YasinKa » Atasözleri

D Harfi ile Başlayan Atasözleri

dağ başından duman eksik olmaz
dağ doğura doğura bir fare doğurmuş
dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar
dağ yürümezse abdal yürür
daha iyisi can sağlığı
damlaya damlaya göl olur
davetsiz gelen döşeksiz oturur
davul dengi dengine diye çalar
davulun sesi uzaktan hoş gelir
dayak cennetten çıkmıştır
değirmen taşının altından diri çıkar
değirmenden gelenden poğaça umarlar
değirmene gelen nöbet bekler
değirmenin suyu nereden geliyor?
değme sarhoşa yıkılana kadar gitsin
deliden al uslu haberi
deliye her gün bayram
demir tavında dövülür
deniz kenarında dalga eksik olmaz
derdi veren devasını da verir
dert gider amma yeri boş kalmaz
dertsiz baş terkide gerek
dervişin fikri ne ise zikri de odur
destursuz bağa gireni sopa ile kovarlar
deve boynuz ararken kulaktan olmuş
deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder
deve deve yerine çöker
deve kâbe'ye gitmekle hacı olmaz
deve yerine deve çöker
deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı
deveden büyük fil var
devenin derisi eşeğe yük olur
deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez
deveye burç gerek olursa boynunu uzatır
deveyi yardan uçuran bir tutam ottur
devlet adama ayağıyla gelmez
dibi görünmeyen sudan geçme
diken battığı yerden çıkar
dikensiz gül olmaz
dile gelen ele gelir
dilenci bir olsa şekerle beslenir
dilencinin torbası dolmaz
dilenciye hıyar vermişler de eğri diye beğenmemiş
dilini eşek arısı soksun
dilsizin dilinden anası anlar
dinsizin hakkından imansız gelir
doğmadık çocuğa don biçilmez
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
doğru söz acıdır
doğru söz yemin istemez
dokuz at bir kazığa bağlanmaz
domuzun kuyruğunu kes yine domuz
donsuzun gönlünden dokuz top bez geçer
dost acı söyler
dost dostun ayıbını yüzüne söyler
dost dostun eyerlenmiş atıdır
dost sözü acıdır
dostun attığı taş baş yarmaz
dökme su ile değirmen dönmez
dört göz bir evlat için
dut kurusu ile yâr sevilmez
dün öleni dün gömerler
dünya malı dünyada kalır
dünya süleyman'a bile kalmamış
dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunur
dünyanın ucu uzundur
dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir
düşenin dostu olmaz
düşmanın karınca ise de hor bakma
dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir
dağda bağın var, yüreğinde dağın var
dağda gez belde gez, insafı elden bırakma
dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur
dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz
dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı
dam yandı, içindeki sıçan da (birlikte) yandı
danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış
darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz
davacın kadı olursa yardımcın allah olsun
davul birinin boynunda, tokmak bir başkasının elinde
davulu biz çaldık, parsayı başkası topladı
dazlayan daza düşer, kel başlı kıza düşer
değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan
deli arlanmaz, soyu arlanır
deli deliden hoşlanır, imam ölüden
deli ile çıkma yola, başına getirir bela
delik büyük, yama küçük
deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış
deliye taş atma, başını yarar
demir ıslanmaz, deli uslanmaz
demir nemden, insan gamdan çürür
deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz
deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız
derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen
derede tarla sel için, tepede harman yel için
dert ağlatır, aşk söyletir
dert, çekene göredir
deve bir akçeye, deve bin akçeye
devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen
dışı eli yakar, içi beni yakar
dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister ya bayramda
dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim
doğan anası olma, doğuran anası ol
doğrunun yardımcısı allah'tır
dost ağlatır, düşman güldürür
dost başa, düşman ayağa bakar
dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur
dostluk başka, alışveriş başka
dostluk okkayla, alışveriş dirhemle
dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz
durdu durdu, turnayı gözünden vurdu
düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuya
dün cin olmuş, bugün adam çarpıyor
dünya bir, işi bin
dünya ölümlü, gün akşamlı
dünya tükenir, yalan tükenmez
düşmez kalkmaz bir allah
düşün düşün, boktur işin
dağ ardında olsun da, yer altında olmasın
dağ başına harman yapma, savurursun yel için; sel önüne değirmen yapma, öğütürsün sel için

D harfi ile başlayan atasözlerinin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.