yöntem

yöntem ne demek, yöntem nedir sorularına karşılık, Türkçe kökenli 6 harfli yöntem sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca erkek ismi olarak kullanılan yöntem isminin anlamına ve yöntem teknik teriminin Hukuk, Felsefe, Edebiyat, Kimya, Toplum Bilimi, Fizik, Eğitim, Gramer, Gösterim Sanatı, Yöntem Bilimi kategorilerindeki anlamlarına ve yöntem ile ilgili toplam 137 sözcük, teknik terim, birleşik kelime, isim, atasözü, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

yöntem
1

Hukuk : Bir suçun işlenişinden yargı verilinceye dek yargılıklarca izlenen ve yasada gösterilen yollar.

2

Eğitim : Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yol.

3

Eğitim : Yeni gerçekleri bulmak, bilinen gerçekleri yorumlamak ve açıklamak için tutulan mantıklı düşünme yolu.

4

Felsefe : Bir ereğe erişmek için izlenen, tutulan yol. Bilimlerde belli bir sonuca erişmek üzere bir plana göre gidilen yol. (Ör. tümdengelimli, tümevarımlı yöntemler.)

5

Fizik : Bir sorunu çözüme götürmek için geliştirilen yollar.

6

Gösterim Sanatı : Çağdaş oyunculuğun kurucusu Stanislavski yöntemi için kullanılan sözcük. bk. stanislavski dizgesi.

7

Kimya : Bir işlemin yapılması yolu.

8

Toplum Bilimi : İnceleme konusunun anlıksal düzeyde çoğaltımını yapmaya dayalı dizgesel, düzenli bilgi edinme yolu.

9

Edebiyat : Bir amaca, bir sonuca ermek için tutulan düzenli yol.

10

Yöntem Bilimi : Bilimsel bilgi üretmek üzere izlenen genel yol ve bu yolda başvurulan yordamların, işlemlerin tümü.

11

Ad : Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika

12

Ad : Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

13

Gramer : Yüz, alnaç.

14

Gramer : Uygun: Bu iş daha yöntemdir.

15

Gramer : Yakın, kolay.

16

Gramer : Yersiz, anlamsız.

17

Gramer : Yetenek.

18

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Erkek : Yol, tarz, metot.

19

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Erkek : Yetenek.

20

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Erkek : Uygun, kolay.

Kaynak : Türk Dil Kurumu

açıklamak ne demek alnaç nedir amaç ne demek analitik yöntem anlam tanımı anlamsız anlamı anlık ne demek art zamanlı yöntem ayrımsal yöntem başvuru nedir belli tanımı bilgi nedir bilim anlamı bilimsel ne demek bilinç nedir bilinçli tanımı bilinen anlamı bireşimsel yöntem bulgusal yöntem bulmak ne demek coğrafyasal yöntem çevrik tümdengelimci yöntem çözümsel yöntem çözümsel-bireşimsel yöntem dağılımdan bağımsız yöntem daha nedir dayalı tanımı deney anlamı diakronik yöntem dikey yöntem ne demek dizge nedir dizgesel tanımı düşün isminin anlamı düşünme anlamı düzen ne demek düzenli nedir düzey tanımı edinme tanımı erek anlamı eriş ne demek erişmek anlamı ermek ne demek eş zamanlı yöntem eş zamansal yöntem evrendeğersiz yöntem eytişimsel yöntem genel nedir gensel yöntem tanımı gerçek nedir gibi anlamı gidi ne demek göre nedir görsel-işitsel yöntem gösteri tanımı gösterilen anlamı götür ne demek götürmek nedir güdümsüz yöntem için tanımı iki yönlü yöntem ikili yöntem anlamı ilerleyici yöntem işle ne demek işlem nedir kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin yöntem kolay tanımı konu anlamı kriyoskopik yöntem kuru ne demek mantık nedir mantıkçı yöntem mantıklı tanımı mantıklı yöntem mantıksal yöntem metot anlamı nesnel yöntem ne demek olarak nedir oluşumsal yöntem oyun tanımı ödeneklik oranlamasında dolaysız yöntem ödeneklik oranlamasında otomatik yöntem örnekleyici yöntem özeksel yöntem anlamı öznel yöntem ne demek plan nedir politika tanımı prosedür anlamı sanatsal yöntem sarmal yöntem ne demek seçmeci yöntem nedir sekizli yöntem tanımı senkronik yöntem sentetik yöntem simgesel yöntem sistem anlamı sonuç isminin anlamı sonuçlandırmak ne demek sorun nedir sözcük tanımı sözel yöntem anlamı sözlü yöntem ne demek stanislavski dizgesi tarihsel yöntem tarihsel-coğrafyasal yöntem tarz nedir toplumsal-ruhsal yöntem tutu tanımı tümdengelimci yöntem tümdengelimli tanımı tümevarım anlamı tümü ne demek ulaşmak nedir usul tanımı uygun anlamı varsayımlı-tümdengelimli yöntem yakın anlamı yansıtıcı yöntem yargı ne demek yasa nedir yeni ne demek yetenek nedir yordam isminin anlamı yorumlamak tanımı yöntem bilgisi anlamı yöntem bilimi ne demek yöntem bilimsel yöntem bulgu belgesi yöntem bulgusu nedir yöntem incelemesi yöntembiiim tanımı yöntembilim anlamı yöntemdeki belirsizlik yöntemli ne demek yöntemlilik nedir yöntemsiz tanımı yöntemsizlik anlamı