YasinKa

Deyimler

(birine) acı vermek
(birine) külahını ters giydirmek
(birine) yetki vermek
(birine) yüksekten bakmak
(birinin) ödünü koparmak (patlatmak)
(biriyle) arası olmamak
açıklığa kavuşmak
adım adım gezmek
adını koymak
adres göstermek
ağır basar, yeğni kalkar
ahı gitmek vahı kalmak
aklını çalmak
alakadar etmek
alışveriş yapmak
allah aratmasın
allah'a ısmarladık
alyon kesilmek
ar etmek
ayaz vurmak
az olsun, uz olsun
baht olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta
barışık olmak
başı bağlanmak
başı sıkılmak (veya sıkışmak)
bedbin olmak
bilek gibi
bir elini bırakıp ötekini öpmek
bir taşla iki kuş vurmak
bir tek atmak
boynuna geçirmek
burnundan gelmek
burusu tutmak (tutulmak)
burusu tutmak (veya tutulmak)
büyüsüne kapılmak (tutulmak)
can derdine düşmek
can kaygısına düşmek
ceza vermek
çapanoğlunun abdest suyu gibi
çok şey!
değme gitsin
ders görmek
dikkat (veya dikkati) çekmek
diz üstü çökmek
dizgin vurmak
eli olmak
ezberden yapmak
ezbere anlatmak
fikir danışmak
gönlünü yaralamak
gözleri süzülmek
gözü (veya gözleri) (bir şeyde veya bir şeyin üzerinde) olmak
gözünü alamamak
hacı bekler gibi beklemek
hâk ile yeksan etmek
hataya düşmek
helallik vermek
hemhâl olmak
icazet vermek
ilişkiye girmek
insaf etmek
insan eti yemek
istimal etmek
iş düşmek
işi Allah'a kalmak
itap etmek
itin kuyruğunda
itiyat etmek
ittifak etmek
kalbi yerinden oynamak (fırlamak)
kaldı ki
kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek
kaydını silmek
kestirip atmak
kıyaslama yapmak
kocaya varmak
kontrpiyede kalmak
kozunu paylaşmak (veya pay etmek)
köprüden (veya köprüyü) geçinceye kadar ayıya dayı derler
kurdunu (veya kurtlarını) dökmek (veya kırmak)
laf atmak
lafını geri almak
liste dışı kalmak
mahkeme açmak
makas değiştirmek
mest etmek
mideye indirmek
minare de doğru ama içi eğri
müjde vermek (veya götürmek)
mütalaada bulunmak
nadas etmek
ne olursa olsun
nispet kabul etmemek
nispeti olmak
nüfuz etmek
onuruna ... vermek
pala çekmek
parmakla sayılacak kadar az olmak
rapor vermek
sana taşla vurana sen aşla (veya ekmekle veya pamukla) var (veya dokun)
ses etmek
sıkıntıda olmak
sırt sırta vermek
sözüne gelmek
şeytanın yattığı yeri bilmek
ta kendisi
tavan başına çökmek (veya yıkılmak)
tepesi aşağı gitmek
tiye almak
üstünden geçmek
üvey evlat gibi tutmak (veya saymak)
yağa bala batırmak
yakı açmak
yara almak
yiğitlik etmek
yola düzülmek
yüzünün derisi yere geçmek
zaman geçirmek
zevk için
zihnini bozmak

Deyimler sözlüğünde deyimlerin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.