YasinKa » Deyimler

D Harfi ile Başlayan Deyimler

dadı olmak tanımı
dadılık etmek anlamı
dağ (veya dağlar) gibi (veya kadar)
dağ (veya dağları) devirmek
dağ ardında olsun da yer altında olmasın
dağa çıkmak ne demek
dağa kaldırmak nedir
dağarcığına atmak
dağarcığındakini çıkarmak
dağarcıkta bir şey kalmamak
dağda büyümüş tanımı
dağdan gelip bağdakini kovmak
dağlara düşmek anlamı
dağlara taşlara
dağların misafir aldığı mevsim
dağların şenliği (veya gelin anası)
dah etmek ne demek
daha da nedir
daha neler! tanımı
dahası var anlamı
dâhil etmek ne demek
dahli olmak nedir
daim etmek (veya eylemek)
daim olmak tanımı
dakikası dakikasına uymamak
daktilo etmek anlamı
daktiloya çekmek
dal budak salmak
dal gibi ne demek
dal gibi kalmak
dal sürmek nedir
dal vermek tanımı
dala çıka anlamı
dalak kestirmek
dalalete düşmek
dalavere çevirmek (veya dalaveresini döndürmek)
daldan dala konmak
dalga geçmek ne demek
dalga saymak nedir
dalgalanmaya bırakmak
dalgasına taş atmak
dalgasını taşlamak
dalgaya düşmek (veya gelmek)
dalgaya getirmek
dalgayı başa almak
dalgınlığına gelmek
dalgınlığına getirmek
dalına basmak tanımı
dalına binmek anlamı
dalıp çıkmak ne demek
dalıp gitmek nedir
dalkavukluk etmek
dallanıp budaklanmak
dalları basmak tanımı
dalyan gibi anlamı
dama çıkmak ne demek
dama demek nedir
dama taşı gibi oynatmak
damardan girmek
damarı (veya damarları) kabarmak
damarı kurusun!
damarı tutmak tanımı
damarına (veya damarlarına) işlemek
damarına basmak
damarına çekmek
damarına girmek
damat girmek anlamı
damdan çardağa atlamak
damdan düşer gibi
damdan düşercesine
damga vurmak ne demek
damga yemek nedir
damgasını vurmak
damla inmek tanımı
damlaya uğramak
dan dun konuşmak (veya etmek)
danalar gibi bağırmak (veya böğürmek)
dananın kuyruğu kopmak
daniskasını yapmak
dans etmek anlamı
dar gelmek ne demek
dar kaçmak nedir
dara boğmak tanımı
dara düşmek anlamı
dara gelmek ne demek
dara getirmek nedir
darağacına çekmek
darasını almak tanımı
darasını düşmek
daraya atmak (veya çıkarmak)
darbe (veya darbeyi) yemek
darbe almak anlamı
darbe vurmak (veya indirmek)
darda bulunmak ne demek
darda kalmak nedir
dargın durmak tanımı
darısı ... başına (veya darısı başına)
darmadağın etmek
darmadağın olmak
darmaduman etmek
darmaduman olmak
dava (veya davayı) kaybetmek
dava (veya davayı) kazanmak
dava (veya davayı) yitirmek
dava etmek (veya açmak)
dava görmek anlamı
davacı olmak ne demek
davar gütmek nedir
davasını gütmek
davaya bakmak tanımı
davet etmek anlamı
davet olunmak ne demek
davete icabet etmek
davranma! nedir
davul çalmak (veya dövmek)
davul çalsan işitmez
davul gibi tanımı
dayağa idmanlı olmak
dayak atmak anlamı
dayak yemek ne demek

D harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.