YasinKa » Deyimler

S Harfi ile Başlayan Deyimler

saat başı galiba!
saat bu saat ne demek
saat gibi nedir
saat gibi işlemek
saat on bir buçuğu çalmak
saat tutmak tanımı
saati çalmak anlamı
saati saatine uymamak
sabaha çıkmamak
sabaha kadar ne demek
sabahı bulmak (veya etmek)
sabahı sabah etmek
sabahı zor etmek
sabahlar (veya sabahışerifler) hayrolsun!
sabahtan akşama kadar
saban sürmek nedir
sabit olmak tanımı
sabotaj yapmak anlamı
sabrı taşmak (veya tükenmek)
sabunköpüğü gibi sönmek
saç ağartmak ne demek
saç saça baş başa
saç saça baş başa gelmek (veya dövüşmek)
saç sakal birbirine karışmak
saçı (veya saçları) değirmende ağartmamak
saçı başı ağarmak
saçı başı birbirine karışmak
saçı kılmak (veya atmak)
saçı sakalı akar gibi
saçı topuklarını dövmek
saçı uzun aklı kısa
saçılıp dökülmek
saçına ak (veya kır) düşmek
saçına başına bakmadan
saçına kar yağmak
saçını başını yolmak
saçını süpürge etmek
saçıp savurmak nedir
saçları iki türlü olmak
sadakat göstermek
sadakatsizlik göstermek
sadede gelmek tanımı
sadık kalmak anlamı
sâdır olmak ne demek
sadra şifa vermek
saf bağlamak nedir
saf değiştirmek
saf dışı etmek (veya bırakmak)
saf dışı olmak tanımı
saf tutmak anlamı
saflara ayırmak
safra atmak ne demek
safra bastırmak
safrası kabarmak
sagu sağmak nedir
sağ elinin verdiğini sol elin görmesin
sağ eliyle sol kulağını göstermek
sağ gösterip sol vurmak
sağ gözünü sol gözünden sakınmak
sağ kalmak tanımı
sağ olsun anlamı
sağ yapmak ne demek
sağa kaymak nedir
sağa sola tanımı
sağa sola bakmadan
sağdan geri dönmek (veya etmek)
sağı solu olmamak
sağını solunu bilmemek
sağır olmak anlamı
sağır sultan bile duydu
sağlam durmak ne demek
sağlam pabuç (veya ayakkabı) değil
sağlama almak nedir
sağlıcakla kal (veya kalın)
sağlığında tanımı
sağlığınıza anlamı
sağlık olsun! ne demek
sahabet etmek nedir
sahabetçi çıkmak
sahaya çıkmak tanımı
sahile vurmak anlamı
sahip çıkmak ne demek
sahip kılmak nedir
sahip olmak tanımı
sahne almak anlamı
sahneye çıkmak ne demek
sahneye koymak nedir
sahura kalkmak tanımı
sak durmak anlamı
sak yatmak ne demek
saka beygiri gibi
sakal bırakmak (veya koyuvermek veya salıvermek veya uzatmak)
sakal oynatmaz nedir
sakalı değirmende ağartmak
sakalı ele vermek (veya kaptırmak)
sakalı saydırmak
sakalına ak (veya kır) düşmek
sakalına göre tarak vurmak
sakalına kar yağmak
sakat olmak tanımı
sakata gelmek anlamı
sakın ha! ne demek
sakınması olmamak
sakıt olmak nedir
sakız gibi tanımı
sakin olmak anlamı
sakit kalmak ne demek
salah bulmak nedir
salapurya gibi tanımı
salavat getirmek
saldırıya uğramak
salik olmak anlamı
sallamamak ne demek
sallantıda bırakmak
sallasırt etmek
salma gezmek (veya dolaşmak)
salma salmak nedir
salta durmak tanımı
saltanat sürmek
salto atmak anlamı

S harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.