YasinKa » Deyimler

V Harfi ile Başlayan Deyimler

vaadinde durmak
vaadini tutmak nedir
vaatte bulunmak
vaaz etmek tanımı
vaaz vermek anlamı
vacip olmak ne demek
vadesi gelmek (veya dolmak)
vadesi yetmek nedir
vahamet kesbetmek
vakıf kurmak tanımı
vâkıf olmak anlamı
vaki olmak ne demek
vakit geçirmek nedir
vakit kazanmak tanımı
vakit nakittir anlamı
vakit öldürmek ne demek
vakit saat aramamak
vakitler hayrolsun
vakti gelmek nedir
vakti olmak tanımı
vakti olmamak anlamı
vaktini şaşmamak
vals yapmak ne demek
vantuz çekmek nedir
var (veya varın veya varsın veya varsınlar)
var etmek tanımı
var olmak anlamı
vareste kalmak ne demek
vareste tutmak (veya kılmak)
varit olmak nedir
varla yok arası
varlık göstermek
varlık içinde yaşamak
varlıkta darlık çekmek
varsa ... yoksa ...
varsay ki tanımı
vartadan atlamak
vartayı atlatmak
vasıl olmak anlamı
vasiyet etmek ne demek
vatan tutmak nedir
vatandaşlıktan çıkarılmak
vaveyla koparmak
vay anam! (veya anasını! veya canına!)
vay sen misin? tanımı
vazıh olmak anlamı
vazife etmek ne demek
vazife görmek nedir
vazifesi mi? tanımı
vaziyet almak anlamı
vaziyet etmek ne demek
vaziyeti kurtarmak
vebal altında kalmak
vebali boynuna nedir
vecde gelmek tanımı
vecde kapılmak anlamı
veda etmek ne demek
vefat etmek nedir
vehme kapılmak (veya düşmek)
vekâlet etmek tanımı
vekillik etmek anlamı
velvele kopmak ne demek
velveleye vermek
ver elini ... nedir
verem etmek tanımı
verem olmak anlamı
veresiye almak ne demek
veresiye vermek
vergi kaçırmak nedir
vergiye bağlamak
verilmiş sadakası olmak
verim düşürmek tanımı
verip veriştirmek
vesikaya bağlamak
vesile aramak anlamı
vesile bulmak ne demek
vesile olmak nedir
vesveseye düşmek
veto etmek tanımı
veto yemek anlamı
vıdı vıdı etmek
vır vır etmek ne demek
vicdan azabı çekmek (veya duymak)
vidaları gevşemek
vido çekmek nedir
vidoyu görmek tanımı
vikaye etmek anlamı
vira etmek ne demek
viraj almak nedir
viran olmak tanımı
viraneye çevirmek
virdizeban etmek
virt etmek anlamı
vites büyütmek ne demek
vites değiştirmek
vites küçültmek
vitese takmak nedir
vitesten atmak tanımı
vize almak anlamı
voli çevirmek ne demek
voli vurmak nedir
volta atmak tanımı
volta vurmak anlamı
voltasını almak
voltaya geçmek ne demek
vuku bulmak nedir
vur abalıya tanımı
vur aşağı tut yukarı
vur dediyse öldür demedi
vurduğu yerden ses gelmek
vurdukça tozumak
vurdumduymaz kör ayvaz
vurdumduymazlıktan gelmek
vurgun vurmak anlamı
vurgun yemek ne demek
vurgunculuk etmek
vurgunu vurmak nedir
vurup kafayı yatmak (veya uyumak)
vusul bulmak tanımı
vücuda gelmek anlamı

V harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.