YasinKa

Deyimler

(bir yer) adam almamak
(birine bir şey) vız gelmek
(birinin) başını yemek
(birinin) keli görünmek
(birinin) keyfini kaçırmak (bozmak)
(davayı) nakzen görmek
âdet yerini bulsun diye
allah bilir
allah cezasını vermesin (veya versin)
allah'ın binasını yıkmak
altın leğene kan kusmak
an meselesi
ana baba eline bakmak
artist gibi
aynı kapıya çıkmak
balta değmemiş (girmemiş, görmemiş)
başına çalsın!
başına geçmek
belaya çatmak (girmek, uğramak)
bezini yıkamak
bilmezlikten gelmek
bindiği dalı kesmek
bini aşmak
bir elle verdiğini öbür elle almak
bir yolunu bulmak
bit kadar
boy almak (sürmek)
bundan
can cana, baş başa
can sıkmak
cila vermek
cümbüş yapmak
çağ dışı olmak (veya kalmak)
çenesini bıçak açmamak
çeyiz düzmek
çıtır çıtır etmek
dadı olmak
damdan çardağa atlamak
darda bulunmak
dili dönmemek
dolmuşa gelmek (binmek)
dünyaya gözlerini kapamak (veya yummak)
el ense çekmek (etmek)
el üstünde tutmak
emanet hayvanın (veya eşeğin) kuskunu (veya paldımı) yokuşta kopar
fark yapmak
felç gelmek
ferman çıkarmak
garaz bağlamak
genizden konuşmak (veya çıkarmak)
gır kaynatmak
gözü (gözleri) kamaşmak
gözü büyükte olmak
gül gibi
hâllenip küllenmek
harem selamlık olmak
hasbi geçmek
hat çekmek
hava fena esmek
hedef gütmek
helak olmak
hoşnutluk getirmek
içtima etmek
ihlal etmek
inat etmek
insan içine çıkmak
insaniyet namına
istiap etmek
iş karıştırmak
işin içinde iş var
itişip kakışmak
iyesi olmak
kahkaha (kahkahayı) basmak (koparmak, salıvermek)
kalburla su taşımak
kaleminden çıkmak
kalubeladan beri
kanayan yara olmak
kanını içine akıtmak
kapı baca açık (olmak)
kapora vermek
kaza ile
kazık dikmek (veya kakmak)
kendi hesabına çalışmak
kendini matah sanmak
kırkından sonra saz çalmak
kısas etmek
kıymetini bilmek
konser vermek
konuğu olmak
laf atmak
maskesi düşmek
nevaleyi (veya nevalesini) düzmek
ölümü gör (öp)
pabucunu dama atmak
parantez kapatmak (veya kapamak)
paraya sıkışmak
pas vermemek
pır pır etmek
pres yapmak
rölantide durmak (veya çalışmak)
ruhu (veya ruhunu) okşamak
seçisine varmak
sermest olmak
sokağa (sokaklara) düşmek
sonuç çıkarmak
su yapmak
tasrif etmek
tebellür etmek
telaş göstermek
ter dökmek
teslimiyet göstermek
uçup gitmek
ün almak (kazanmak, salmak, yapmak)
üstüne vazife olmamak
üzerine vazife olmamak
vurdukça tozumak
yer vermek
yıl on iki ay
yok oğlu yok
zararda olmak

Deyimler sözlüğünde deyimlerin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.