YasinKa » Deyimler

F Harfi ile Başlayan Deyimler

faaliyet göstermek
faaliyete geçmek
faaliyette bulunmak
faaliyetten alıkoymak
faça etmek nedir
façası olmak tanımı
façasını almak (veya al aşağı etmek)
façuna etmek anlamı
faize yatırmak (veya vermek)
faka basmak ne demek
fakir düşmek nedir
fakir tavuğu tek tek yumurtlar
fal açmak (veya bakmak)
fal taşı gibi tanımı
fala bakmak anlamı
falakaya çekmek (veya yatırmak veya vurmak veya yıkmak)
falso çıkmak ne demek
falso vermek nedir
falso yapmak tanımı
faraş gibi (veya kadar)
fare çıktığı deliği bilir
fare deliği bin altın
fare düşse başı yarılır
fareler cirit atmak (veya oynamak)
fariğ olmak anlamı
fark atmak ne demek
fark etmek nedir
fark etmez tanımı
fark gözetmek anlamı
fark olunmak ne demek
fark yapmak nedir
farkına varmak tanımı
farkında olmak anlamı
fart furt etmek
farta furta etmek
fartası furtası olmamak
farz etmek ne demek
farz olmak nedir
farz olunmak tanımı
fasıla vermek anlamı
fasit olmak ne demek
fasulye gibi kendini nimetten saymak
fasulye sırığı gibi
fatura etmek nedir
fatura kesmek tanımı
faturasını (birine) çıkarmak (veya ödetmek)
fayda etmemek anlamı
fayda vermemek ne demek
faydalı olmak nedir
faydası dokunmak
faydası olmak tanımı
faydasını görmek
faydasız baş mezara yaraşır
fayrap etmek anlamı
fazla gelmek (veya kaçmak)
fazla kaçırmak ne demek
fazla mal göz çıkarmaz
fazla olmak nedir
fazlalık etmek tanımı
feda etmek anlamı
feda olmak ne demek
feda olsun! nedir
fedakârlığa katlanmak
fedakârlık etmek
fedakârlık yapmak (veya göstermek)
felah bulmak tanımı
felce uğramak anlamı
felç gelmek ne demek
felç olmak nedir
feleğe küsmek tanımı
feleği şaşmak anlamı
feleğin çemberinden geçmek
feleğin sillesini yemek (veya sillesine uğramak)
feleğini şaşırmak
felek yâr olursa
felekten bir gün (veya gece) çalmak
felekten kâm almak
felfelek sokmak
felsefe yapmak ne demek
fena bulmak nedir
fena değil (veya sayılmaz)
fena olmak tanımı
fena yapmak anlamı
fenalık etmek ne demek
fenalık geçirmek (veya gelmek veya çökmek)
fenasına gitmek
fenaya çekmek nedir
fenaya sarmak tanımı
fener çekmek anlamı
feneri nerede söndürdün
fenersiz yakalanmak
fennini almak (veya kapmak)
fent çevirmek ne demek
feragat etmek (veya göstermek)
ferah tutmak nedir
ferahlık duymak
ferahlık vermek
ferih fahur yaşamak
feriştahı gelse
ferman çıkarmak
ferman dinlememek
ferman sizin tanımı
fertik çekmek (veya fertiği kırmak)
feryadı basmak anlamı
feryat etmek ne demek
feryat koparmak
ferz çıkarmak nedir
ferz çıkmak tanımı
fesat çıkarmak (veya fesada vermek)
fesat karıştırmak
fesini havaya atmak
fetva çıkarmak anlamı
fetva vermek ne demek
fetvayişerife çıkarmak
feveran etmek nedir
fevt etmek tanımı
fevt olmak anlamı
fıçı gibi ne demek
fıkır fıkır kaynamak
fındık kabuğunu doldurmaz

F harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.