YasinKa » Deyimler

S Harfi ile Başlayan Deyimler

saat başı galiba!
saat bu saat anlamı
saat gibi ne demek
saat gibi işlemek
saat on bir buçuğu çalmak
saat tutmak nedir
saati çalmak tanımı
saati saatine uymamak
sabaha çıkmamak
sabaha kadar anlamı
sabahı bulmak (veya etmek)
sabahı sabah etmek
sabahı zor etmek
sabahlar (veya sabahışerifler) hayrolsun!
sabahtan akşama kadar
saban sürmek ne demek
sabit olmak nedir
sabotaj yapmak tanımı
sabrı taşmak (veya tükenmek)
sabunköpüğü gibi sönmek
saç ağartmak anlamı
saç saça baş başa
saç saça baş başa gelmek (veya dövüşmek)
saç sakal birbirine karışmak
saçı (veya saçları) değirmende ağartmamak
saçı başı ağarmak
saçı başı birbirine karışmak
saçı kılmak (veya atmak)
saçı sakalı akar gibi
saçı topuklarını dövmek
saçı uzun aklı kısa
saçılıp dökülmek
saçına ak (veya kır) düşmek
saçına başına bakmadan
saçına kar yağmak
saçını başını yolmak
saçını süpürge etmek
saçıp savurmak ne demek
saçları iki türlü olmak
sadakat göstermek
sadakatsizlik göstermek
sadede gelmek nedir
sadık kalmak tanımı
sâdır olmak anlamı
sadra şifa vermek
saf bağlamak ne demek
saf değiştirmek
saf dışı etmek (veya bırakmak)
saf dışı olmak nedir
saf tutmak tanımı
saflara ayırmak
safra atmak anlamı
safra bastırmak
safrası kabarmak
sagu sağmak ne demek
sağ elinin verdiğini sol elin görmesin
sağ eliyle sol kulağını göstermek
sağ gösterip sol vurmak
sağ gözünü sol gözünden sakınmak
sağ kalmak nedir
sağ olsun tanımı
sağ yapmak anlamı
sağa kaymak ne demek
sağa sola nedir
sağa sola bakmadan
sağdan geri dönmek (veya etmek)
sağı solu olmamak
sağını solunu bilmemek
sağır olmak tanımı
sağır sultan bile duydu
sağlam durmak anlamı
sağlam pabuç (veya ayakkabı) değil
sağlama almak ne demek
sağlıcakla kal (veya kalın)
sağlığında nedir
sağlığınıza tanımı
sağlık olsun! anlamı
sahabet etmek ne demek
sahabetçi çıkmak
sahaya çıkmak nedir
sahile vurmak tanımı
sahip çıkmak anlamı
sahip kılmak ne demek
sahip olmak nedir
sahne almak tanımı
sahneye çıkmak anlamı
sahneye koymak ne demek
sahura kalkmak nedir
sak durmak tanımı
sak yatmak anlamı
saka beygiri gibi
sakal bırakmak (veya koyuvermek veya salıvermek veya uzatmak)
sakal oynatmaz ne demek
sakalı değirmende ağartmak
sakalı ele vermek (veya kaptırmak)
sakalı saydırmak
sakalına ak (veya kır) düşmek
sakalına göre tarak vurmak
sakalına kar yağmak
sakat olmak nedir
sakata gelmek tanımı
sakın ha! anlamı
sakınması olmamak
sakıt olmak ne demek
sakız gibi nedir
sakin olmak tanımı
sakit kalmak anlamı
salah bulmak ne demek
salapurya gibi nedir
salavat getirmek
saldırıya uğramak
salik olmak tanımı
sallamamak anlamı
sallantıda bırakmak
sallasırt etmek
salma gezmek (veya dolaşmak)
salma salmak ne demek
salta durmak nedir
saltanat sürmek
salto atmak tanımı

S harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.