YasinKa » Atasözleri

Ç Harfi ile Başlayan Atasözleri

çabalama kaptan ben gidemem
çağrılmayan yere çörekçiyle börekçi gider
çam sakızı çoban armağanı
çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar
çarşı iti ev beklemez
çekişilmeyince pekişilmez
çerçi başındakini satar
çeşmeye gitse çeşme kuruyacak
çıkmadık canda umut var
çıngıraklı deve kaybolmaz
çiğ yemedim ki karnım ağrısın
çiğnemeden yutulmaz
çivi çıkar ama yeri kalır
çivi çiviyi söker
çobansız koyunu kurt kapar
çocuğun bulunduğu yerde dedikodu olmaz
çocuk düşe kalka büyür
çocuktan al haberi
çok el ya yağmaya ya yolmaya
çok gezen tavuk ayağında pislik getirir
çok havlayan köpek ısırmaz
çok naz âşık usandırır
çömlekçi suyu saksıdan içer
çul içinde arslan yatar
çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme
çalma elin kapısını, çalarlar kapını
çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz
çiftçiye yağmur, yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek hak
çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin
çift ile koyun, gerisi oyun
çoban aldı bağa gitti, kurt aldı dağa gitti
çobana verme kızı, ya koyun güttürür ya kuzu
çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider
çoğu gitti, azı kaldı
çoğu zarar, azı karar
çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin
çağrılan yere git, ar eyleme; çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme
çalı idi çırpı idi, evim idi ya, ayı idi uyu idi, kocam idi ya
çanakta balın olsun, yemen'den (bağdat'tan) arı gelir
çatal kazık yere batmaz (geçmez, çakılmaz)
çay kuşu, çay taşı ile vurulur
çengi ölüsü çalgı (daire, tef) ile kalkar
çerçi kızı boncuğa âşık(tır)
çıkmadık candan umut kesilmez
çıra dibi karanlık olur
çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane 'gelecek yıl' çıkmış
çoban armağanı çam sakızı
çobanın gönlü olursa (olunca) tekeden yağ (süt, köremez) çıkarır
çobanın yağı çok olursa çarığına sürer
çocuğa iş, ardına sen düş
çocuğu işe sal, ardınca sen var
çocuğun yediği helal, giydiği haram
çocuk seversen beşikte, koca seversen döşekte
çok bilen (söyleyen) çok yanılır
çok koşan çabuk (çok, tez) yorulur
çok söz (laf) yalansız, çok para (mal) haramsız olmaz
çok yaşayan (okuyan) bilmez, çok gezen bilir
çöreğin büyüğü, hamurun (unun) çoğundan olur
çuvaldız yurdusu (gözü) kadar yerden deve denli soğuk girer
çürük tahta çivi (mıh) tutmaz
çok gezen çok bilir
çifte gelmeyen öküz olsun, işe gitmeyen oğlun

Ç harfi ile başlayan atasözlerinin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.