YasinKa » Deyimler

Z Harfi ile Başlayan Deyimler

zaaf göstermek nedir
zaafa düşmek tanımı
zaafa kapılmak anlamı
zaafa uğramak ne demek
zabıt tutmak nedir
zafiyet geçirmek
zahmet çekmek tanımı
zahmet etmek anlamı
zahmet olmazsa ne demek
zahmet vermek nedir
zahmete girmek (veya katlanmak)
zahmete sokmak tanımı
zahmetine değmek
zail olmak anlamı
zam gelmek ne demek
zam görmek nedir
zam yapmak tanımı
zaman almak anlamı
zaman bırakmak ne demek
zaman ile yarışmak
zaman kazanmak nedir
zaman kollamak tanımı
zaman öldürmek anlamı
zaman tanımak ne demek
zaman vermek nedir
zamana uymak tanımı
zamanı avlamak anlamı
zamanı dolmak ne demek
zamanı geçirmek
zambırından geçilmemek
zamkinos etmek nedir
zamparalık etmek
zan altında bulunmak
zannına düşmek tanımı
zapt etmek anlamı
zapt olunmak ne demek
zapturapt altına almak
zar almak nedir
zar atmak tanımı
zar gelmek anlamı
zar gibi ne demek
zar kesmek nedir
zar tutmak tanımı
zarar çekmek anlamı
zarar etmek ne demek
zarar gelmek nedir
zarar görmek tanımı
zarar vermek anlamı
zarara sokmak ne demek
zarara uğramak nedir
zararda olmak tanımı
zararı dokunmak
zararı olmamak anlamı
zararı yok ne demek
zararlı çıkmak nedir
zarf atmak tanımı
zarını bozmak anlamı
zart zurt etmek
zartayı çekmek ne demek
zayıf düşmek nedir
zayıf yerinden yakalamak
zayi etmek tanımı
zayi olmak anlamı
zayiat vermek ne demek
zebun etmek nedir
zebun kalmak tanımı
zebun olmak anlamı
zehaba (veya zehabına) kapılmak
zehapta bulunmak
zehir gibi ne demek
zehir kesilmek nedir
zehir saçmak tanımı
zekât vermek anlamı
zelil etmek ne demek
zelil olmak nedir
zembereği boşalmak (veya boşanmak)
zemberek gibi tanımı
zemberek kurulmak
zemin hazırlamak
zemin ve zamana uygun
zemzem kuyusuna işemek
zemzem suyu ile yıkanmak
zengin olmak anlamı
zenneye çıkmak ne demek
zerk etmek nedir
zerre kadar tanımı
zerresi (veya zerre kadar eseri) kalmamak (veya olmamak veya yok)
zevahiri kurtarmak
zeval bulmak anlamı
zeval vermemek ne demek
zevale ermek nedir
zevale yüz tutmak
zeveban etmek tanımı
zevk etmek anlamı
zevk için ne demek
zevki çıkmak nedir
zevkinde olmak tanımı
zevkine bakmak anlamı
zevkine ermek (veya varmak)
zevkine gitmek ne demek
zevkli geçmek nedir
zevkli gelmek tanımı
zevkten dörtköşe olmak
zevzeklik etmek
zeytin dalı uzatmak
zeytinyağı gibi üste çıkmak
zıddına basmak (veya gitmek)
zıkkımın kökünü (veya pekini veya dibini) ye!
zılgıt vermek anlamı
zılgıt yemek ne demek
zınk diye durmak
zıp diye çıkmak
zırıltı çıkarmak
zırnık (bile) koklatmamak
zırnık (bile) vermemek
zıvanadan çıkmak
zifafa girmek nedir
zift gibi tanımı
zift yesin anlamı
ziftin pekini yesin

Z harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.