alan

alan
1

Tenis : Alantopu oyununun oynandığı, boyu 23,77 m. eni tek oyunu için 8,23 m., çift oyunu için 10,97 m. olan dikdörtgen biçimindeki yer.

2

Bilişim : Bir tutanakta, özel bir veri türüne ayrılmış belirli bir bölge. En küçük mantıksal veri saklama birimi.

3

Fizik : Bir özdeğin, bir mıknatısın ya da bir elektrik yükü'nün çevresinde uyarılan kendini kuvvet etkisi ile belli eden yönleçsel, doğabilimsel nicelik.

4

Gösterim Sanatı : Roma imparatorluğu döneminde açık havada yapılan gösteriler için yapılmış geniş, çoğu kez değirmi biçimde oyun yeri.

5

Gösterim Sanatı : Seyircilerin ortasında oyun yeri olan çevreli tiyatro'nun büyüğü.

6

Gösterim Sanatı : Bir sirkte gösterilerin yapıldığı alan.

7

Güreş : Güreş karşılaşmalarının yapıldığı yer.

8

Güreş : Yağlı güreşin ve karakucağın yapıldığı yüzeyi çimle kaplı toprak yer.

9

Kent Bilimi : Anıtların, tarih yapıtlarının, önemli yapıtasarcılık yapıtlarının çevresinde ya da yakınında, genellikle taşıt dolaşımına açık tutulmayan, herkesin oturup dinlenmesine elverişli duruma getirilmiş, dileyenlerin, gereğinde siyasal toplantılar da yapabilecekleri genişçe düzlük.

10

Ruh Bilimi : Birtakım güçlerin etkin oldukları yer.

11

Televizyon : Çerçevenin en üst satırından en alt satırına kadar yatay taramanın tümü.

12

Sinema : Bir alıcı merceğinin seçik bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve enin tümü.

13

Tiyatro : Eski Roma açıkhava gösterisine özgü geniş yer (elips biçimi).

14

Tiyatro : Seyirciler ortasında bir oyun yeri.

15

Yöntem Bilimi : Bir araştırma konusu ya da sorununun taşıyıcısı olan ve belli ayrıtları bulunan gözlem birimlerinden oluşmuş araştırma evreni ya da bu evrenin içinde gözlendiği gerçek yaşam bağlamı.

16

Ad : Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.

17

Ad : Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.

18

Ad : Yüz ölçümü.

19

Ad : Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.

20

Ad, Mecaz : Bir çalışma çevresi

21

Ad, Fizik : İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı.

22

Ad, Sinema : Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.

23

Ad, Spor : Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

24

Gramer : Açıklık, düzlük yer: Atlar alanda yayılıyor.

25

Gramer : Etrafı tepelerle çevrili çukur yer, koyak. 3. Orman içindeki düz ve ağaçsız yer.

26

Gramer : İki tarla arasındaki sınır. 5. Kır, ova: Alanlar yeşermeye başlamış.

27

Gramer : Dışarı, açık, ortalık, yer: Aldığını yerine koy, alanda bırakma. 7. Çayır, çimenlik.

28

Gramer : Ufuk. 9. Ekilen tarlalarda tohumun bitmediği yerler: Bu yıl ekinlikler hep alan kaldı.

29

Gramer : Yıkılmış veya yarım bırakılmış ev. 1

30

Gramer : Değirmende tahılın ilk döküldüğü yer.

31

Gramer : Orman içindeki düzlük yer

32

Gramer : Orman içinde düzlük saha

33

Yerleşim Yeri : Samsun ili, Asarcık ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

34

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Erkek : Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.

35

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Erkek : Orman içinde düz ve ağaçsız yer.

36

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Erkek : Ülke alan, fetheden, fatih.

