YasinKa » Deyimler

R Harfi ile Başlayan Deyimler

rabbena hakkı için
raci olmak ne demek
racon kesmek nedir
rağbet etmek (veya göstermek)
rağbet görmek (veya kazanmak)
rahat bırakmak tanımı
rahat bırakmamak (veya vermemek)
rahat durmak anlamı
rahat etmek ne demek
rahat kıçına batmak
rahat olmak nedir
rahat yüzü görmemek
rahata ermek tanımı
rahata kavuşmak
rahatı kaçmak anlamı
rahatına bakmak
rahatsız etmek ne demek
rahatsız olmak nedir
rahatsızlık duymak
rahatsızlık vermek
rahleitedrisinden geçmek
rahmet okumak tanımı
rahmet okutmak anlamı
rahmet olsun canına
rahmetli olmak ne demek
rahmetlik olmak
raks etmek nedir
ram etmek tanımı
ram olmak anlamı
ramp ışığına çıkarmak
rampa etmek ne demek
randevu almak nedir
randevu vermek tanımı
randevusu olmak
rap diye anlamı
rapor almak ne demek
rapor etmek nedir
rapor vermek tanımı
raspa etmek anlamı
rast gele! ne demek
rast gelmek nedir
rast getirmek tanımı
rast gitmek anlamı
rastık çekmek ne demek
raydan (veya rayından) çıkmak
rayına girmek nedir
rayına oturtmak
razı etmek tanımı
razı olmak (veya gelmek)
reaksiyon göstermek
realist olmak anlamı
reçete gibi ne demek
reçete yaptırmak
refakat etmek nedir
rehavet çökmek (veya basmak)
rehberlik etmek
rehin almak tanımı
rehin etmek anlamı
rehin vermek ne demek
rehine koymak (veya vermek)
rejim yapmak nedir
rejisörlük etmek
rekabet etmek tanımı
reklam etmek anlamı
reklam yapmak ne demek
rekor kırmak nedir
remil atmak (veya dökmek)
rencide etmek tanımı
rencide olmak anlamı
rengi atmak (veya kaçmak veya uçmak)
rengini belli etmek
renk almak ne demek
renk vermemek nedir
renkten renge girmek
replik almak tanımı
resim almak anlamı
resim çekmek (veya çıkarmak)
resim gibi ne demek
rest çekmek nedir
resti görmek tanımı
reşit olmak anlamı
revaç bulmak ne demek
revaçta olmak nedir
revan olmak tanımı
revnak vermek anlamı
rey vermek ne demek
rezalet çıkarmak
rezil olmak nedir
rezil rüsva olmak
rıza göstermek tanımı
rızası olmak anlamı
rızasını almak ne demek
rızkını çıkarmak
riayet etmek nedir
riayetkâr olmak
ricat etmek tanımı
rikkat vermek anlamı
riske girmek (veya risk almak)
rivayet olunmak (veya edilmek)
robot resmini çizmek (veya yapmak)
rol almak ne demek
rol kesmek nedir
rol oynamak tanımı
rol yapmak anlamı
rolü olmak ne demek
rolüne çıkmak nedir
romanı yazılmak
romatizması tutmak
rota değiştirmek
rota kırmak tanımı
röfle yaptırmak (veya attırmak)
rölantide durmak (veya çalışmak)
rölantiye almak
röntgen çekmek anlamı
rötuş etmek (veya yapmak)
rövanşı almak ne demek
rufailere karışmak
ruh gibi nedir
ruh gibi dolaşmak
ruh kazandırmak (veya vermek)

R harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.