YasinKa » Atasözleri

M Harfi ile Başlayan Atasözleri

mahkeme kadıya mülk değil
maksat muhabbet olsun
mal canın yongasıdır
malı ongun olanın adı angın olur
malın iyisi boğazdan geçer
marifet iltifata tabidir
mart ayı dert ayı
mart çıkmadıkça dert çıkmaz
mayasız yoğurt tutmaz
mazlumun ahı yerde kalmaz
mektepten çıkan eşek marsıvan'dan çıkmaz
meramın elinden bir şey kurtulmaz
meyve veren ağaç taşlanır
meyveli ağacı taşlarlar
mezar taşı ile övünülmez
minareyi çalan kılıfını hazırlar
misafir kısmeti ile gelir
misafir umduğunu değil bulduğunu yer
misk yerini belli eder
mum dibine ışık vermez
müft olsun da zift olsun
mühür kimde ise süleyman odur
mürüvvete endaze olmaz
mal canı kazanmaz, can malı kazanır
mal da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan
mart dokuzunda çıra yak, bağ buda
mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır
meyhaneciden şahit istemişler, bozacıyı göstermiş
mal adama hem dost, hem düşmandır
mal melameti örter
malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın
malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür
mart kuruluk, nisan yağmurluk
martta tezek kuruya, nisanda seller yürüye
martta yağmaz, nisanda dinmezse sabanlar altın olur
maşa varken elini ateşe sokma
mazlumun ahı, indirir şahı
merak insanı mezara sokar
merdiven ayak ayak (basamak basamak) çıkılır
merhametten maraz doğar (hasıl olur)
mermer iyi taştan, iyilik iki baştan
mescite gerek olan meyhaneye haramdır
meyhanecinin yüzünü bayram topu güldürür
mısır'daki sağır sultan bile duydu
mısıra 'yağmur geliyor' demişler, 'çapan birlik mi?' demiş
mızrak çuvala girmez (sığmaz)
milletin ağzı torba değil ki büzesin (dikesin)
minare de doğru, ama içi eğri
minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır (bitti beller)
miras helal hele (ele) al demişler
mirî malı balık kılçığıdır, yutulmaz
misafir misafiri (dilenci dilenciyi) istemez (sevmez), ev sahibi ikisini de
misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır
misafir üç gün misafirdir
misafirin umduğu ev sahibine iki öğün olur
misafirlik üç gündür
miyancının kesesi bol olur
mum yanmayınca pervane dönmez (yanmaz)
müflis bezirgân eski defterleri karıştırır
mürüvvetsiz adam, suyu çekilmiş değirmene benzer

M harfi ile başlayan atasözlerinin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.