YasinKa

Deyimler

(bir şey) gözünü almak
(bir şeyin) üstüne bir bardak (soğuk) su içmek
(birinin) hatırı için
(birinin) kuyruğunu kıstırmak
(birinin) maskarası olmak
(birinin) şapkasını giymek (taşımak)
(vücudun bir yerine) kan oturmak
... nazarıyla bakmak
... ye kalsa (veya kalırsa)
absorbe etmek
ağzını sıkı (veya pek) tutmak
ahenk sağlamak
ahıra çevirmek
akıl havsala almamak
aklında kalmak
aküsü bitmek
alıp götürmek
Allah hoşnut olsun
allah'tan umut kesilmez
altın adını bakır etmek
aman vermemek
anasını ağlatmak
anasını sat! (satayım!)
araba kullanmak
arayıp sormak
arkasını dayamak
at izi it izine karışmak
atıyorum
bağırsaklarını deşerim
bahse girmek (tutuşmak)
baliğ olmak
banko geçmek
başına sarmak
başını yakmak
başının gözünün sadakası
bela (veya belasını) aramak
beyni sıçramak
bir kazanda kaynamak
birbirini tutmamak
can cana, baş başa
canımın içi
cayırtı vermek
çamura bulaşmak (batmak)
çifte gitmek
çirkef atmak
çocuk oyuncağı hâline getirmek
çukurunu kazmak
dağarcığındakini çıkarmak
davet etmek
defterinde olmamak
derdini deşmek (veya depreştirmek)
dereden tepeden konuşmak
ders (dersi) asmak
dilini tutmak
dillere destan olmak
dizgine gelmek
dut gibi olmak
duymazlıktan gelmek
eli mahkûm olmak
gaflet uykusuna dalmak (yatmak)
gaflet uykusundan uyandırmak
gözden (veya gözünden) sürmeyi çalmak (veya çekmek)
gözünde (veya gözlerinde) şimşek (veya şimşekler) çakmak
gözünü toprak doyursun
hâk ile yeksan olmak
hatırına gelmek
hesaplamak kitaplamak
hücum etmek
hükûmet etmek
içeriye düşmek
iliğine (veya iliklerine) işlemek (veya geçmek)
imam osurursa cemaat sıçar
imdada (imdadına) koşmak (yetişmek)
imtisal etmek
istek (veya isteğini) uyandırmak
işini bilmek
işler açılmak
it gibi çalışmak
iti an, taşı eline al (veya çomağı hazırla)
ittifak etmek
iyi olmak
karı gibi
katakulli okumak
kement atmak
kendini beğenmek
ketenpereye getirmek
keyif çatmak
kırkından sonra azmak
korumaya almak
kör kurttan bile vazgeçmemek
kulis yapmak
kulunç kırmak
laf getirmek
lokman hekimin ye dediği
masraftan çıkmak
münasebet almak
nedir ki
pençe atmak
pıllım pıllım olmak
pislik parmağından (paçalarından) akmak
pupa yelken ilerlemek (gitmek...)
rahmet olsun canına
sağ kalmak
selamete çıkmak
sıkıdan geçirmek
söz götürmez
suyu seli kalmamak
şenlik görmemiş
tadını bulmak
tak etmek
tenha kalmak
teressüp etmek
tezahür etmek
uykuya dalmak
vakit öldürmek
vay sen misin?
yeri soğumadan
yüreği boğazına tıkanmak
zevzeklik etmek
zıkkımın kökünü (veya pekini veya dibini) ye!

Deyimler sözlüğünde deyimlerin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.