YasinKa » Deyimler

D Harfi ile Başlayan Deyimler

dadı olmak ne demek
dadılık etmek nedir
dağ (veya dağlar) gibi (veya kadar)
dağ (veya dağları) devirmek
dağ ardında olsun da yer altında olmasın
dağa çıkmak tanımı
dağa kaldırmak anlamı
dağarcığına atmak
dağarcığındakini çıkarmak
dağarcıkta bir şey kalmamak
dağda büyümüş ne demek
dağdan gelip bağdakini kovmak
dağlara düşmek nedir
dağlara taşlara
dağların misafir aldığı mevsim
dağların şenliği (veya gelin anası)
dah etmek tanımı
daha da anlamı
daha neler! ne demek
dahası var nedir
dâhil etmek tanımı
dahli olmak anlamı
daim etmek (veya eylemek)
daim olmak ne demek
dakikası dakikasına uymamak
daktilo etmek nedir
daktiloya çekmek
dal budak salmak
dal gibi tanımı
dal gibi kalmak
dal sürmek anlamı
dal vermek ne demek
dala çıka nedir
dalak kestirmek
dalalete düşmek
dalavere çevirmek (veya dalaveresini döndürmek)
daldan dala konmak
dalga geçmek tanımı
dalga saymak anlamı
dalgalanmaya bırakmak
dalgasına taş atmak
dalgasını taşlamak
dalgaya düşmek (veya gelmek)
dalgaya getirmek
dalgayı başa almak
dalgınlığına gelmek
dalgınlığına getirmek
dalına basmak ne demek
dalına binmek nedir
dalıp çıkmak tanımı
dalıp gitmek anlamı
dalkavukluk etmek
dallanıp budaklanmak
dalları basmak ne demek
dalyan gibi nedir
dama çıkmak tanımı
dama demek anlamı
dama taşı gibi oynatmak
damardan girmek
damarı (veya damarları) kabarmak
damarı kurusun!
damarı tutmak ne demek
damarına (veya damarlarına) işlemek
damarına basmak
damarına çekmek
damarına girmek
damat girmek nedir
damdan çardağa atlamak
damdan düşer gibi
damdan düşercesine
damga vurmak tanımı
damga yemek anlamı
damgasını vurmak
damla inmek ne demek
damlaya uğramak
dan dun konuşmak (veya etmek)
danalar gibi bağırmak (veya böğürmek)
dananın kuyruğu kopmak
daniskasını yapmak
dans etmek nedir
dar gelmek tanımı
dar kaçmak anlamı
dara boğmak ne demek
dara düşmek nedir
dara gelmek tanımı
dara getirmek anlamı
darağacına çekmek
darasını almak ne demek
darasını düşmek
daraya atmak (veya çıkarmak)
darbe (veya darbeyi) yemek
darbe almak nedir
darbe vurmak (veya indirmek)
darda bulunmak tanımı
darda kalmak anlamı
dargın durmak ne demek
darısı ... başına (veya darısı başına)
darmadağın etmek
darmadağın olmak
darmaduman etmek
darmaduman olmak
dava (veya davayı) kaybetmek
dava (veya davayı) kazanmak
dava (veya davayı) yitirmek
dava etmek (veya açmak)
dava görmek nedir
davacı olmak tanımı
davar gütmek anlamı
davasını gütmek
davaya bakmak ne demek
davet etmek nedir
davet olunmak tanımı
davete icabet etmek
davranma! anlamı
davul çalmak (veya dövmek)
davul çalsan işitmez
davul gibi ne demek
dayağa idmanlı olmak
dayak atmak nedir
dayak yemek tanımı

D harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.