YasinKa » Atasözleri

S Harfi ile Başlayan Atasözleri

sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz
sabreden derviş muradına ermiş
sakalım yok ki sözüm dinlensin
sakınılan göze çöp batar
sarımsağı gelin etmişler de kırk gün kokusu çıkmamış
sarımsak yemedim ki ağzım koksun
sen giderken ben geliyordum
seninki can da benimki patlıcan mı?
serçeden korkan darı ekmez
sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı
sinek küçüktür ama mide bulandırır
sitteisevir her saati bir devir
sitteisevir kapıyı çevirir
sona kalan dona kalır
sonradan gelen devlet devlet değildir
söz gümüşse sükût altındır
sözü mü olur? anlamı
su testisi su yolunda kırılır
suyu görünce teyemmüm bozulur
sükût ikrardan gelir
sürüyü güden kurdu görür
sabah ola, hayrola
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır
saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün
sakla samanı, gelir zamanı
sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt
sandıktaki sırtında, ambardaki karnında
sap döner, keser döner, gün gelir hesap döner
sarhoştum aydım, böyle yaşamaktan caydım
say beni, sayayım seni
selam para, kelam para
selam verdik, borçlu çıktık
sel gider, kum kalır
sen zot ben zot, ata kim vere ot
sıçan deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış
sırrını açma dostuna, o da söyler dostuna
sonradan görme, gâvurdan dönme
sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir
soydur çeker, boktur kokar
su uyur, düşman uyumaz
suyu getiren de bir, testiyi kıran da
sabah sürçen, geceye dek sürçer
sabahın kızıllığı akşamı kış eder, akşamın kızıllığı sabahı güz eder
sabahtan karnını doyuran, küçükken evlenen aldanmamış
sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas
sabreyle işine, hayır gelsin başına
sabrın sonu selamettir
saç sefadan, tırnak cefadan uzar
sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir evlat gerek kazana
sadık dost akrabadan yeğdir
sağ olsun da dağ ardında olsun
sağ (sağlam) baş yastık istemez
sağılır ineğin buzağısı kesilmez
sağır için iki kere keramet olmaz
sağır işitmez (duymaz) uydurur (yakıştırır)
sağlık varlıktan yeğdir
sahipsiz eve it buyruk
sakal bıyığa denk olmayınca berber ne yapsın?
sakal keçide de var
sakalla olaydı kişi, keçiye danışırlardı her işi
saksağan, danayı babası hayrına bitlemez
sana taşla vurana sen aşla (ekmekle, pamukla) var (dokun)
sanat altın bileziktir
sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenmez
sanatına hor bakan (sanatını hor gören) boğazına torba takar
sanatını hor gören boğazına torba takar
sandığına olmaz, sakındığına olur
sarhoşa dokunma, kendi yıkılsın
sarhoştan, deli bile korkar
sarımsağını hesap eden paçayı yiyemez
sarımsak da acı ama evde lazım bir dişi
sarımsak içli dışlı, soğan yalnız başlı
satılık ziftin olsun, selânikten kel gelir
sayılı günler (gün) tez (çabuk) geçer
sayılı koyunu kurt kapmaz (yemez)
sebepsiz kuş bile uçmaz
sebepsiz ölüm olmaz
sefa ile yenen cefa ile kazanılır
sel gider kum kalır, kişi ettiğini bulur
selden gelen suya gider
selin ağzı tutulur, elin ağzı tutulmaz
sen ağa ben ağa, koyunları (inekleri) kim sağa?
sen bilirsin deyince (değirmende) kavga olmaz
sen dede ben dede, bu atı kim tımar ede
sen dost kazan, düşman ocağın başından çıkar
sen işten korkma, iş senden korksun
senden devletliye ortak olma
serkeş öküz (son) soluğu kasap dükkânında alır
sermayen bir yumurtaysa taşa çal
sev seni seveni, hâk ile yeksan ise; sevme seni sevmeyeni, mısır'a sultan ise
sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur
sevenin kuluyum, sevmeyenin sultanı
seyrek git sen (sıkça varma) dostuna, kalksın ayak üstüne
sıcağa kar mı dayanır?
sıçan çıktığı deliği bilir
sıçan geçer yol olur
sık gidersen dostuna, yatar arka
sinek pekmezciyi tanır
sirkesini, sarımsağını sayan paçayı yiyemez
sofrada elini, mecliste dilini sakla
sofu soğan yemez, bulunca sapını komaz
soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir
sokma akıl sekiz adım gider
son pişmanlık fayda vermez (etmez)
sora sora bağdat (kâbe) bulunur
soran yanılmamış (yorulmamış)
soy asma, soyuna çeker
söyleyenden dinleyen arif gerek
söyleyene bakma, söyletene bak
söz ağızdan çıkar
söz dediğin yaş deridir, nereye çekersen oraya gider
söz sözü açar ne demek
söz var dağa çıkarır, söz var dağdan indirir
söz var gelir geçer, söz var deler geçer
söz var iş bitirir, söz var baş yitirir
sözü söyle alana, kulağında kalana
su akarken testiyi doldurmalı (doldur)
su aktığı yere (yine) akar
su başından (bendinden) kesilir (bağlanır)
su bulanmayınca durulmaz

S harfi ile başlayan atasözlerinin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.