YasinKa » Atasözleri

H Harfi ile Başlayan Atasözleri

haddini bilmeyene bildirirler
hak deyince akan sular durur
hâl hâlin yoldaşıdır
hamala semeri yük olmaz
hamama giren terler
hancı sarhoş yolcu sarhoş
hangi akla hizmet ediyor?
hangi dağda kurt öldü?
hangi gün vardır akşam olmadık
hangi rüzgâr attı?
haramın temeli olmaz
harman döven öküzün ağzı bağlanmaz
harman dövmek keçinin işi değil
harman sonu dervişlerindir
hastalık sağlık bizim için
hastaya bakmaktan hasta olması yeğdir
hastaya döşek sorulmaz
hatasız kul olmaz
haydan gelen huya gider
hazıra dağlar dayanmaz
hem kaçar hem davul çalar
her ağacın meyvesi olmaz
her ağaçtan kaşık olmaz
her çiçek koklanmaz
her çok azdan olur
her dağın derdi kendine göre
her firavunun bir musa'sı çıkar
her gün baklava börek yense bıkılır
her horoz kendi çöplüğünde öter
her işte bir hayır vardır
her kaşığın kısmeti bir olmaz
her koyun kendi bacağından asılır
her kuşun eti yenmez
her sakaldan bir tel çekseler köseye sakal olur
her şeyin yokluğu yokluktur
her taş baş yarmaz
her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır
her yiğidin gönlünde bir aslan yatar
her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez
her ziyan bir öğüttür
herkes bildiğini okur
herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz
herkes evinde ağadır
herkes kendi ayıbını bilmez
herkes kendi ölüsü için ağlar
herkesin ağzı torba değil ki büzesin
herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz
herkesin arşınına göre bez vermezler
herkesin ettiği yoluna gelir
herkesin geçtiği köprüden sen de geç
herkesin gönlünde bir aslan yatar
herkesin hamuru ekmeğine göredir
herkesin tenceresi kapalı kaynar
herkesin yorulduğu yere han yapılmaz
hırsıza kilit olmaz
hızlı sağanak tez geçer
hiç yoktan iyidir
hikmetinden sual olunmaz
hile ile iş gören mihnet ile can verir
horozu çok olan köyde sabah geç olur
huy canın altındadır
huylu huyundan vazgeçmez
hacı hacıyı mekke'de, derviş dervişi tekkede bulur
haklı söz, haksızı bağdat'tan çevirir
halayıktan kadın olmaz, gül ağacından odun
harmanda dirgen yiyen sıpa, yılına kadar acısını unutmaz
harman yel ile, düğün el ile
hastalık kantarla girer, miskalle çıkar
hasta ol benim için, öleyim senin için
hayır dile komşuna, hayır gele başına
hayvanın alacası dışında, insanın alacası içinde
hayvan koklaşa koklaşa, insan konuşa konuşa
hekimden sorma, çekenden sor
her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan
herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almış
herkes gider mersin'e, biz gideriz tersine
herkesin bir derdi var, değirmencininki su
her şeyin vakti var, horoz bile vaktinde öter
her şeyin yenisi, dostun eskisi
her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardır
her zaman eşek ölmez, on köfte on paraya olmaz
hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır ne masat
horoz evlenir, tavuk tellenir
horoz ölür, gözü çöplükte kalır
hacı hacı olmaz gitmekle mekke'ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye
hak söz ağıdan acıdır
hak yerde kalmaz
hak yerini bulur (yerde kalmaz)
halka verir talkını (telkini), kendi yutar salkımı
hangi taş pekse (katıysa), başını ona vur
hangi taşı kaldırsan, altından çıkar
hanım kırarsa kaza, halayık kırarsa ceza
haramzade pazar bozar, helalzade pazar yapar
harman (harmanını) yakarım diyen orağa yetişmemiş
hasta olmayan, sağlığın kadrini bilmez
hayırlı evlat neylesin malı, hayırsız evlat neylesin malı
hayvan koklaşa koklaşa, insan söyleşe söyleşe
hayvan yularından, insan ikrarından (sözünden) tutulur
hekimsiz, hâkimsiz memlekette oturma
helalzade barıştırır, haramzade karıştırır
her ağaç kökünden kurur (çürür)
her damardan kan alınmaz
her gönülde bir arslan yatar
her gün bir olmaz
her gün papaz pilav yemez
her güzelin bir kusuru vardır
her işin (şeyin) başı sağlık
her kimin bağı var, yüreğinde dağı var
her taşın altına elini sokma, ya yılan çıkar, ya çıyan
her yerde okka dört yüz dirhem
herkes kaşık yapar ama sapını ortaya (doğru) getiremez
herkes sakız çiğner ama, çingene kızı tadını çıkarır
hesabı pak olanın, yüzü ak olur
hırsıza beyler de borçlu
hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten
hıyar akçesiyle alınan eşeğin ölümü sudan olur
hocanın dediğini yap (söylediğini dinle), yaptığını yapma
huylu huyundan teneşirde vazgeçer
her düşüş, bir öğreniş
herkes ektiğini biçer

H harfi ile başlayan atasözlerinin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.