensif tarım ne demek işle nedir işlenmiş tarım ürünleri iyi tarım uygulamaları kaba tarım tanımı kadın anlamı kalite ne demek kaynak ne demek koru nedir koşul tanımı kuru tarım anlamı küresel iyi tarım uygulamaları makineleşmiş tarım olan ne demek organik olmayan tarım organik tarım nedir ortak tarım politikası ortak tarım politikası ilkeleri saman tanımı sözleşmeli tarım sulu tarım anlamı tahıl ne demek tarım aşaması nedir tarım bankası tanımı tarım coğrafyası tarım dışı kesim tarım eğitimi anlamı tarım ekonomisi tarım güvencesi tarım havzaları tarım iktisadı ne demek tarım işçisi nedir tarım kazançları tarım kenti tanımı tarım kesimi anlamı tarım kooperatifi tarım kooperatifleri tarım kredi kooperatifleri tarım meslek okulu tarım politikası tarım satış kooperatifleri tarım saycası ne demek tarım sektörü nedir tarım sigortası tarım ürünleri borsası tarım yerbilimi tarıma dayalı sanayiler tarıman nedir tarımar tanımı tarımbike isminin anlamı tarımbilim anlamı tarımcı ne demek tarımcı topluluk tarımcılık nedir tarımer tanımı tarımı özendirme ödülü tarımlık toprak tarımsal tanımı tarımsal asalakbilim tarımsal destekleme alımları tarımsal destekleme politikaları tarımsal gelir anlamı tarımsal kazanç bağışıklığı tarımsal kesim ne demek tarımsal kooperatifler tarımsal kuşak nedir tarımsal özelleştirme tarımsal sanayiler tarımsal sektör tarımsal toplululaştırma tarımsal turizm tarımsal üretim tarımsal yapı tanımı tarımsal yerleşim kuramı tek ürünlü tarım temel anlamı toprak ne demek topraksız tarım tümü anlamı uluslararası ekolojik tarım hareketleri federasyonu uygun nedir veri ne demek verim isminin anlamı yapı nedir yaşam tanımı yaşamsal anlamı yaygın tarım ne demek yeğinleştirilmiş tarım yerinde nedir yığın tanımı yoğun tarım anlamı yoğunlaştırılmış tarım ziraat ne demek