YasinKa » Deyimler

C Harfi ile Başlayan Deyimler

caddeyi tutmak ne demek
cadı gibi nedir
cadı kazanı gibi kaynamak
cadılık etmek tanımı
cafcafından geçilmemek
cahil kalmak anlamı
cahillik etmek ne demek
caka satmak nedir
caka yapmak tanımı
cakasından geçilmemek
cakasını bozmak
cam gibi anlamı
cama çıkmak ne demek
camadan vurmak nedir
camadanı fora etmek
camı çerçeveyi indirmek
cami olmak tanımı
cami yıkılmış ama mihrabı yerinde
caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör olur
can alacak nokta (veya yer)
can alıp can vermek
can atmak anlamı
can başına sıçramak
can beslemek ne demek
can boğazdan gelir (veya geçer)
can borcunu ödemek
can bulmak nedir
can candan şirindir (veya tatlıdır)
can çıkmayınca (veya çıkmadan) huy çıkmaz
can damarından yakalamak
can dayanmamak tanımı
can derdinde olmak
can derdine düşmek
can kalmamak anlamı
can kaygısına düşmek
can olmak ne demek
can sıkmak nedir
can simidi olmak
can vermek tanımı
can yakmak anlamı
cana (veya canına) can katmak
cana kıymak ne demek
cana minnet saymak (veya bilmek)
canavar gibi nedir
canavar kesilmek
canciğer kuzu sarması
canciğer olmak tanımı
candan geçmek anlamı
canevinden vurmak
canfes gibi ne demek
canı acımak nedir
canı ağzına (veya boğazına) gelmek
canı bayılmak tanımı
canı burnuna (veya burnundan) gelmek
canı burnundan çıkmak
canı cana ölçmek
canı canına (veya içine) sığmamak
canı cehenneme anlamı
canı çekilmek ne demek
canı çekmek nedir
canı çıkasıca tanımı
canı çıkmak anlamı
canı çıksın! ne demek
canı gelip gitmek
canı gelmek nedir
canı gibi sevmek
canı gitmek tanımı
canı ile oynamak
canı ile uğraşmak
canı istemek anlamı
canı isterse ne demek
canı sağ olsun!
canı sıkılmak nedir
canı yanmak tanımı
canı yerine gelmek
canım anlamı
canım ciğerim ne demek
canım dese canın çıksın diyor sanmak
canımın içi nedir
canın isterse tanımı
canına acımamak
canına değmek anlamı
canına ezan okumak
canına geçmek (veya işlemek veya kâr etmek)
canına kastetmek
canına kıymak ne demek
canına minnet (olmak)
canına okumak nedir
canına rahmet tanımı
canına susamak anlamı
canına tak demek (veya etmek)
canına tükürdüğümün (veya üfürdüğümün)
canına yandığım (veya yandığımın)
canına yetmek ne demek
canından bezmek (veya bıkmak veya usanmak)
canından geçmek
canını acıtmak nedir
canını almak tanımı
canını bağışlamak
canını burnundan getirmek
canını cehenneme göndermek (veya yollamak)
canını çıkarmak
canını dar atmak
canını dişine almak (veya takmak)
canını sıkmak anlamı
canını sokakta bulmak
canını vermek ne demek
canını yakmak nedir
canının derdine düşmek
canının içine sokacağı gelmek
cankulağı ile dinlemek
canlar! tanımı
cansız düşmek anlamı
car etmek ne demek
cariyelik etmek
cariyeniz (veya cariyeleri)
cart (veya zırt) kaba kâğıt
cart cart ötmek
cart curt etmek
cartayı çekmek nedir

C harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.