YasinKa » Deyimler

A Harfi ile Başlayan Deyimler

a'dan z'ye (kadar)
aba gibi ne demek
abacı kebeci (ara yerde) sen neci?
abanoz gibi nedir
abat etmek (veya eylemek)
abat olmak tanımı
abazan kalmak anlamı
abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (veya yolda olur)
abdest almak ne demek
abdest bozmak nedir
abdest tazelemek
abdesti bozulmak
abdesti gelmek tanımı
abdesti kaçmak anlamı
abdestinde namazında olmak
abdestinden şüphesi olmamak
abdestsiz yere basmamak
abesle iştigal etmek (veya uğraşmak)
abıhayat içmiş ne demek
ablalık etmek nedir
abliyi kaçırmak (veya bırakmak veya koyuvermek)
abluka altında tutmak
abluka etmek (veya ablukaya almak)
ablukayı kaldırmak
ablukayı yarmak
abone etmek tanımı
abone olmak anlamı
aborda etmek ne demek
aborda olmak nedir
absorbe etmek tanımı
absorbe olmak anlamı
abuk sabuk konuşmak
abullabutluk etmek
acayibine gitmek
acayip olmak ne demek
acele etmek nedir
acele yürüyen yolda kalır
acelesi olmak tanımı
acem kılıcı gibi
acemilik çekmek
acemilik etmek anlamı
acı (veya acılar) görmek
acı çekmek (veya duymak)
acı gelmek ne demek
acı söylemek nedir
acı söz insanı dininden çıkarır
acından ölmek tanımı
acısı içine (veya yüreğine) çökmek (veya işlemek)
acısı ortaya çıkmak
acısına dayanamamak
acısını almak anlamı
acısını bağrına (veya içine) basmak (veya gömmek)
acısını çekmek ne demek
acısını çıkarmak
acısını görmek nedir
acil şifalar dilemek
aciz içinde olmak
acze düşmek tanımı
aç açık kalmak anlamı
aç bırakmak ne demek
aç doyurmak nedir
aç kalmak tanımı
aç kurt gibi anlamı
aç susuz kalmak
aç tavuk kendini arpa ambarında sanır
açgözlülük etmek
açığa vurmak ne demek
açığını aramak nedir
açığını bulmak tanımı
açığını kapamak (veya kapatmak)
açık düşmek anlamı
açık kapamak ne demek
açık kapı bırakmak
açık konuşmak nedir
açık saçık konuşmak
açık söylemek tanımı
açık tutmak anlamı
açık vermek ne demek
açıkçasını söylemek
açıkgözlülük etmek
açıklama yapmak
açıklar livası olmak
açıklığa kavuşturmak
açıklık getirmek
açıklık kazanmak
açıkta kalmak (veya olmak)
açıktan (para) kazanmak
açıktan almak nedir
açıktan geçmek tanımı
açıktan para almak
açılıp saçılmak
açın koynunda ekmek durmaz
açlığını öldürmek
açlık çekmek anlamı
açlıktan gözü (veya gözleri) dönmek (veya kararmak)
açlıktan imanı gevremek
açlıktan nefesi kokmak
açlıktan ölmek ne demek
açlıktan ölmeyecek kadar
açmaza düşmek nedir
açmaza getirmek (veya düşürmek)
açtırma ağzımı tanımı
ad almak anlamı
ad çekmeye girmek
ad koymak ne demek
ad takmak nedir
ad vermek tanımı
ad yapmak anlamı
ada gibi ne demek
adak adamak nedir
adalet dağıtmak
adalete teslim etmek
adalete teslim olmak
adaletine sığınmak
adam adama gerek olur
adam adamı bir kez aldatır
adam beğenmemek
adam değilim tanımı
adam gibi anlamı
adam içine çıkmak

A harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.