YasinKa » Deyimler

G Harfi ile Başlayan Deyimler

gacır gucur etmek
gaddar olmak anlamı
gaddarlık etmek
gadre uğramak ne demek
gaf yapmak nedir
gafil avlanmak tanımı
gafillik etmek anlamı
gaflet basmak ne demek
gaflet etmek nedir
gaflet uykusuna dalmak (veya yatmak)
gaflet uykusundan uyandırmak
gaflete düşmek tanımı
gagasından yakalamak
gaipten haber vermek
galebe çalmak anlamı
galeyan etmek ne demek
galeyana gelmek
galeyana getirmek
galip gelmek nedir
galop yapmak tanımı
gam yapmak anlamı
gam yememek ne demek
ganyan oynamak nedir
garanti altına almak
garanti vermek tanımı
garaz bağlamak anlamı
garazı olmak ne demek
garç gurç etmek
gardını almak nedir
gargara yapmak tanımı
gargaraya getirmek
garibine gitmek
garip bulmak anlamı
gark olmak ne demek
gaseyan etmek nedir
gâvur inadı tutmak
gâvur olmak tanımı
gâvur orucu gibi uzamak
gâvur ölüsü gibi
gâvura kızıp oruç yemek (veya bozmak)
gâvurluk etmek anlamı
gaybubet etmek ne demek
gayret dayıya düştü
gayret etmek nedir
gayret göstermek
gayret vermek tanımı
gayrete gelmek anlamı
gayretine dokunmak
gaz vermek ne demek
gaza basmak (veya dayanmak)
gaza gelmek nedir
gaza yüklenmek tanımı
gazaba gelmek anlamı
gazaba uğramak ne demek
gazabını yenmek
gazel okumak nedir
gazel tutturmak
gazi olmak tanımı
gazla! anlamı
gebe kalmak ne demek
geberip gitmek nedir
gece gündüz dememek
gecekondu gibi tanımı
geceyi (veya gecesini) gündüze (veya gündüzüne) katmak
geç kalmak anlamı
geç! (veya geç efendim!)
geçgeç yapmak ne demek
geçimini doğrultmak
geçinip gitmek nedir
geçiniz tanımı
geçinmeye gönlü olmamak
geçit vermek anlamı
geçmiş ola ne demek
geçmiş olsun nedir
geçmişini kurcalamak
gedik açılmak tanımı
gedik kapamak anlamı
gedik kapmak ne demek
gedikleri tıkamak
gel de (veya gelsin de)
gel keyfim gel nedir
gel zaman git zaman
gelberi etmek tanımı
gelecek vadetmek
gelen gideni aratır (veya gelen gidene rahmet okutur)
gelin almak anlamı
gelin etmek ne demek
gelin gibi süzülmek
gelin gitmek nedir
gelin olmak tanımı
gelin yazmak anlamı
gelinliği tutmak
gelinlik etmek ne demek
gelip çatmak (veya dayanmak)
gelip geçici olmak
gelip geçmek nedir
gelsin ... (veya gelsin ... gitsin ...)
gem almak tanımı
gem almamak anlamı
gem vurmak ne demek
gemi azıya almak
gemi karaya oturmak
gemini kısmak nedir
gemisini yürütmek
gene de tanımı
geniş bir nefes almak
geniş karşılamak
genizden konuşmak (veya çıkarmak)
gerçek yüzünü göstermek
gerdan kırmak anlamı
gerdeğe girmek ne demek
gereği düşünülmek
gereği gibi nedir
gerek görmek tanımı
gerekçe göstermek
gerekli görmek anlamı
gerekli kılmak ne demek
gereksinme duymak
gereksiz görmek
gergef işlemek nedir

G harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.