YasinKa » Deyimler

Z Harfi ile Başlayan Deyimler

zaaf göstermek anlamı
zaafa düşmek ne demek
zaafa kapılmak nedir
zaafa uğramak tanımı
zabıt tutmak anlamı
zafiyet geçirmek
zahmet çekmek ne demek
zahmet etmek nedir
zahmet olmazsa tanımı
zahmet vermek anlamı
zahmete girmek (veya katlanmak)
zahmete sokmak ne demek
zahmetine değmek
zail olmak nedir
zam gelmek tanımı
zam görmek anlamı
zam yapmak ne demek
zaman almak nedir
zaman bırakmak tanımı
zaman ile yarışmak
zaman kazanmak anlamı
zaman kollamak ne demek
zaman öldürmek nedir
zaman tanımak tanımı
zaman vermek anlamı
zamana uymak ne demek
zamanı avlamak nedir
zamanı dolmak tanımı
zamanı geçirmek
zambırından geçilmemek
zamkinos etmek anlamı
zamparalık etmek
zan altında bulunmak
zannına düşmek ne demek
zapt etmek nedir
zapt olunmak tanımı
zapturapt altına almak
zar almak anlamı
zar atmak ne demek
zar gelmek nedir
zar gibi tanımı
zar kesmek anlamı
zar tutmak ne demek
zarar çekmek nedir
zarar etmek tanımı
zarar gelmek anlamı
zarar görmek ne demek
zarar vermek nedir
zarara sokmak tanımı
zarara uğramak anlamı
zararda olmak ne demek
zararı dokunmak
zararı olmamak nedir
zararı yok tanımı
zararlı çıkmak anlamı
zarf atmak ne demek
zarını bozmak nedir
zart zurt etmek
zartayı çekmek tanımı
zayıf düşmek anlamı
zayıf yerinden yakalamak
zayi etmek ne demek
zayi olmak nedir
zayiat vermek tanımı
zebun etmek anlamı
zebun kalmak ne demek
zebun olmak nedir
zehaba (veya zehabına) kapılmak
zehapta bulunmak
zehir gibi tanımı
zehir kesilmek anlamı
zehir saçmak ne demek
zekât vermek nedir
zelil etmek tanımı
zelil olmak anlamı
zembereği boşalmak (veya boşanmak)
zemberek gibi ne demek
zemberek kurulmak
zemin hazırlamak
zemin ve zamana uygun
zemzem kuyusuna işemek
zemzem suyu ile yıkanmak
zengin olmak nedir
zenneye çıkmak tanımı
zerk etmek anlamı
zerre kadar ne demek
zerresi (veya zerre kadar eseri) kalmamak (veya olmamak veya yok)
zevahiri kurtarmak
zeval bulmak nedir
zeval vermemek tanımı
zevale ermek anlamı
zevale yüz tutmak
zeveban etmek ne demek
zevk etmek nedir
zevk için tanımı
zevki çıkmak anlamı
zevkinde olmak ne demek
zevkine bakmak nedir
zevkine ermek (veya varmak)
zevkine gitmek tanımı
zevkli geçmek anlamı
zevkli gelmek ne demek
zevkten dörtköşe olmak
zevzeklik etmek
zeytin dalı uzatmak
zeytinyağı gibi üste çıkmak
zıddına basmak (veya gitmek)
zıkkımın kökünü (veya pekini veya dibini) ye!
zılgıt vermek nedir
zılgıt yemek tanımı
zınk diye durmak
zıp diye çıkmak
zırıltı çıkarmak
zırnık (bile) koklatmamak
zırnık (bile) vermemek
zıvanadan çıkmak
zifafa girmek anlamı
zift gibi ne demek
zift yesin nedir
ziftin pekini yesin

Z harfi ile başlayan deyimlerin olduğu sayfada, terimlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz.