YasinKa

Atasözleri

abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur)
acı patlıcanı kırağı çalmaz
acından kimse ölmemiş
aç kurt aslana saldırır
aç kurt yavrusunu yer
aç ne yemez, tok ne demez
adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu
ağacın kurdu içinde olur
ağası güçlü olanın kulu asi olur
akacak kan damarda durmaz
akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker
akın (beyazın) adı (var), karanın (esmerin) tadı (var)
akşama karşı gitme, tana karşı yatma
al ile aslan tutulur, güç ile sıçan (gücüğen) tutulmaz
aslan postunda, gönül dostunda
at görür aksar, su görür susar
at ölür, itlere bayram olur
at var, meydan yok
ata eyer gerek, eyere er gerek
avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar
ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz
ayağının bastığı yerde ot bitmez
balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir
balık demiş ki 'etimi yiyen doymasın, avımı yapan gülmesin (onmasın)'
baş kes yaş kesme
baş kırılır (yarılır) fes (börk) içinde, kol kırılır yen (kürk) içinde
bekârlık sultanlık(tır)
beterin beteri var
bir abam (postum) var atarım, nerede olsam yatarım
bir dokun bin ah işit (dinle) (kâseifağfurdan)
borç yiyen kesesinden yer
buğday başak verince orak pahaya çıkar
bülbülü altın kafese koymuşlar, 'ah vatanım' demiş
çay kuşu, çay taşı ile vurulur
çekişilmeyince pekişilmez
çiğ yemedim ki karnım ağrısın
çivi çıkar ama yeri kalır
çocuk seversen beşikte, koca seversen döşekte
çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin
çöreğin büyüğü, hamurun (unun) çoğundan olur
dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur
dam dolusu tükenmiş, damlayan tükenmemiş
dazlayan daza düşer, kel başlı kıza düşer
deli deli akanı bura bura tıkarlar
deli deliyi görünce çomağını (değneğini) saklar (gizler)
derdi veren devasını da verir
destursuz bağa gireni sopa ile kovarlar
deve bir akçeye, deve bin akçeye
dökme su ile değirmen dönmez
düğünü okuyucu boklar
efendim nerede, ben nerede?
emanet ata binen tez iner
er oyunu üçe kadar
ergen gözüyle kız alma, gece gözüyle bez alma
et tırnaktan ayrılmaz
gece işi, körler işi
gidilmeyen yer senin değildir
gönlün yazı var, kışı var
gönülsüz namaz göğe ağmaz
güzeli herkes sever
haddini bilmeyene bildirirler
hak yerde kalmaz
harman sonu dervişlerindir
hayırlı evlat neylesin malı, hayırsız evlat neylesin malı
helalzade barıştırır, haramzade karıştırır
her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan
her gönülde bir arslan yatar
herkes kendi ayıbını bilmez
herkesin tenceresi kapalı kaynar
horoz ölür, gözü çöplükte kalır
iki çıplak bir hamama yakışır
iki emini bir yemin aralar
isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar
işine hor bakan boynuna torba takar
iyi nasihat verilir, iyi ad verilemez
kara yaslanma kar erir, ere yaslanma er ölür
karga ile gezen boka konar
kaybolan (zayi olan) koyunun kuyruğu büyük olur
keçiye can kaygısı, kasaba yağ kaygısı
kedi olalı bir fare tuttu
kel ilaç bilse kendi başına sürer
kızevi, naz evi
kiminin parası, kiminin duası
komşu komşunun külüne (tütününe) muhtaçtır
kötü haber tez duyulur
kul sıkışmayınca (daralmayınca, bunalmayınca) hızır yetişmez
ne karanlıkta yat, ne kara düş gör
oğlan yetir, kız yetir; ağır yükü sen götür
pekmez gibi malın olsun, antakya'dan sinek gelir
satılık ziftin olsun, selânikten kel gelir
selam verdik, borçlu çıktık
selden gelen suya gider
sofrada elini, mecliste dilini sakla
sonradan görme, gâvurdan dönme
söz ağızdan çıkar
suçu gelin etmişler, kimse güveyi girmemiş
şimşek çakmadan gök gürlemez
tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün (ineğin) başlısı
tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerden
terazi tartıyla, her şey vaktiyle
tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider
tüccar züğürtleyince eski defterleri karıştırır
usta yanında perende atılmaz
utanma pazar, mideyi bozar
üzümünü ye de bağını sorma
varsa (var mı) pulun herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun dardır yolun
ver yiğidi yiğide, mevla rızkın yetire
vurduğunu öldür, yedirdiğini doyur
yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder
yazın araması, kışın taraması olmazsa herkes besler mandayı
yerini bilmeyen, yılda bir kat urba eskitir
yırtıcı kuşun ömrü az olur
yiğidim yiğit olsun da yerim çalı dibi olsun
yol yürümekle, borç ödemekle (vermekle) (tükenir) (biter)
yorgan gitti, kavga bitti
yumurtadan çıkan yine yumurta çıkarır
yumurtlayan tavuk bağırgan olur
yürük at kamçı değdirmez
zahirenin (çiftçinin) ambarı sabanın ucundadır
zahmetsiz rahmet olmaz

Atasözleri sözlüğünde atasözlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.