YasinKa

Atasözleri

aba altında er yatar
aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun
açık ağız aç kalmaz
adamın adı çıkacağına canı çıksın
ağılda oğlak doğsa ovada otu biter
akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker
akşamın hayrından sabahın şerri iyidir (yeğdir)
allah'a bir can borcu var
almadığın hayvanın kuyruğunu tutma
altın anahtar her kapıyı açar
altının kıymetini sarraf bilir
ardından sapan taşı yetişmez
armudun önü kirazın sonu
aş taşınca kepçeye paha olmaz
aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur
âşığın gözü kördür
at ile avrat yiğidin bahtına
av avlanmış, tav tavlanmış
avrat tuz dedi mi ciğeri cız der
avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar
ay ayakta çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta
balık baştan kokar
barutla ateş bir yerde durmaz
baskısız yongayı yel alır; sahipsiz tarlayı sel alır
baş ağır gerek, kulak sağır
başa gelen çekilir
beslemeyi eslemeden alma
beyde bulunmayan elde neler var
bir elin sesi çıkmaz
biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar
borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir
bostana dadanan eşeğin kuyruğu, kulağı olmaz
boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş (az) demiş
cumhura muhalefet kuvveihatadandır
çıngıraklı deve kaybolmaz
dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir
davul dengi dengine diye çalar
deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun
deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış
demir tavında dövülür
dert gitmez, değişir
dert, çekene göredir
dili olsa da söylese (anlatsa)
dilini eşek arısı soksun
dilsizin dilinden anası anlar
dişi köpek kuyruğunu sallamayınca, erkek köpek ardına düşmez
dişi yalanmazsa erkek dolanmaz
durdu durdu, turnayı gözünden vurdu
el elin eşeğini türkü çağırarak arar
el için yanma nâra, yak çubuğunu bak keyfine
elde bulunan beyde bulunmaz
elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz
eski düşman dost olmaz
eskisi olmayanın yenisi (acarı) olmaz
eşeği düğüne çağırmışlar, 'ya odun eksik ya su demiş'
etme bulursun, inleme ölürsün
evlenenle ev alana allah yardım eder
fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar
gelen ağam giden paşam
gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz
görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler?
göründü sivas'ın bağları
gül dalından odun, beslemeden kadın olmaz
gürültü istemeyen kazancı (bakırcı) dükkânına girmez (hırkasını başına çeker)
hâl hâlin yoldaşıdır
hanım kırarsa kaza, halayık kırarsa ceza
hekimden sorma, çekenden sor
herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almış
herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz
herkes evinde ağadır
hısım hısımının ne öldüğünü ister, ne onduğunu
insan sözünden (ikrarından), hayvan yularından tutulur
it değmekle (işemekle) deniz pis olmaz
it iti ısırmaz
itin ahmağı baklavadan pay umar
itle dalaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdir
iyiliğe 'nereye gidiyorsun' demişler, 'kötülüğe' demiş
kalp kazanır, kaltaban gönenir
karga ile gezen boka konar
kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu
keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar
keçide de sakal var
kedinin kabahatini önüne koyarlar, öyle döverler
kepenek altında er yatar
kış kışlığını, kuş kuşluğunu gösterir
kızım sana söylüyorum (dedim) gelinim sen anla (işit)
körün istediği iki göz, biri ela biri boz
kurdun oğlu akıbet kurt olur
kurt dumanlı havayı sever
külhancının beyliği hamamcılık demişler
kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü
mezar taşı ile övünülmez
misafir kısmeti ile gelir
nekesle cömerdin harcı birdir
nisan yağmuru; altın araba, gümüş tekerlek
oğlanınki oğul balı, kızınki bahçe gülü
öfke ile kalkan ziyanla (zararla) oturur
pazar, ilk pazardır
sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir evlat gerek kazana
sağ (sağlam) baş yastık istemez
sakal bıyığa denk olmayınca berber ne yapsın?
sarhoşa dokunma, kendi yıkılsın
sıçan çıktığı deliği bilir
sinek pekmezciyi tanır
söz var iş bitirir, söz var baş yitirir
su aktığı yere (yine) akar
sükût ikrardan gelir
talihsiz hacıyı araf'ta yılan sokar
tamah olmasa, müflis acından ölmez
teşbihte hata olmaz (olmasın)
uğru, kalana yanar; mal sahibi gidene
yalancının mumu yatsıya kadar yanar
yatan (yatar) aslandan (kurttan), gezen (yeler) tilki yeğdir (iyidir)
yedi adım yolun, bir yudum suyun hakkı vardır
yel üfürdü, sel (su) götürdü
yenik pehlivan güreşten bıkmaz
yılın eksiğini nisan getirir, nisanın eksiğini yıl getirmez
yoğurdum (ayranım) ekşidir diyen olmaz
yürük ata paha olmaz
züğürt olup düşmektense uyuz olup kaşınmak yeğdir

Atasözleri sözlüğünde atasözlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.