YasinKa » Deyimler

U Harfi ile Başlayan Deyimler

u dönüşü yapmak
ucu (herhangi birine) dokunmak
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)
ucu bucağı yok (veya kayıp)
ucu ortası belli olmamak
ucunda (bir şey) bulunmak
ucunu bulmak anlamı
ucuz atlatmak (veya kurtulmak)
ucuz etin yahnisi yavan (veya tatsız) olur
ucuz pahalı dememek
ucuza çıkmak ne demek
ucuza gitmek nedir
ucuza kapatmak tanımı
uç uca gelmek anlamı
uç vermek ne demek
uçan kuşa borcu olmak
uçan kuştan medet ummak
uçara atmak nedir
uçkuruna gevşek (veya düşkün) olmak
uçkuruna sağlam olmak
uçup gitmek tanımı
uçurumun kenarından dönmek
uf olmak anlamı
ufku daralmak ne demek
ufkunu genişletmek
uflayıp puflamak
uğur getirmek nedir
uğur ola! (veya uğurlar olsun!)
uğurlu kademli olsun
uhdesinde olmak
uhdesinden gelmek
uhdesine almak tanımı
ulak çıkarmak anlamı
ulufe vermek (veya dağıtmak)
umacı gibi ne demek
umuda düşmek nedir
umuda kapılmak tanımı
umudu (veya umudunu) üzmek
umudu boşa çıkmak
umudu kırılmak anlamı
umudu sönmek ne demek
umudunu kesmek nedir
umudunu kırmak tanımı
umurumda değil anlamı
umurumun teki ne demek
umurunda olmamak
umut bağlanmak nedir
umut beslemek tanımı
umut bırakmak anlamı
umut etmek ne demek
umut kesmek nedir
umut serpmek tanımı
umut uyanmak anlamı
umut vermek (veya vadetmek)
umutsuzluğa düşmek (veya kapılmak)
un ufak etmek ne demek
un ufak olmak nedir
usanç getirmek tanımı
usanç vermek anlamı
usançlık getirmek
uslu durmak (veya oturmak)
usta elinden çıkmak
usta olmak ne demek
ustura tutunmak
usturayı kayışa çekmek
usul tutmak nedir
utancından yere geçmek
utancından yerin dibine girmek
utanç duymak tanımı
utanç vermek anlamı
utanıp sıkılmadan
uvertür yapmak ne demek
uygun bulmak nedir
uygun düşmek tanımı
uygun gelmek anlamı
uygun görmek ne demek
uygun olmak nedir
uyku basmak (veya bastırmak)
uyku çekmek tanımı
uyku dağıtmak anlamı
uyku gözünden akmak
uyku kestirmek ne demek
uyku nedir bilmeden
uyku tutmamak nedir
uyku vermek (veya getirmek)
uykusu açılmak (veya dağılmak)
uykusu ağır olmak
uykusu başına sıçramak
uykusu bölünmek
uykusu derin olmak
uykusu gelmek tanımı
uykusu kaçmak anlamı
uykusunu almak ne demek
uykusuz kalmak nedir
uykuya dalmak tanımı
uykuya varmak anlamı
uykuya yatmak ne demek
uyruğuna girmek
uyuyan yılanın kuyruğuna basmak
uyuz etmek nedir
uyuz olmak tanımı
uzağı görmek anlamı
uzak durmak ne demek
uzak düşmek nedir
uzak kalmak tanımı
uzak tutmak anlamı
uzaklara gitmek
uzaktan bakmak (veya seyirci kalmak)
uzaktan kumanda etmek
uzatmaları oynamak
uzatmayalım ne demek
uzun etmek nedir
uzun kulaktan haber almak
uzun lafın (veya sözün) kısası
uzun oturmak tanımı
ucundan tutmak anlamı
ucunu kaçırmak ne demek
ununu elemek, eleğini asmak
usulüne uydurmak
usuna getirmek nedir

U harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.