YasinKa » Deyimler

Ü Harfi ile Başlayan Deyimler

üç aşağı beş yukarı
üç aşağı beş yukarı dolaşmak
üç buçuk atmak ne demek
üç günlük ömür nedir
üç maymunu oynamak
üçe beşe bakmamak
üçkâğıda bağlamak (veya getirmek)
ülfet etmek tanımı
ülke açmak anlamı
ültimatom vermek
ümide düşmek ne demek
ümide kapılmak nedir
ümidi boşa çıkmak
ümidi kırılmak tanımı
ümidi sönmek anlamı
ümidini kesmek ne demek
ümidini kırmak nedir
ümit bağlamak tanımı
ümit beslemek anlamı
ümit bırakmak ne demek
ümit etmek nedir
ümit kesmek tanımı
ümit serpmek anlamı
ümit uyanmak ne demek
ümit vermek nedir
ümitsizliğe düşmek
ümüğüne sarılmak (veya basmak)
ümüğünü sıkmak tanımı
ün almak (veya kazanmak veya salmak veya yapmak)
üne kavuşmak anlamı
ünsiyet peyda etmek
ürküntü vermek ne demek
ürperti vermek nedir
üst perdeden konuşmak
üst üste gelmek
üstten bakmak tanımı
üstü kalsın anlamı
üstüme (veya üstümüze veya üstünüze) sağlık (veya iyilik sağlık veya şifalar)
üstün bulmak (veya görmek)
üstün olmak (veya gelmek)
üstün tutmak ne demek
üstünde durmak nedir
üstünde hakkı olmak
üstünde kalmak tanımı
üstünden (şu kadar zaman) geçmek
üstünden akmak anlamı
üstünden atmak ne demek
üstünden başından akmak
üstünden dökülmek
üstünden geçmek
üstüne alınmak nedir
üstüne basmak tanımı
üstüne bir iki güneş doğmak
üstüne düşmek anlamı
üstüne fenalık gelmek
üstüne geçirmek
üstüne gelmek ne demek
üstüne gitmek nedir
üstüne koymak tanımı
üstüne kuma gelmek
üstüne kuş kondurmak
üstüne olmamak anlamı
üstüne oturmak ne demek
üstüne ölü toprağı serpilmiş gibi
üstüne perde çekmek
üstüne titremek
üstüne tuz biber ekmek
üstüne varmak nedir
üstüne yaptırmak
üstüne yatmak tanımı
üstünü görmek anlamı
üstünüze afiyet (veya sağlık)
üşüntü etmek ne demek
üvey evlat gibi tutmak (veya saymak)
üvey evlat muamelesi yapmak
üye olmak nedir
üyeliği düşmek tanımı
üyelik dondurmak
üzerinde durmak
üzerinde kalmak
üzerinden atlamak
üzerinden atmak
üzerinden dökülmek
üzerine alınmak
üzerine almak anlamı
üzerine bir iki güneş doğmak
üzerine düşmek ne demek
üzerine koymak nedir
üzerine oturmak
üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi
üzerine titremek
üzerine toz kondurmamak
üzerine tuz biber ekmek
üzerine tüy dikmek
üzerine varmak tanımı
üzerine vazife olmamak
üzerine yaptırmak
üzerine yatmak anlamı
üzerine yıkmak ne demek
üzerine yüklenmek
üzerine yürümek
üzerinize afiyet (veya sağlık)
üzümün çöpü armudun sapı var demek
üzüntü vermek nedir
üç nalla bir ata kaldı
ümit (veya ümidini) bağlamak
üst başı tanımı
üst çıkmak (veya gelmek)
üste çıkmak anlamı
üstü başı dökülmek
üstündeki üstünde, başındaki başında
üstünden kibarlık akmak
üstünden silindir gibi geçmek
üstüne almak ne demek
üstüne atmak nedir
üstüne başına etmek
üstüne bir bardak (soğuk) su içmek
üstüne çekmek tanımı
üstüne çullanmak
üstüne gül koklamamak

Ü harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.