YasinKa

Deyimler

(bir iş) aceleye gelmek
(bir şeyden) hayır görmemek
(bir şeye) kulak vermek
(birini) maskaraya almak
(birinin) gırtlağına basmak
(birinin) üstüne atmak
(birinin) zebunu olmak
acze düşmek
ahu gibi
akıllı geçinmek
alışık olmak
Allah kısmet ederse
Allah kuru iftiradan saklasın
altını kapatmak
analiz etmek
anası turp (veya sarımsak), babası şalgam (veya soğan)
araba devrilince yol gösteren çok olur
asker çıkarmak
ayak atmak
bağışlamamak
başı daralmak
başına karalar bağlamak
başını ateşlere yakmak
belleğini yitirmek
belsoğukluğuna uğratmak
bir iki derken
bizar olmak
boncuk gibi
büyüsüne kapılmak (veya tutulmak)
canım ciğerim
cebine indirmek (atmak)
çak çak olmak
çalım satmak
çocuk yapmak
daktiloya çekmek
darbe yapmak
dertsiz kul olmaz
dikkat etmek
dili pabuç kadar
dipsiz kile, boş ambar
dudak dudağa gelmek (veya kalmak)
dünya (dünyalar) birinin olmak
el kapısına düşmek
ettiğiyle kalmak
ev ev dolaşmak (gezmek)
evliya gibi
felç inmek
feneri nerede söndürdün
forsu olmak
gâvur etmek
gelsin ... (veya gelsin ... gitsin ...)
gıcık almak (kapmak, olmak)
göz kırpmadan
gözlerini bitirmek
gürültüye getirmek (veya boğmak)
hakkı için
hamle etmek (veya yapmak)
hangi taşı kaldırsan altından çıkar
hayal olmak
hayatını yaşamak
iftira etmek
ihya etmek
ileriyi görmek
insan yükü (veya eti) ağırdır
istikbal etmek
iştah kapamak (kesmek)
itibardan düşmek
iz bırakmak
kabine çekilmek
kaç paralık (adam veya şey)
kafasına sığmamak
kafayı çalıştırmak (işletmek)
kalemi olmak
karınca yuvası gibi kaynamak
kendini sıyıramamak
kırk tarakta bezi olmak
kızağa çekmek (veya almak)
komplo kurbanı olmak
kulağına fısıldamak
kupkuru kesilmek
kuş gibi (veya kadar) yemek
lakırtıya tutmak
limonata gibi
maskaraya almak
muvazene etmek
mübayaa etmek
münasebete girmek
ne mal olduğunu bilmek (veya anlamak)
öyle olsun
paniğe vermek
panik yaratmak
parmak atmak
paskalya yumurtası gibi
rahleitedrisinden geçmek
renk katmak
replik almak
rüya gibi
sarkıntı olmak
sonu gelmemek
şaka maka derken
tadil etmek
taş taş üstünde bırakmamak
tehlike atlatmak
terk etmek
teşhir etmek
tıraşa tutmak
tırhallı, hep bir hâlli
tulum çıkarmak
tütün sarmak
vecde kapılmak
vesikaya bağlamak
viraj almak
vites küçültmek
yalakalık etmek
yerini bulmak
yolunu yapmak
yumruk atmak (indirmek)
yüksekten konuşmak
yüzünü ağartmak
zıp zıp zıplamak

Deyimler sözlüğünde deyimlerin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.