YasinKa » Deyimler

E Harfi ile Başlayan Deyimler

ebe olmak tanımı
ebedî uykuya dalmak
ebediyete intikal etmek
ecel aman verirse
eceli gelen (veya yaklaşan) köpek cami (veya mescit) duvarına (veya avlusuna) siyer (veya işer)
eceli gelmek anlamı
eceline susamak
eceliyle ölmek ne demek
ecir sabır dilemek
eda etmek nedir
edebini takınmak
edebiyat yapmak
edememek tanımı
edep etmek anlamı
edep yahu ne demek
edeptir söylemesi
efelik etmek nedir
efendi gibi yaşamak
efendiden bir adam
efendime söyleyeyim
efil efil esmek
efil efil etmek
efkâr basmak tanımı
efkâr dağıtmak anlamı
efkâr etmek ne demek
efkârı dağılmak
eflake ser çekmek
efsane olmak nedir
egzersiz yapmak
eğilip bükülmek
eğitim almak tanımı
eğitim vermek anlamı
eğreti almak ne demek
eğreti oturmak nedir
eğreti vermek tanımı
eğretiye almak anlamı
eğri (veya eğri gözle) bakmak
eğri gemi doğru sefer
eğrisi doğrusuna gelmek
ehemmiyet vermek
ehil olmak ne demek
ehven kurtulmak
ejder gibi nedir
ejderha gibi tanımı
ek bent olmak anlamı
ekini belli etmemek
ekip biçmek ne demek
ekmediği yerden biter
ekmeğinden etmek
ekmeğinden olmak
ekmeğine göz koymak (veya dikmek)
ekmeğine yağ sürmek
ekmeğini çıkarmak
ekmeğini kana doğramak
ekmeğini kazanmak
ekmeğini taştan çıkarmak
ekmeğini yemek nedir
ekmek çarpsın! tanımı
ekmek elden su gölden
ekmek öpmek anlamı
ekol kurmak ne demek
ekonomi yapmak nedir
ekonomik davranmak
eksik çıkmak tanımı
eksik doğmak anlamı
eksik etmemek ne demek
eksik gedik kapamak
eksik gelmek nedir
eksik olma! tanımı
eksik olmamak anlamı
eksik olmasın ne demek
eksik olsun nedir
eksiltmeye çıkarmak
el (veya elini) yakmak
el açmak tanımı
el âlemin ağzı torba değil ki büzesin
el almak anlamı
el arı düşman gayreti
el atmak ne demek
el ayak çekilmek
el bağlamak nedir
el basmak tanımı
el bebek gül bebek
el bende! anlamı
el birliği etmek
el değiştirmek ne demek
el dokunulmamak
el el üstünde oturmak
el elde baş başta
el ele vermek nedir
el emeği göz nuru
el etek öpmek tanımı
el etek tutmak anlamı
el etmek ne demek
el frenini çekmek
el işi göz nuru
el iyisi olmak nedir
el kadar tanımı
el kaldırmak anlamı
el kapısına düşmek
el katmak ne demek
el kazanıyla aş kaynamaz
el kazanıyla aş kaynatmak
el koymak nedir
el ovuşturmak tanımı
el öpenlerin çok olsun!
el pençe anlamı
el pençe divan ne demek
el sıkışmak nedir
el sıkmak tanımı
el sürmemek anlamı
el tazelemek ne demek
el tutmak nedir
el uzatmak tanımı
el üstünde tutmak
el vermek anlamı
el vurmamak ne demek
elaman çekmek nedir
elaman demek tanımı
elçilik etmek (veya yapmak)

E harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.