YasinKa » Deyimler

N Harfi ile Başlayan Deyimler

nabız almak anlamı
nabız yoklamak ne demek
nabzı atmak nedir
nabzı durmak tanımı
nabzını saymak anlamı
nabzını tutmak ne demek
nabzını yoklamak
naçar kalmak nedir
nadas etmek tanımı
nadasa bırakmak (veya yatırmak)
nadim olmak anlamı
nafaka bağlanmak
nafaka sağlamak
nağme yapmak ne demek
nail olmak nedir
nakavt etmek tanımı
nakavt olmak anlamı
nakış işlemek ne demek
nal deyip mıh dememek
nal toplamak nedir
nalları dikmek tanımı
nam almak anlamı
nam kazanmak ne demek
nam salmak nedir
nam vermek tanımı
namaz (veya namazını) kılmak
namaza durmak anlamı
namazı kılınmak
namazında niyazında
name okumak ne demek
namerde muhtaç bırakmak
namerde muhtaç olmak
namı nişanı kalmamak
namusu iki paralık olmak
namusu temizlenmek
namusuna dokunmak
namusuna sinek kondurmamak
namusunu temizlemek
namusuyla yaşamak
namzet göstermek
nane yemek nedir
nanik yapmak tanımı
nankörlük etmek
nankörlük görmek
nar gibi anlamı
nara atmak (veya basmak)
narh koymak ne demek
nârına (veya nâra) yanmak
narkoz vermek nedir
nasıl ki tanımı
nasıl olmuşsa anlamı
nasıl olsa ne demek
nasılsınız nedir
nasır bağlamak (veya tutmak)
nasırına basmak
nasibini almak tanımı
nasihat etmek (veya vermek)
nasihatte bulunmak
nasip almak anlamı
nasip etmek ne demek
nasip olmak nedir
naz etmek tanımı
nazar değmek anlamı
nazara gelmek ne demek
nazarı değmek nedir
nazarıdikkate almak
nazarıdikkatini çekmek
nazarıitibara almak
nazına katlanmak
nazil olmak tanımı
nazire yapmak anlamı
ne âlâ memleket
ne âlem ne demek
ne âlemde? nedir
ne alıp veremiyor?
ne altını bırakmak ne üstünü
ne arar (veya onda ... ne gezer)
ne biçim? tanımı
ne buyrulur? anlamı
ne dağda bağım var ne çakaldan davam
ne de olsa ne demek
ne dedim de nedir
ne demek olsun tanımı
ne demek? anlamı
ne demeye ne demek
ne denir (veya dersin)
ne denli nedir
ne dese beğenirsin?
ne diye? tanımı
ne fayda anlamı
ne gezer ne demek
ne gibi? nedir
ne gözle bakmak
ne güne duruyor?
ne günlere kaldık!
ne haber? tanımı
ne hacet anlamı
ne haddine! ne demek
ne hâlde? nedir
ne hâli varsa görsün
ne hesaba gelmek ne de kantara
ne hikmetse (veya hikmettir)
ne idiği belirsiz
ne imiş? tanımı
ne istediğini bilmek
ne kadar anlamı
ne kadar olsa ne demek
ne kadar varsa nedir
ne lazım tanımı
ne mal olduğunu bilmek (veya anlamak)
ne mene anlamı
ne menem ne demek
ne mümkün nedir
ne münasebet! tanımı
ne od var ne ocak
ne olacak! anlamı
ne olduğunu bilememek
ne oldum delisi olmak
ne olur (veya olursun veya olursunuz)
ne olur ne olmaz

N harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.