YasinKa » Atasözleri

T Harfi ile Başlayan Atasözleri

taş yerinde ağırdır
taşıma su ile değirmen dönmez
tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
tavuk kaza bakmış da kıçını yırtmış
tazı o tazı ama çulu değişmiş
tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur
tekkeyi bekleyen çorbayı içer
temiz iş altı ayda çıkar
terzi kendi söküğünü dikemez
testi kırılsa da kulpu elde kalır
tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider
tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır
tok açın hâlinden bilmez
turpun sıkısından seyreği iyidir
takke düştü, kel göründü
tarlayı taşlı, kızı kardeşli yerden almalı
tembele iş buyur, sana akıl öğretsin
tencere dibin kara, seninki benden kara
tencere tava, herkeste bir hava
tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş
testiyi kıran da bir, suyu getiren de
tıngır elek tıngır saç, elim hamur karnım aç
tabak sevdiği deriyi taştan taşa (yerden yere) çalar
talihsiz hacıyı araf'ta yılan sokar
talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar
tamah olmasa, müflis acından ölmez
tamah varken müflis acından ölür
tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır
tarlada çayırda, bağ bayırda
tarlada izi olmayanın harmanda sözü (yüzü) olmaz
tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın
tarlanın taşlısı, karının (kadının) saçlısı
tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün (ineğin) başlısı
tarlayı düz al, kadını kız al
tarlayı koçan zapt etmez, saban zapt eder
tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerden
taş altında olmasın da dağ ardında olsun
taş düştüğü yerde ağırdır (kalır)
taş ne kadar ıslanırsa, deli o kadar uslanır
taş taş üstünde olur, ev ev üstünde olmaz
taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur
tatar'ın kılavuza ihtiyacı yok (-tur)
tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığı
tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir
tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olur
tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin
tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış
tavuk kaza bakarsa kıçı yırtılır
tay yetişmedikçe ata paha biçilmez
tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur
taze bardağın suyu soğuk olur
tek elin nesi var, iki elin sesi var
tek kanatla kuş uçmaz
tembele dediler 'kapını ört', dedi 'yel eser örter'
temsilde hata olmaz
tencere (çömlek) demiş 'dibim altın', kaşık (kepçe) demiş ben neredeyim?' (girdim, çıktım)
tencere tencereye 'yüzün kara' demiş, çömlek utancından yere geçmiş
terazi tartıyla, her şey vaktiyle
terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var
terlemeden para kazanılmaz, solumadan can verilmez
terzinin işi kötü, ayıbını örten ütü
terziye 'dinlen' demişler, ayağa kalkmış
terziye 'göç' demişler, 'iğnem başımda' (yanımda) demiş
teşbihte hata olmaz (olmasın)
tevekkelin gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez)
teyze, ana yarısıdır
tırnağın varsa başını kaşı
tilkiye 'tavuk kebabı yer misin?' demişler, 'adamın güleceğini getiriyorsunuz' demiş
tok ağırlaması (ağırlamak) güçtür (güç olur)
tok iken yemek yiyen, mezarını dişiyle kazar
top otu beylikten olunca, güllesi bağdat'a gider
topalla gezen, aksamak öğrenir
toprağı işleyen, ekmeği dişler
tutulmayan hırsız beyden büyüktür
tutulmayan uğru, beyden doğru
tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur
tüccar züğürtleyince eski defterleri karıştırır
tüccar züğürtleyince geçmiş defterleri yoklar
türk karır, kılıcı karımaz

T harfi ile başlayan atasözlerinin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.