YasinKa » Deyimler

N Harfi ile Başlayan Deyimler

nabız almak ne demek
nabız yoklamak nedir
nabzı atmak tanımı
nabzı durmak anlamı
nabzını saymak ne demek
nabzını tutmak nedir
nabzını yoklamak
naçar kalmak tanımı
nadas etmek anlamı
nadasa bırakmak (veya yatırmak)
nadim olmak ne demek
nafaka bağlanmak
nafaka sağlamak
nağme yapmak nedir
nail olmak tanımı
nakavt etmek anlamı
nakavt olmak ne demek
nakış işlemek nedir
nal deyip mıh dememek
nal toplamak tanımı
nalları dikmek anlamı
nam almak ne demek
nam kazanmak nedir
nam salmak tanımı
nam vermek anlamı
namaz (veya namazını) kılmak
namaza durmak ne demek
namazı kılınmak
namazında niyazında
name okumak nedir
namerde muhtaç bırakmak
namerde muhtaç olmak
namı nişanı kalmamak
namusu iki paralık olmak
namusu temizlenmek
namusuna dokunmak
namusuna sinek kondurmamak
namusunu temizlemek
namusuyla yaşamak
namzet göstermek
nane yemek tanımı
nanik yapmak anlamı
nankörlük etmek
nankörlük görmek
nar gibi ne demek
nara atmak (veya basmak)
narh koymak nedir
nârına (veya nâra) yanmak
narkoz vermek tanımı
nasıl ki anlamı
nasıl olmuşsa ne demek
nasıl olsa nedir
nasılsınız tanımı
nasır bağlamak (veya tutmak)
nasırına basmak
nasibini almak anlamı
nasihat etmek (veya vermek)
nasihatte bulunmak
nasip almak ne demek
nasip etmek nedir
nasip olmak tanımı
naz etmek anlamı
nazar değmek ne demek
nazara gelmek nedir
nazarı değmek tanımı
nazarıdikkate almak
nazarıdikkatini çekmek
nazarıitibara almak
nazına katlanmak
nazil olmak anlamı
nazire yapmak ne demek
ne âlâ memleket
ne âlem nedir
ne âlemde? tanımı
ne alıp veremiyor?
ne altını bırakmak ne üstünü
ne arar (veya onda ... ne gezer)
ne biçim? anlamı
ne buyrulur? ne demek
ne dağda bağım var ne çakaldan davam
ne de olsa nedir
ne dedim de tanımı
ne demek olsun anlamı
ne demek? ne demek
ne demeye nedir
ne denir (veya dersin)
ne denli tanımı
ne dese beğenirsin?
ne diye? anlamı
ne fayda ne demek
ne gezer nedir
ne gibi? tanımı
ne gözle bakmak
ne güne duruyor?
ne günlere kaldık!
ne haber? anlamı
ne hacet ne demek
ne haddine! nedir
ne hâlde? tanımı
ne hâli varsa görsün
ne hesaba gelmek ne de kantara
ne hikmetse (veya hikmettir)
ne idiği belirsiz
ne imiş? anlamı
ne istediğini bilmek
ne kadar ne demek
ne kadar olsa nedir
ne kadar varsa tanımı
ne lazım anlamı
ne mal olduğunu bilmek (veya anlamak)
ne mene ne demek
ne menem nedir
ne mümkün tanımı
ne münasebet! anlamı
ne od var ne ocak
ne olacak! ne demek
ne olduğunu bilememek
ne oldum delisi olmak
ne olur (veya olursun veya olursunuz)
ne olur ne olmaz

N harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.