YasinKa » Deyimler

H Harfi ile Başlayan Deyimler

ha babam (ha) anlamı
ha babam de babam
ha bire ne demek
ha bugün ha yarın
ha deyince nedir
ha gayret tanımı
ha hoca ali ha ali hoca
ha şunu bileydin
habbesi kalmadı (veya yok)
habbeyi kubbe yapmak
haber almak anlamı
haber atlamak ne demek
haber çıkmamak nedir
haber geçmek tanımı
haber göndermek
haber patlatmak
haber salmak (veya yollamak)
haber uçurmak anlamı
haber vermek ne demek
haberdar etmek nedir
haberdar olmak tanımı
haberden haber vermek
haberi olmak anlamı
haberin olsun! ne demek
haberli olmak nedir
hacamat etmek tanımı
hacca gitmek anlamı
hacet dilemek ne demek
hacet görmek nedir
hacet kalmamak tanımı
hacet yok anlamı
haceti olmak ne demek
hacetini yapmak (veya görmek)
hacı olmak nedir
hacıağalık etmek
hacir altına almak
haçı suya atma tanımı
haddeden geçirmek
haddi hesabı yok
haddi mi (veya haddine mi düşmüş)
haddi olmamak anlamı
haddikifayeyi bulmak
haddini aşmak ne demek
haddini bilmek nedir
hadım etmek tanımı
hadi canım sen de
hadi oradan anlamı
hadise çıkarmak
hafakanlar basmak (veya boğmak)
hafızayı yoklamak
hafif atlatmak ne demek
hafif gelmek nedir
hafife almak tanımı
hafiflik etmek anlamı
hafiften almak ne demek
hainlik etmek nedir
haiz olmak tanımı
hak (veya hakkını) yemek
hak etmek anlamı
hak getire ne demek
hak kazanmak nedir
hak yerini bulur (veya yerde kalmaz)
hakaret etmek tanımı
hakaret görmek anlamı
hakaret saymak ne demek
hakikat olmak nedir
hakikatsiz çıkmak
hâkim olmak tanımı
hakir görmek anlamı
hakk'ın rahmetine kavuşmak (veya hakk'a kavuşmak veya hakk'a yürümek)
hakkı geçmek ne demek
hakkı için nedir
hakkı olmak tanımı
hakkı ödenmemek
hakkı var anlamı
hakkından gelmek
hakkını aramak ne demek
hakkını helal etmek
hakkını vermek nedir
haklı bulmak tanımı
haklı çıkmak anlamı
haklı olmak ne demek
haksız bulmak nedir
haksızlığa uğramak
haksızlık etmek
hâl hatır (veya hâlini hatırını) sormak
hâlâ o masal tanımı
halas olmak anlamı
halay çekmek (veya tepmek)
hâlden anlamak (veya bilmek)
hâle yola koymak
halebi orada ise arşın burada
halef selef olmak
halel gelmek ne demek
halel getirmek nedir
halel vermek tanımı
haleldar etmek anlamı
haleldar olmak ne demek
halı altına süpürmek
hâli (veya hâlleri) duman olmak
hâli harap olmak
hâli kalmamak nedir
hâli tavrı yerinde
hâli üzere tanımı
hâli vakti yerinde
hâline bakmamak
hâline köpekler bile güler
halk etmek anlamı
halka inmek ne demek
halka olmak nedir
hallaç pamuğu gibi atmak
hâllenip küllenmek
hallihamur olmak
halt etmek tanımı
halt karıştırmak
halt yemek anlamı
halüsinasyon görmek
halvet gibi ne demek
halvet olmak nedir
hamam gibi tanımı

H harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.