YasinKa » Deyimler

K Harfi ile Başlayan Deyimler

kabadayılık etmek
kabadayılık taslamak
kabahat işlemek (veya etmek)
kabahati (birinde) bulmak (veya aramak)
kabahati (birine veya bir şeye) yüklemek
kabak (birinin) başına (veya başında) patlamak
kabak çıkmak nedir
kabak çiçeği gibi açılmak
kabak gibi tanımı
kabak tadı vermek
kabakulak olmak
kabasını almak anlamı
kabına sığmamak
kâbına varamamak
kabız olmak ne demek
kabil değil nedir
kabine çekilmek
kabine düşmek tanımı
kabir azabı çekmek
kabuğu dışına çıkmak
kabuğuna çekilmek
kabuğunu çatlatmak (veya kırmak)
kabuk bağlamak (veya tutmak)
kabuk gibi anlamı
kabuksuz yumurtlatmak
kabul etmek (veya eylemek)
kabul görmek ne demek
kaburgaları çıkmak (veya sayılmak)
kâbus basmak (veya çökmek)
kâbus görmek nedir
kaç baharın yoğurdunu yemek
kaç para eder? tanımı
kaç parça olayım!
kaç zamandır anlamı
kaça patlamak? ne demek
kaçacak delik aramak
kaçak güreşmek nedir
kaçamak yapmak tanımı
kaçmaktan kovalamaya vakit olmamak
kadastroya geçmek
kadeh kaldırmak
kadeh tokuşturmak
kademli olsun! anlamı
kader birliği etmek
kadere boyun eğmek
kadın olmak ne demek
kadidi çıkmak nedir
kadife gibi tanımı
kadir gecesi doğmuş
kadir olmak anlamı
kadrini anlamak
kadrini bilmek ne demek
kadük olmak (veya kalmak)
kafa (veya kafasını) dinlendirmek
kafa (veya kafasını) karıştırmak
kafa (veya kafasını) şişirmek
kafa (veya kafayı veya kafasını) dinlemek
kafa (veya kafayı) çekmek
kafa atmak nedir
kafa cilalamak tanımı
kafa eskitmek anlamı
kafa göz yarmak
kafa kafaya vermek
kafa kalmamak ne demek
kafa patlatmak nedir
kafa sallamak tanımı
kafa tutmak anlamı
kafa yapmak ne demek
kafa yok! nedir
kafa yormak tanımı
kafadan atmak anlamı
kafakola almak ne demek
kafası (veya kafasına) takılmak
kafası almamak nedir
kafası bozulmak
kafası bulanmak
kafası dolmak tanımı
kafası dönmek anlamı
kafası dumanlanmak
kafası durmak ne demek
kafası düzelmek
kafası ile oynamak
kafası işlemek (veya çalışmak)
kafası karışmak
kafası kazan (gibi) olmak
kafası kızmak nedir
kafası sarmamak
kafası sersem sepet (olmak)
kafası şişmek tanımı
kafası yerinde olmamak
kafası yerine gelmek
kafasına dank etmek
kafasına estiği gibi
kafasına geçirmek
kafasına girmek
kafasına girmemek
kafasına göre anlamı
kafasına koymak
kafasına sığmamak
kafasına söz girmemek
kafasına uymak ne demek
kafasına vura vura
kafasına vurmak
kafasında şimşek çakmak
kafasında tutmak
kafasından çıkarmak (veya atmak)
kafasından geçirmek
kafasını ezmek nedir
kafasını işletmek
kafasını kaldırmak
kafasını kaldırmamak
kafasını kaşıyacak vakti olmamak
kafasını kırmak
kafasını kullanmak
kafasını kurcalamak
kafasını sokmak
kafasını taştan taşa çarpmak (veya vurmak)
kafasını toplamak
kafasını tütsülemek
kafasını uçurmak

K harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.