YasinKa » Deyimler

H Harfi ile Başlayan Deyimler

ha babam (ha) nedir
ha babam de babam
ha bire tanımı
ha bugün ha yarın
ha deyince anlamı
ha gayret ne demek
ha hoca ali ha ali hoca
ha şunu bileydin
habbesi kalmadı (veya yok)
habbeyi kubbe yapmak
haber almak nedir
haber atlamak tanımı
haber çıkmamak anlamı
haber geçmek ne demek
haber göndermek
haber patlatmak
haber salmak (veya yollamak)
haber uçurmak nedir
haber vermek tanımı
haberdar etmek anlamı
haberdar olmak ne demek
haberden haber vermek
haberi olmak nedir
haberin olsun! tanımı
haberli olmak anlamı
hacamat etmek ne demek
hacca gitmek nedir
hacet dilemek tanımı
hacet görmek anlamı
hacet kalmamak ne demek
hacet yok nedir
haceti olmak tanımı
hacetini yapmak (veya görmek)
hacı olmak anlamı
hacıağalık etmek
hacir altına almak
haçı suya atma ne demek
haddeden geçirmek
haddi hesabı yok
haddi mi (veya haddine mi düşmüş)
haddi olmamak nedir
haddikifayeyi bulmak
haddini aşmak tanımı
haddini bilmek anlamı
hadım etmek ne demek
hadi canım sen de
hadi oradan nedir
hadise çıkarmak
hafakanlar basmak (veya boğmak)
hafızayı yoklamak
hafif atlatmak tanımı
hafif gelmek anlamı
hafife almak ne demek
hafiflik etmek nedir
hafiften almak tanımı
hainlik etmek anlamı
haiz olmak ne demek
hak (veya hakkını) yemek
hak etmek nedir
hak getire tanımı
hak kazanmak anlamı
hak yerini bulur (veya yerde kalmaz)
hakaret etmek ne demek
hakaret görmek nedir
hakaret saymak tanımı
hakikat olmak anlamı
hakikatsiz çıkmak
hâkim olmak ne demek
hakir görmek nedir
hakk'ın rahmetine kavuşmak (veya hakk'a kavuşmak veya hakk'a yürümek)
hakkı geçmek tanımı
hakkı için anlamı
hakkı olmak ne demek
hakkı ödenmemek
hakkı var nedir
hakkından gelmek
hakkını aramak tanımı
hakkını helal etmek
hakkını vermek anlamı
haklı bulmak ne demek
haklı çıkmak nedir
haklı olmak tanımı
haksız bulmak anlamı
haksızlığa uğramak
haksızlık etmek
hâl hatır (veya hâlini hatırını) sormak
hâlâ o masal ne demek
halas olmak nedir
halay çekmek (veya tepmek)
hâlden anlamak (veya bilmek)
hâle yola koymak
halebi orada ise arşın burada
halef selef olmak
halel gelmek tanımı
halel getirmek anlamı
halel vermek ne demek
haleldar etmek nedir
haleldar olmak tanımı
halı altına süpürmek
hâli (veya hâlleri) duman olmak
hâli harap olmak
hâli kalmamak anlamı
hâli tavrı yerinde
hâli üzere ne demek
hâli vakti yerinde
hâline bakmamak
hâline köpekler bile güler
halk etmek nedir
halka inmek tanımı
halka olmak anlamı
hallaç pamuğu gibi atmak
hâllenip küllenmek
hallihamur olmak
halt etmek ne demek
halt karıştırmak
halt yemek nedir
halüsinasyon görmek
halvet gibi tanımı
halvet olmak anlamı
hamam gibi ne demek

H harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.