YasinKa » Atasözleri

B Harfi ile Başlayan Atasözleri

babanın sanatı oğla mirastır
bağı ağlayanın yüzü güler
bal bal demekle ağız tatlanmaz
bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil
bal tutan parmağını yalar
balcı kızı daha tatlı
balı olan bal yemez mi?
balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir
balık baştan avlanır
balık baştan kokar
balta değmedik ağaç olmaz
baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir
baskın basanındır
baş dille tartılır
baş nereye giderse ayak da oraya gider
baş ol da istersen soğan başı ol
baş olan boş olmaz
baş yastığı baş derdini bilmez
başa gelen çekilir
başa gelmeyince bilinmez
başına gelen başmakçıdır
battı balık yan gider
baykuşun kısmeti ayağına gelir
bedava sirke baldan tatlıdır
bekâra karı boşaması kolaydır
bekârlık maskaralık
beslemeyi eslemeden alma
beş parmağın hangisini kessen acımaz?
beterin beteri var
bey ardından çomak çalan çok olur
beyler buyruğu yoksula kan ağlatır
beylik fırın has çıkarır
bıçak kınını kesmez
bıldırcının beyliği arpa biçimine kadardır
bin bilsen de bir bilene danış
bin nasihatten bir musibet yeğdir
bin ölçüp bir biçmeli
binicinin sağı solu olmaz
bir avuç altının olacağına bir avuç toprağın olsun
bir başa bir göz yeter
bir çöplükte iki horoz ötmez
bir dirhem et bin ayıp örter
bir dönüm güzlük on dönüm yazlığa bedeldir
bir elin sesi çıkmaz
bir görüş bir kör biliş
bir göz ağlarken öbür göz gülmez
bir günlük beylik beyliktir
bir koltuğa iki karpuz sığmaz
bir korkak bir orduyu bozar
bir mum al da derdine yan
bir selam bin hatır yapar
bir söyle on dinle
bir sürçen atın başı kesilmez
bir varmış bir yokmuş
biri bilmeyen bini hiç bilmez
birlikten kuvvet doğar
biz bize benzeriz
boğaz dokuz boğumdur
boka nispetle tezek amberdir
bol bol yiyen bel bel bakar
borç iyi güne kalmaz
borç yiğidin kamçısıdır
borç yiyen kesesinden yer
borçlunun dili kısa gerek
borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir
boş başak dik durur
boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir
boş ite menzil olmaz
boş torba ile at tutulmaz
bozacının şahidi şıracı
böyle gelmiş böyle gider
bu abdestle daha çok namaz kılınır
bu kadar kusur kadı kızında da bulunur
bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!
bu sıcağa kar mı dayanır?
bugün bana ise yarın sana
bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir
buğday başak verince orak pahaya çıkar
buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?
bükemediğin eli öp başına ko
bülbülün çektiği dili belası
büyük balık küçük balığı yutar
büyük başın derdi büyük olur
büyük lokma ye büyük söz söyleme
baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana
babamın adı hıdır, elimden gelen budur
babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır
baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk
bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var
bağa bak, üzüm olsun, yemeye yüzün olsun
bağ babadan, zeytin dededen kalmalı
bağ bayırda, tarla çayırda
bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu
bakan yemez, kapan yer
baktın kar havası, eve gel kör olası
balcının var bal tası, oduncunun var baltası
balı dibinden, yağı yüzünden
balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer
baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır
baş ağır gerek, kulak sağır
baş sağlığı, dünya varlığı
bekâr gözü, kör gözü
benim oğlum bina okur, döner döner yine okur
benzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış olur
berber berbere benzer ama başın allah'a emanet
besle kargayı, oysun gözünü
bey mi yaman, el mi yaman
bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu
bin dost az, bir düşman çok
bin işçi, bir başçı
bir abam (postum) var atarım, nerede olsam yatarım
bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz
bir baba dokuz evladı besler, dokuz evlat bir babayı beslemez
bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramazmış
bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar
bir elin nesi var, iki elin sesi var
bir inat, bir murat
biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar
bir kararda bir allah
bir karıyla bir koca, dırdır eder her gece

B harfi ile başlayan atasözlerinin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.