birim

birim
1

Bilişim : Bir bilgisayar dizgesini oluşturan donanım bölümlerinden her biri. örn. çevre birimleri, giriş-çıkış birimleri, aritmetik mantık birimi, ana işlem birimi vb.

2

Fizik : Bir doğabilimsel niceliğin ölçümü için o nicelik cinsinden seçilen ve 1 değerinde sayılan büyüklük.

3

Sinema : Bir ölçme ölçünü olarak benimsenen nicelik ya da boy.

4

Teknoloji : fizik: Bir bileşkenin salt değer olarak ölçüsü.

5

Teknoloji : mimari: a. Bir yapıda parçaların oranlarını belirlemede kullanılan, sütun gövdesinin yarı altçapına eşit olan ölçü birimi, b. Bir yapıyı oluşturan öğelerin bütünlüyle çalışabilmeleri için uymak zorunda oldukları en küçük ortak ölçü.

6

Yöntem Bilimi : Bir çokluğu ya da bir evreni oluşturan en küçük gözlem konuları ya da öğelerden her biri.

7

Ad : Bir kümenin her elemanı.

8

Ad : Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.

9

Ad : Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit: Uzunluk ölçüsü birimi metredir.

10

Ad : Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.

11

Ad, Dil Bilgisi : Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.

12

Gramer : Bir tanem.

13

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Kız : "Bir tanem, sevdiğim, biriciğim" anlamında kullanılan bir ad.

Kısaca Bilgi/birim

alan anlamı anlam tanımı ardıl birim anlamı aritmetik ne demek ayrı nedir bağıntı tanımı belli anlamı bileşke ne demek bilgisayar nedir biri tanımı biricik ne demek birim birim anlamı birim dizgi ne demek birim elastikiyet birim esnek istem birim esnek sunum birim esneklik nedir birim fiş yöntemi birim gözcük tanımı birim göze anlamı birim işlemler ne demek birim işler nedir birim kayıt dizini birim kümesi tanımı birim maliyet anlamı birim mitokondri hipotezi birim olağan değişken birim stok ne demek birim süreçler nedir birim tüketimi tanımı birim tümdeğeri birim ucay anlamı birim zar ne demek birimcil yaklaşım birimkare nedir birimküp tanımı birimler bölüğü birimli nicel değişken birimsel eşgüdüm birimsel geçiricilik bölüm anlamı bütün ne demek bütünsel birim esneklik büyük nedir büyüklük tanımı c.g.s. birim sistemi değer nedir değiş anlamı değişmez ne demek devingen birim nedir dizge tanımı donanım anlamı düzlem ne demek eleman nedir eşit tanımı etkin birim anlamı evren isminin anlamı fizik ne demek giriş-çıkış nedir giriş-çıkış birimleri gösterici birim gövde tanımı gözlem tanımı her biri anlamı herhangi ne demek için nedir içinde tanımı ilkel birim anlamı işlem ne demek işlem birimi nedir kendi tanımı koloni oluşturan birim konu anlamı küçük ne demek küme nedir mantık tanımı metre anlamı mimari ne demek nice nedir nicelik tanımı nitelik anlamı nitelikli ne demek olan nedir olarak tanımı oluş anlamı oran ne demek ortak nedir ortalama birim eder özürlü birim anlamı parça ne demek salt nedir salt değer tanımı sayılan anlamı son birim ne demek sütun nedir tane tanımı tekrarlanan birim türetilmiş birim uymak anlamı uzunluk ne demek vahit isminin anlamı varlık tanımı yapı nedir yarı tanımı

birim ne demek, birim nedir sorularına karşılık, Türkçe kökenli 5 harfli birim sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca kız ismi olarak kullanılan birim isminin anlamına ve birim teknik teriminin Dil Bilgisi, Sinema, Bilişim, Fizik, Teknoloji, Gramer, Yöntem Bilimi kategorilerindeki anlamlarına ve birim ile ilgili toplam 105 sözcük, teknik terim, birleşik kelime, isim, atasözü, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.