YasinKa » Deyimler

A Harfi ile Başlayan Deyimler

a'dan z'ye (kadar)
aba gibi nedir
abacı kebeci (ara yerde) sen neci?
abanoz gibi tanımı
abat etmek (veya eylemek)
abat olmak anlamı
abazan kalmak ne demek
abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (veya yolda olur)
abdest almak nedir
abdest bozmak tanımı
abdest tazelemek
abdesti bozulmak
abdesti gelmek anlamı
abdesti kaçmak ne demek
abdestinde namazında olmak
abdestinden şüphesi olmamak
abdestsiz yere basmamak
abesle iştigal etmek (veya uğraşmak)
abıhayat içmiş nedir
ablalık etmek tanımı
abliyi kaçırmak (veya bırakmak veya koyuvermek)
abluka altında tutmak
abluka etmek (veya ablukaya almak)
ablukayı kaldırmak
ablukayı yarmak
abone etmek anlamı
abone olmak ne demek
aborda etmek nedir
aborda olmak tanımı
absorbe etmek anlamı
absorbe olmak ne demek
abuk sabuk konuşmak
abullabutluk etmek
acayibine gitmek
acayip olmak nedir
acele etmek tanımı
acele yürüyen yolda kalır
acelesi olmak anlamı
acem kılıcı gibi
acemilik çekmek
acemilik etmek ne demek
acı (veya acılar) görmek
acı çekmek (veya duymak)
acı gelmek nedir
acı söylemek tanımı
acı söz insanı dininden çıkarır
acından ölmek anlamı
acısı içine (veya yüreğine) çökmek (veya işlemek)
acısı ortaya çıkmak
acısına dayanamamak
acısını almak ne demek
acısını bağrına (veya içine) basmak (veya gömmek)
acısını çekmek nedir
acısını çıkarmak
acısını görmek tanımı
acil şifalar dilemek
aciz içinde olmak
acze düşmek anlamı
aç açık kalmak ne demek
aç bırakmak nedir
aç doyurmak tanımı
aç kalmak anlamı
aç kurt gibi ne demek
aç susuz kalmak
aç tavuk kendini arpa ambarında sanır
açgözlülük etmek
açığa vurmak nedir
açığını aramak tanımı
açığını bulmak anlamı
açığını kapamak (veya kapatmak)
açık düşmek ne demek
açık kapamak nedir
açık kapı bırakmak
açık konuşmak tanımı
açık saçık konuşmak
açık söylemek anlamı
açık tutmak ne demek
açık vermek nedir
açıkçasını söylemek
açıkgözlülük etmek
açıklama yapmak
açıklar livası olmak
açıklığa kavuşturmak
açıklık getirmek
açıklık kazanmak
açıkta kalmak (veya olmak)
açıktan (para) kazanmak
açıktan almak tanımı
açıktan geçmek anlamı
açıktan para almak
açılıp saçılmak
açın koynunda ekmek durmaz
açlığını öldürmek
açlık çekmek ne demek
açlıktan gözü (veya gözleri) dönmek (veya kararmak)
açlıktan imanı gevremek
açlıktan nefesi kokmak
açlıktan ölmek nedir
açlıktan ölmeyecek kadar
açmaza düşmek tanımı
açmaza getirmek (veya düşürmek)
açtırma ağzımı anlamı
ad almak ne demek
ad çekmeye girmek
ad koymak nedir
ad takmak tanımı
ad vermek anlamı
ad yapmak ne demek
ada gibi nedir
adak adamak tanımı
adalet dağıtmak
adalete teslim etmek
adalete teslim olmak
adaletine sığınmak
adam adama gerek olur
adam adamı bir kez aldatır
adam beğenmemek
adam değilim anlamı
adam gibi ne demek
adam içine çıkmak

A harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.