YasinKa » Deyimler

Ö Harfi ile Başlayan Deyimler

öbür dünyayı boylamak
öç (veya öcünü) almak (veya çıkarmak)
ödev bilmek (veya saymak)
ödü bokuna karışmak
ödü kopmak (veya patlamak)
ödül almak anlamı
ödül vermek ne demek
ödün vermek nedir
ödünç almak tanımı
ödünç vermek anlamı
öfke ile kalkan ziyanla (veya zararla) oturur
öfke yüzü göstermek
öfkeden deliye dönmek
öfkesi kabarmak
öfkesini kusmak
öfkesini yenmek
öfkeye kapılmak
öğür olmak ne demek
öğüreceği gelmek
öğüt vermek nedir
öğütte bulunmak
ökseye basmak tanımı
öksürük olmak anlamı
öksürük tutmak ne demek
öksürüp tıksırmak
öksüz kalmak nedir
öküz arabası gibi
öküz gibi tanımı
öküz gibi bakmak
öküze boynuzu yük olmaz (veya ağır gelmez)
öküzün altında buzağı aramak
öküzün trene baktığı gibi bakmak
ölçü almak anlamı
ölçülü olmak ne demek
ölçüp biçmek nedir
ölçüyü kaçırmak
ölme eşeğim ölme (yaza yonca bitecek)
ölü gibi tanımı
ölü gözü gibi anlamı
ölü gözü kadar ne demek
ölü gözünden yaş ummak
ölüevi gibi nedir
ölüm Allah'ın emri
ölüm döşeğinde olmak
ölüm gibi tanımı
ölüm kalım meselesi (veya savaşı) yapmak (veya olmak)
ölüm ölüm de hırlamaya ne borcum var?
ölüm sessizliği çökmek
ölüme koşmak anlamı
ölümle burun buruna gelmek
ölümle pençeleşmek
ölümü gör (veya öp)
ölümü göze almak
ölümün soluğunu ensesinde duymak (veya hissetmek)
ölümüne susamak
ölüp ölüp dirilmek
ölüsü bile yetmek
ölüsü ortada kalmak
ölüyü güldürmek
ömre bedel ne demek
ömrü oldukça nedir
ömrü uzamak tanımı
ömrü vefa etmemek
ömrümün varı anlamı
ömrüne bereket ne demek
ömrüne ömür katmak
ömür geçirmek nedir
ömür sürmek tanımı
ömürler olsun anlamı
öncül olmak ne demek
öncülük etmek nedir
önde gelmek tanımı
öne almak anlamı
öne düşmek ne demek
öne sermek nedir
öne sürmek tanımı
önem vermek anlamı
önerge vermek ne demek
öneride bulunmak
önlem almak nedir
önü alınmak tanımı
önü sıra gitmek
önüne arkasına bakmadan
önüne bakmak anlamı
önüne bir kemik atmak
önüne dikilmek ne demek
önüne düşmek nedir
önüne geçmek tanımı
önüne gelen anlamı
önüne katmak ne demek
önünü ardını düşünmemek
önünü kesmek nedir
öp babanın elini
öpücük göndermek (veya yollamak)
öpücük kondurmak
öpüp başına koymak
örgüt kurmak tanımı
örnek almak anlamı
örnek olmak ne demek
örnek oluşturmak
örnek vermek nedir
örneklik etmek tanımı
örs ve çekiç arasında kalmak
örtüye sokmak (veya koymak)
övünç duymak anlamı
övünmek gibi olmasın
öyle (yağma) yok!
öyle olsun ne demek
öyle veya böyle
özen göstermek nedir
özenip bezenmek
özgü olmak tanımı
özlemini duymak
özrü kabahatinden büyük
özü sözü bir (olmak)
özür dilemek anlamı
ödünü koparmak (veya patlatmak)
öfkeden kudurmak (veya deliye dönmek)
öfkesi başına sıçramak (veya çıkmak veya vurmak)
öfkesini çıkarmak (veya almak)

Ö harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.