YasinKa » Deyimler

Ö Harfi ile Başlayan Deyimler

öbür dünyayı boylamak
öç (veya öcünü) almak (veya çıkarmak)
ödev bilmek (veya saymak)
ödü bokuna karışmak
ödü kopmak (veya patlamak)
ödül almak nedir
ödül vermek tanımı
ödün vermek anlamı
ödünç almak ne demek
ödünç vermek nedir
öfke ile kalkan ziyanla (veya zararla) oturur
öfke yüzü göstermek
öfkeden deliye dönmek
öfkesi kabarmak
öfkesini kusmak
öfkesini yenmek
öfkeye kapılmak
öğür olmak tanımı
öğüreceği gelmek
öğüt vermek anlamı
öğütte bulunmak
ökseye basmak ne demek
öksürük olmak nedir
öksürük tutmak tanımı
öksürüp tıksırmak
öksüz kalmak anlamı
öküz arabası gibi
öküz gibi ne demek
öküz gibi bakmak
öküze boynuzu yük olmaz (veya ağır gelmez)
öküzün altında buzağı aramak
öküzün trene baktığı gibi bakmak
ölçü almak nedir
ölçülü olmak tanımı
ölçüp biçmek anlamı
ölçüyü kaçırmak
ölme eşeğim ölme (yaza yonca bitecek)
ölü gibi ne demek
ölü gözü gibi nedir
ölü gözü kadar tanımı
ölü gözünden yaş ummak
ölüevi gibi anlamı
ölüm Allah'ın emri
ölüm döşeğinde olmak
ölüm gibi ne demek
ölüm kalım meselesi (veya savaşı) yapmak (veya olmak)
ölüm ölüm de hırlamaya ne borcum var?
ölüm sessizliği çökmek
ölüme koşmak nedir
ölümle burun buruna gelmek
ölümle pençeleşmek
ölümü gör (veya öp)
ölümü göze almak
ölümün soluğunu ensesinde duymak (veya hissetmek)
ölümüne susamak
ölüp ölüp dirilmek
ölüsü bile yetmek
ölüsü ortada kalmak
ölüyü güldürmek
ömre bedel tanımı
ömrü oldukça anlamı
ömrü uzamak ne demek
ömrü vefa etmemek
ömrümün varı nedir
ömrüne bereket tanımı
ömrüne ömür katmak
ömür geçirmek anlamı
ömür sürmek ne demek
ömürler olsun nedir
öncül olmak tanımı
öncülük etmek anlamı
önde gelmek ne demek
öne almak nedir
öne düşmek tanımı
öne sermek anlamı
öne sürmek ne demek
önem vermek nedir
önerge vermek tanımı
öneride bulunmak
önlem almak anlamı
önü alınmak ne demek
önü sıra gitmek
önüne arkasına bakmadan
önüne bakmak nedir
önüne bir kemik atmak
önüne dikilmek tanımı
önüne düşmek anlamı
önüne geçmek ne demek
önüne gelen nedir
önüne katmak tanımı
önünü ardını düşünmemek
önünü kesmek anlamı
öp babanın elini
öpücük göndermek (veya yollamak)
öpücük kondurmak
öpüp başına koymak
örgüt kurmak ne demek
örnek almak nedir
örnek olmak tanımı
örnek oluşturmak
örnek vermek anlamı
örneklik etmek ne demek
örs ve çekiç arasında kalmak
örtüye sokmak (veya koymak)
övünç duymak nedir
övünmek gibi olmasın
öyle (yağma) yok!
öyle olsun tanımı
öyle veya böyle
özen göstermek anlamı
özenip bezenmek
özgü olmak ne demek
özlemini duymak
özrü kabahatinden büyük
özü sözü bir (olmak)
özür dilemek nedir
ödünü koparmak (veya patlatmak)
öfkeden kudurmak (veya deliye dönmek)
öfkesi başına sıçramak (veya çıkmak veya vurmak)
öfkesini çıkarmak (veya almak)

Ö harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.