Kısaca Bilgi/alan

abisal alan nedir açık tanımı açık alan anlamı açık alan katsayısı açık alan yoğunluğu açık hava ne demek ağaç nedir ağaçsız tanımı ah alan onmaz anlamı alan açısı ne demek alan araştırması alan bağlamı nedir alan başı yapma alan boşluğu tanımı alan boşluğu imi alan boşluğu süresi alan bölgeleri anlamı alan bölünmesi ne demek alan cimnastiği alan çalışması nedir alan çevirgeci tanımı alan çiti anlamı alan denetimi ne demek alan deneyi nedir alan derinliği tanımı alan dolan anlamı alan düzleyici ne demek alan ekonomileri alan ekonomisi nedir alan eşgüdümü tanımı alan eşleme imi alan eşlemesi anlamı alan felen ne demek alan genişletici alan girişi nedir alan görevlisi tanımı alan gözlemi anlamı alan hızı ne demek alan incelemesi alan korkusu nedir alan koruması tanımı alan kotalaması alan kuramı anlamı alan olasılık örneklemesi alan örneklemesi alan palan ne demek alan perdesi nedir alan sapması tanımı alan savunması anlamı alan sayısı ne demek alan sınırlaması alan sorumlusu nedir alan talan tanımı alan talan etmek alan talan olmak alan taraması anlamı alan taran ne demek alan taran etmek alan taran olmak alan tiyatrosu nedir alan topu tanımı alan tulan anlamı alan turan ne demek alan üstünlüğü nedir alan yapısı tanımı alan yeğinliği anlamı alan yerbilimi ne demek alan yılgısı nedir alan yinelenimi alan yönetmeni tanımı alanı anlamı alev alan ne demek alıcı nedir anıt isminin anlamı araştırma tanımı araştırma evreni araştırma konusu art alan anlamı artık alan ne demek asarcık nedir atı alan üsküdar´ı geçti ayrıcalıklı alan ayrıl tanımı ayrıt tanımı bağlam anlamı bağlı ne demek başla nedir belirli tanımı belli anlamı bırakılmış ne demek bırakma nedir biçim tanımı bireysel alan kotalaması birim anlamı birleşik alan kuramı birtakım anlamı boğaz alan ne demek boş alan yatırımı boz alan nedir boz alan yatırımı bölge tanımı bucak ne demek bütün anlamı büyük ne demek çevre alan kamaştırması çevreli tiyatro değirmen nedir değirmi tanımı değişken alan anlamı denetimli alan ne demek derin nedir derinlik nedir devimsel alan tanımı dışarı anlamı dikdörtgen ne demek doğal alan nedir dönem tanımı döner alan anlamı durum ne demek düzlük nedir ekin isminin anlamı eksi alan ekonomileri elektrik tanımı elektrik yükü anlamı elektromıknatıs alan elips ne demek elverişli nedir eski tanımı etki anlamı etkin ne demek etraf nedir evren tanımı fatih anlamı ferdi alan kotalaması genellikle tanımı geniş anlamı genişçe ne demek genişlik nedir gerçek ne demek gerek tanımı gideren alan anlamı global alan kotalaması görüntü ne demek gösteri nedir gözlem nedir güreş tanımı güvenilir alan anlamı halkbilim alan araştırıcısı halkbilim alan araştırması hava isminin anlamı hava gösterisi ne demek herkes nedir homojen alan tanımı iççelişmesiz alan için anlamı içinde ne demek ilçe nedir imparator tanımı imtiyazlı alan anlamı internazal alan kadar ne demek kahverengi alan yatırımı kamusal alan nedir kapalı alan tanımı kaplı anlamı karanlık alan mikroskobu katkılı kat alan payı katkısız kat alan payı kayran tanımı kazıbilimsel alan kendi ne demek kentsel alan nedir kentsel alan kullanımı kesit alan tanımı kırılcal alan anlamı kırsal alan ne demek kıvıl alan nedir komşu alan tanımı konu anlamı korunumlu alan ne demek koyak anlamı köken adını zorla alan kör alan nedir kum alan tanımı kuvvet anlamı küçük ne demek mantık nedir mantıksal tanımı manyetik alan anlamı mercek ne demek merkez nedir meydan tanımı mıknatıs anlamı mıknatıslı alan mıknatıssal alan mücavir alan ne demek negatif alan ekonomileri nice nedir nicelik tanımı nitrik alan anlamı olan ne demek oluş ne demek orman nedir orta nedir ortalık tanımı ortalık yer anlamı oturulabilir alan oyun ne demek oyun yeri nedir ödünç alan tanımı öğeciksel alan anlamı özel izin alan ne demek parça nedir pozitif alan ekonomileri risk alan tanımı ruh-fiziksel alan ruhsal alan anlamı saha ne demek saklama nedir samsun tanımı saniyede alan (sayısı) satır anlamı seçik isminin anlamı seyirci ne demek sıfır alan salımı sınır nedir sirk tanımı siyasal anlamı sorun ne demek sulak alan nedir sulak alan yönetim planı tahıl tanımı tara anlamı tarih ne demek tarla nedir taşıt tanımı tepe anlamı tiyatro ne demek tohum nedir toplantı tanımı toplumsal alan anlamı toprak tanımı tutanak ne demek tutu alan nedir tümü tanımı türdeş alan anlamı ucuz alan ne demek ufuk anlamı uyarı nedir uzay ne demek üretici alan tanımı üretici olmayan alan veri anlamı veya ne demek yağlı nedir yakın tanımı yapı anlamı yapıt ne demek yapıtasarcılık nedir yararlı alan tanımı yarı alan anlamı yarım ne demek yarış nedir yaşam tanımı yatay anlamı yerel alan ne demek yeri nedir yerine tanımı yerleşik alan anlamı yerleşik alan sınırı yerleşim ne demek yerleşim dışı alan yersel alan nedir yeşer tanımı yeşil alan anlamı yeşil alan yatırımı yüzey ne demek zayıf alan ligandı

alan ne demek, alan nedir sorularına karşılık, Türkçe kökenli 4 harfli alan sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca erkek ismi olarak kullanılan alan isminin anlamına ve alan teknik teriminin Mecaz, Spor, Ruh Bilimi, Sinema, Tiyatro, Bilişim, Fizik, Televizyon, Gramer, Yerleşim Yeri, Tenis, Gösterim Sanatı, Güreş, Kent Bilimi, Yöntem Bilimi kategorilerindeki anlamlarına ve alan ile ilgili toplam 279 sözcük, teknik terim, birleşik kelime, isim, atasözü, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

Alan Oyunları