YasinKa » Deyimler

F Harfi ile Başlayan Deyimler

faaliyet göstermek
faaliyete geçmek
faaliyette bulunmak
faaliyetten alıkoymak
faça etmek ne demek
façası olmak nedir
façasını almak (veya al aşağı etmek)
façuna etmek tanımı
faize yatırmak (veya vermek)
faka basmak anlamı
fakir düşmek ne demek
fakir tavuğu tek tek yumurtlar
fal açmak (veya bakmak)
fal taşı gibi nedir
fala bakmak tanımı
falakaya çekmek (veya yatırmak veya vurmak veya yıkmak)
falso çıkmak anlamı
falso vermek ne demek
falso yapmak nedir
faraş gibi (veya kadar)
fare çıktığı deliği bilir
fare deliği bin altın
fare düşse başı yarılır
fareler cirit atmak (veya oynamak)
fariğ olmak tanımı
fark atmak anlamı
fark etmek ne demek
fark etmez nedir
fark gözetmek tanımı
fark olunmak anlamı
fark yapmak ne demek
farkına varmak nedir
farkında olmak tanımı
fart furt etmek
farta furta etmek
fartası furtası olmamak
farz etmek anlamı
farz olmak ne demek
farz olunmak nedir
fasıla vermek tanımı
fasit olmak anlamı
fasulye gibi kendini nimetten saymak
fasulye sırığı gibi
fatura etmek ne demek
fatura kesmek nedir
faturasını (birine) çıkarmak (veya ödetmek)
fayda etmemek tanımı
fayda vermemek anlamı
faydalı olmak ne demek
faydası dokunmak
faydası olmak nedir
faydasını görmek
faydasız baş mezara yaraşır
fayrap etmek tanımı
fazla gelmek (veya kaçmak)
fazla kaçırmak anlamı
fazla mal göz çıkarmaz
fazla olmak ne demek
fazlalık etmek nedir
feda etmek tanımı
feda olmak anlamı
feda olsun! ne demek
fedakârlığa katlanmak
fedakârlık etmek
fedakârlık yapmak (veya göstermek)
felah bulmak nedir
felce uğramak tanımı
felç gelmek anlamı
felç olmak ne demek
feleğe küsmek nedir
feleği şaşmak tanımı
feleğin çemberinden geçmek
feleğin sillesini yemek (veya sillesine uğramak)
feleğini şaşırmak
felek yâr olursa
felekten bir gün (veya gece) çalmak
felekten kâm almak
felfelek sokmak
felsefe yapmak anlamı
fena bulmak ne demek
fena değil (veya sayılmaz)
fena olmak nedir
fena yapmak tanımı
fenalık etmek anlamı
fenalık geçirmek (veya gelmek veya çökmek)
fenasına gitmek
fenaya çekmek ne demek
fenaya sarmak nedir
fener çekmek tanımı
feneri nerede söndürdün
fenersiz yakalanmak
fennini almak (veya kapmak)
fent çevirmek anlamı
feragat etmek (veya göstermek)
ferah tutmak ne demek
ferahlık duymak
ferahlık vermek
ferih fahur yaşamak
feriştahı gelse
ferman çıkarmak
ferman dinlememek
ferman sizin nedir
fertik çekmek (veya fertiği kırmak)
feryadı basmak tanımı
feryat etmek anlamı
feryat koparmak
ferz çıkarmak ne demek
ferz çıkmak nedir
fesat çıkarmak (veya fesada vermek)
fesat karıştırmak
fesini havaya atmak
fetva çıkarmak tanımı
fetva vermek anlamı
fetvayişerife çıkarmak
feveran etmek ne demek
fevt etmek nedir
fevt olmak tanımı
fıçı gibi anlamı
fıkır fıkır kaynamak
fındık kabuğunu doldurmaz

F harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.