YasinKa » Atasözleri

A Harfi ile Başlayan Atasözleri

aba altında er yatar
abanın kadri yağmurda bilinir
abdala malum olur
abdalın dostluğu köy görününceye kadar
acele ile menzil alınmaz
acele işe şeytan karışır
acemi katır kapı önünde yük indirir
acemi nalbant gâvur eşeğinde öğrenir
acı patlıcanı kırağı çalmaz
acıklı başta akıl olmaz
acıkmış kudurmuştan beterdir
acından kimse ölmemiş
aç aç ile yatınca arada dilenci doğar
aç ayı oynamaz nedir
aç elini kora sokar
aç gezmektense tok ölmek yeğdir
aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun
aç ile eceli gelen söyleşir
aç köpek fırın deler
aç kurt aslana saldırır
aç kurt yavrusunu yer
açık ağız aç kalmaz
açık yaraya tuz ekilmez
açın gözü ekmek teknesinde olur
açın imanı olmaz
açın kursağına çörek dayanmaz
açın uykusu gelmez
açlık ile tokluğun arası yarım yufka
adam olacak çocuk bokundan belli olur
adam olana bir söz yeter
adamakla mal tükenmez
adamın adı çıkacağına canı çıksın
adamlık sende kalsın
ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur
ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz
ağacın kurdu içinde olur
ağaç kökünden yıkılır
ağaç ne kadar uzasa göğe ermez
ağaçtan maşa olmaz
ağanın alnı terlemezse ırgadın burnu kanamaz
ağanın eli tutulmaz
ağanın gözü ata tımardır
ağılda oğlak doğsa ovada otu biter
ağır git ki yol alasın
ağır kazan geç kaynar
ağır taş yerinden oynamaz
ağır yongayı yel kaldırmaz
ağlamak para etmez
ağlamakla yâr ele girmez
ağlamayan çocuğa meme vermezler
ağlatan gülmez tanımı
ağlayanın malı gülene hayretmez
ağlayıp da gözden mi olayım?
ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar
ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar
ağzından hayır çıkmazsa bari şer söyleme
ağzını açacağına gözünü aç
ah alan onmaz anlamı
ah yerde kalmaz
ahbap kusuruna bakan ahbapsız kalır
ahmak gelin yengeyi halayığı sanır
ahmak misafir ev sahibini ağırlar
ak akçe kara gün içindir
ak koyunu gören içi dolu yağ sanır
ak koyunun kara kuzusu da olur
akacak kan damarda durmaz
akarsu çukurunu kendi kazır
akarsu pislik tutmaz
akı karası geçitte belli olur
akıl akıldan üstündür
akıl para ile satılmaz
akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer
akla gelmeyen başa gelir
aklı başa yaş getirir
aklın yolu birdir
akmasa da damlar
aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz
al elmaya taş atan çok olur
ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz
alacağım olsun da alakargada olsun
alçacık eşeğe herkes biner
alçak yer yiğidi hor gösterir
alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır
alıcı kuşun ömrü az olur
alışmış kudurmuştan beterdir
alışmış kursak bulamacını ister
almadığın hayvanın kuyruğunu tutma
alna yazılan başa gelir
alt değirmen güçlü akar
altın anahtar her kapıyı açar
altın eli bıçak kesmez
altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur
altın pas tutmaz
altın yere düşmekle pul olmaz
altının kıymetini sarraf bilir
altta kalanın canı çıksın
aman diyene kılıç kalkmaz
ananın bahtı kızına
araba ile tavşan avlanmaz
arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer
aramakla bulunmaz
ardından sapan taşı yetişmez
arı bal alacak çiçeği bilir
arı bey olan kovana üşer
arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur
arı kızdıranı sokar
arık ata kuyruğu da yüktür
arık etten yağlı tirit olmaz
armudun iyisini (dağda) ayılar yer
armut dalının dibine düşer
arpa eken buğday biçmez
arpa unundan kadayıf olmaz
arpacıya borç eden ahırını tez satar
aslan kocayınca sıçan deliği gözetir
aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
astar bol olmayınca yüze gelmez
aş taşınca kepçeye paha olmaz
aşık daima bey oturmaz
aşk olmayınca meşk olmaz
at at oluncaya kadar sahibi mat olur

A harfi ile başlayan atasözlerinin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.