YasinKa » Atasözleri

Y Harfi ile Başlayan Atasözleri

ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli
ya devlet başa ya kuzgun leşe
yalancının mumu yatsıya kadar yanar
yanlış hesap bağdat'tan döner
yapı taşı yerde kalmaz
yaralı kuşa kurşun sıkılmaz
yavaş atın tekmesi yavuz olur
yavuz hırsız ev sahibini bastırır
yel gibi gelen sel gibi gider
yemin etsem başım ağrımaz
yerin kulağı var
yıl uğursuzun anlamı
yolcu yolunda gerek
yuvarlanan taş yosun tutmaz
yuvayı yapan dişi kuştur
yüğrük at yemini artırır
yüz yüzden utanır
yalancının evi yanmış, kimse inanmamış
yâr beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksın
yârden mi geçersin, serden mi?
yaş kesen baş keser
yem istemez, su istemez
yetimi okşamışlar, vay sırtım demiş
yorgan gitti, kavga bitti
ya deve ya deveci (deve üstündeki hacı)
yabancı koyun kenara yatar
yabancı kuşun başı kanadı altında olur
yad elde beylik sürmeden, yurtta züğürt gezme yeğdir
yağ yiyen köpek tüyünden belli olur
yağına kıymayan çöreğini yoz (kuru) yer
yağmur yağsın da varsın kerpiççi ağlasın
yakın (hayırlı) dost (komşu) uzak (hayırsız) hısımdan (akrabadan) yeğdir (iyidir)
yalnız kalanı kurt yer
yalnız öküz çifte (boyunduruğa) koşulmaz
yalnız taş, duvar olmaz
yalnızlık, allah'a mahsustur (yaraşır)
yaman komşu, yaman avrat, yaman at; birinden göç, birin boşa, birin sat
yanık yerin otu tez biter
yanmış harmanın öşrü alınmaz
yapı taşı, yapıdan (yerde) kalmaz
yar, yakıldığı gün tozar
yara sıcakken sarılır
yarası olan gocunur (gocunsun)
yarım elma, gönül (hatır) alma
yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder
yarınki kazdan bugünkü tavuk (yumurta) yeğdir
yaş yetmiş iş bitmiş
yaşı at pazarında sorarlar
yaşın arasında (yanında) kuru da yanar
yatan (hasta yatan) ölmez, eceli yeten ölür
yatan ölmez, yeten ölür
yatan (yatar) aslandan (kurttan), gezen (yeler) tilki yeğdir (iyidir)
yatanın yürüyene borcu var
yatsının faziletini güveyden sormalı
yavaş tükürüğün sakala zararı var
yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar
yayı, atıcısına vermeli
yaz yalan, kış gerçek
yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı
yazın araması, kışın taraması olmazsa herkes besler mandayı
yazın başı pişenin, kışın aşı pişer
yazın çalışan, kışın gülüşür
yazın gölge hoş, kışın çuval boş
yazın gölge kovan, kışın karın ovar
yazın sıcakta terleyen, kışın soğukta üşümez
yazın yorulmayan, kışın kurulmaz
yedi adım yolun, bir yudum suyun hakkı vardır
yeğniyi yel alır, ağır yerinde kalır
yel kayadan ne koparır (alır, anlar, aparır)
yemeyenin malını yerler (demine hu çekerler) (üstüne bir bardak su içerler)
yemişsiz ağaca taş atmazlar
yengece 'niçin yan yan gidersin?' demişler, 'serde kabadayılık var' demiş
yeni dosttan vefa gelmez
yenice eleğim, seni nerelere asayım?
yenik pehlivan güreşten bıkmaz
yenik pehlivan, oyuna doymaz
yerde yatan yumurta, gökte uçan kuş olur
yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz)
yerdiğin oğlan (küçük) yer tutar
yerine düşmeyen gelin yerine yerine, boyuna düşmeyen esvap sürüne sürüne eskir
yerini bilmeyen, yılda bir kat urba eskitir
yersen kap açık, yemezsen kapı açık
yetişemediğin köyün alt tarafında (beri yanında) yat
yılan sokan uyumuş, aç kalan uyumamış
yılana yumuşak diye el sunma
yılanın başı küçükken ezilir
yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter
yılın eksiğini nisan getirir, nisanın eksiğini yıl getirmez
yırtıcı kuşun ömrü az olur
yiğidim yiğit olsun da yerim çalı dibi olsun
yiğidin malı meydandadır
yiğit başından devlet ırak değildir
yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer
yiğit lakabıyla anılır
yiğit meydanda belli olur
yiğit yarasına yiğit katlanır
yiğit yiğide at bağışlar
yiyen bilmez, doğrayan bilir
yoğun incelene kadar, ince süzülür
yoğurdum (ayranım) ekşidir diyen olmaz
yoksul âlâ ata binse selam almaz
yoksul, ata binse selam almaz
yoktan yonga çıkmaz
yol bilen kervana katılmaz
yol bilenle yürüyen, yorulmaz
yol ile giden yorulmaz
yol sormakla bulunur
yoldan giden yorulmaz
yoldan kal, yoldaştan kalma
yorgun eşeğin (öküzün) çüş (ıslık) canına minnet
yularsız ata binilmez
yularsız deve yedilmez
yumurtada kıl bitmez
yumurtadan çıkan yine yumurta çıkarır
yumurtlayan tavuk bağırgan olur
yumuşak huylu atın çiftesi pek olur
yurdun otlusundan kutlusu yeğdir
yuvayı dişi kuş yapar
yük altında eşek kalır
yük altında (yüklü) eşek anırmaz

Y harfi ile başlayan atasözlerinin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.