YasinKa » Deyimler

Ç Harfi ile Başlayan Deyimler

çaba göstermek ne demek
çaba harcamak nedir
çabuk olmak tanımı
çabuk parlayan çabuk söner
çağ açmak anlamı
çağ atlamak ne demek
çağ dışı olmak (veya kalmak)
çağanoz gibi nedir
çağı geçmek tanımı
çağı yakalamak anlamı
çağın gerisinde kalmak
çağını aşmak ne demek
çağrışım yapmak
çak çak olmak nedir
çakı gibi tanımı
çakı suyu kesiyor
çakılı kalmak anlamı
çakılıp kalmak ne demek
çalı gibi nedir
çalım atmak (veya yapmak)
çalım satmak tanımı
çalım yemek anlamı
çalımına gelmek (veya getirmek)
çalmadan oynamak
çalyaka etmek ne demek
çam devirmek nedir
çam sakızı gibi
çamaşır ertesi olmak
çamur atmak (veya sıçratmak)
çamur gibi tanımı
çamura bulamak anlamı
çamura bulaşmak (veya batmak)
çamura taş atmak
çamura yatmak ne demek
çan çan etmek (veya ötmek veya konuşmak)
çanak tutmak (veya açmak)
çanak yalamak nedir
çantadan yetişmek
çapanoğlunun abdest suyu gibi
çapraza almak tanımı
çapraza sarmak anlamı
çaprazda sürmek
çaptan düşmek ne demek
çaput bağlamak nedir
çaresiz kalmak tanımı
çark etmek anlamı
çarka vermek (veya çektirmek)
çarkı döndürmek
çarkına etmek (veya okumak)
çarmıha germek ne demek
çarpıntısı tutmak
çarşaf gibi nedir
çarşaf kadar tanımı
çarşafa dolanmak
çarşafa girmek anlamı
çarşı pazar dolaşmak (veya gezmek)
çat etmek ne demek
çat orada çat burada çat kapı arkasında
çatal görmek nedir
çatal kazık yere batmaz (veya geçmez veya çakılmaz)
çatal matal kaç çatal
çatı aktarmak tanımı
çatır çatır etmek
çatır çatır sökmek
çatıyı almak anlamı
çatkın olmak ne demek
çatlasa da (veya çatlasa da patlasa da)
çay dökmek nedir
çay kenarında kuyu kazmak
çaydan geçip derede boğulmak
çayı geçerken at değiştirilmez
çayı görmeden paçaları sıvamak
çehre almak tanımı
çehre etmek anlamı
çehresi bozulmak
çek! (veya çek arabanı!)
çekeceği olmak ne demek
çeki taşı gibi nedir
çekimser olmak tanımı
çekince koymak anlamı
çekingen davranmak
çekip almak ne demek
çekip gitmek nedir
çekip vurmak tanımı
çekişe çekişe pazarlık etmek
çekiver kuyruğunu
çekiye gelmek anlamı
çekiye gelmez ne demek
çelenk koymak nedir
çeliğe su vermek
çelme atmak (veya takmak veya vurmak)
çember geçirmek
çember içine almak (veya çembere almak)
çemberden dönmek
çemberi yarmak tanımı
çemişlik etmek anlamı
çene patlatmak ne demek
çene yarışına girmek
çene yarıştırmak
çene yetiştirmek
çene yormak nedir
çenen tutulsun!
çenesi açılmak tanımı
çenesi atmak anlamı
çenesi durmamak
çenesi düşmek ne demek
çenesi kilitlenmek
çenesi oynamak nedir
çenesine vurmak
çenesini açmak tanımı
çenesini bağlamak
çenesini dağıtmak
çenesini kapatmak
çenesini tutmak
çenesinin bağı çözülmek
çengel atmak anlamı
çengel takmak ne demek
çengi ölüsü çalgı (veya daire veya tef) ile kalkar
çentik açmak nedir
çentik atmak tanımı

Ç harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.