YasinKa » Deyimler

V Harfi ile Başlayan Deyimler

vaadinde durmak
vaadini tutmak tanımı
vaatte bulunmak
vaaz etmek anlamı
vaaz vermek ne demek
vacip olmak nedir
vadesi gelmek (veya dolmak)
vadesi yetmek tanımı
vahamet kesbetmek
vakıf kurmak anlamı
vâkıf olmak ne demek
vaki olmak nedir
vakit geçirmek tanımı
vakit kazanmak anlamı
vakit nakittir ne demek
vakit öldürmek nedir
vakit saat aramamak
vakitler hayrolsun
vakti gelmek tanımı
vakti olmak anlamı
vakti olmamak ne demek
vaktini şaşmamak
vals yapmak nedir
vantuz çekmek tanımı
var (veya varın veya varsın veya varsınlar)
var etmek anlamı
var olmak ne demek
vareste kalmak nedir
vareste tutmak (veya kılmak)
varit olmak tanımı
varla yok arası
varlık göstermek
varlık içinde yaşamak
varlıkta darlık çekmek
varsa ... yoksa ...
varsay ki anlamı
vartadan atlamak
vartayı atlatmak
vasıl olmak ne demek
vasiyet etmek nedir
vatan tutmak tanımı
vatandaşlıktan çıkarılmak
vaveyla koparmak
vay anam! (veya anasını! veya canına!)
vay sen misin? anlamı
vazıh olmak ne demek
vazife etmek nedir
vazife görmek tanımı
vazifesi mi? anlamı
vaziyet almak ne demek
vaziyet etmek nedir
vaziyeti kurtarmak
vebal altında kalmak
vebali boynuna tanımı
vecde gelmek anlamı
vecde kapılmak ne demek
veda etmek nedir
vefat etmek tanımı
vehme kapılmak (veya düşmek)
vekâlet etmek anlamı
vekillik etmek ne demek
velvele kopmak nedir
velveleye vermek
ver elini ... tanımı
verem etmek anlamı
verem olmak ne demek
veresiye almak nedir
veresiye vermek
vergi kaçırmak tanımı
vergiye bağlamak
verilmiş sadakası olmak
verim düşürmek anlamı
verip veriştirmek
vesikaya bağlamak
vesile aramak ne demek
vesile bulmak nedir
vesile olmak tanımı
vesveseye düşmek
veto etmek anlamı
veto yemek ne demek
vıdı vıdı etmek
vır vır etmek nedir
vicdan azabı çekmek (veya duymak)
vidaları gevşemek
vido çekmek tanımı
vidoyu görmek anlamı
vikaye etmek ne demek
vira etmek nedir
viraj almak tanımı
viran olmak anlamı
viraneye çevirmek
virdizeban etmek
virt etmek ne demek
vites büyütmek nedir
vites değiştirmek
vites küçültmek
vitese takmak tanımı
vitesten atmak anlamı
vize almak ne demek
voli çevirmek nedir
voli vurmak tanımı
volta atmak anlamı
volta vurmak ne demek
voltasını almak
voltaya geçmek nedir
vuku bulmak tanımı
vur abalıya anlamı
vur aşağı tut yukarı
vur dediyse öldür demedi
vurduğu yerden ses gelmek
vurdukça tozumak
vurdumduymaz kör ayvaz
vurdumduymazlıktan gelmek
vurgun vurmak ne demek
vurgun yemek nedir
vurgunculuk etmek
vurgunu vurmak tanımı
vurup kafayı yatmak (veya uyumak)
vusul bulmak anlamı
vücuda gelmek ne demek

V harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.