durum

durum
1

Futbol : Bir ayaktopu kümesinde takımların aldıkları sonuçlara göre kazandıkları değerler. Uluslararası kurallara göre kazanan takım iki, yenişemeyen takımlar birer değer alırlar. Yenik takımlar ise değer alamazlar.

2

Eğitim : Ruhsal, toplumsal ve bedensel bakımdan çevresine başarılı bir biçimde uyması için inceleme ve bakım konusu olan kişi (öğrenci) ya da aile (ana-baba).

3

Eğitim : Yakınma konusu olan ve çözümü beklenilen sorun.

4

Felsefe : (Lat. situs = yerleşik olan, konulmuş olan)

5

Felsefe : (Günümüz felsefesinde) İnsanın kendisini içinde bulduğu somut gerçeklik. // Bu gerçeklik kendisine önceden belli olanaklar açar, öte yandan da olanakları kapar.

6

Fizik : bk. hal.

7

Gramer : Adın cümle içinde bulunduğu dil bilgisi şekli; yalın veya eklerle genişletilmiş olarak aldığı geçici durum. Türkçede adlar yalın, yükleme, ilgi, bulunma, yönelme, çıkma ve vasıta durumlarına girerler: / Yalın durum kapı (kapı kırıldı). / Yükleme durumu kapıyı (kapı+y+ı çaldı). / İlgi durumu kapının (kapı+nın kolu). / Yönelme durumu kapıya (kapı+y+a gitti). / Bulunma durumu kapıda (kapı+da kaldı). / Çıkma durumu kapıdan (kapı+dan döndü). / Vasıta durumu kapıyla (kapı+y+la kolu, çocuk+la annesi) vb. / Ad durumu ekleri, yukarıda belirtilen temel görevleri dışında daha başka bazı işlevler ile de kullanılır: sen+den küçük, su+dan cevap vb. Türkçenin tarihî dönemlerinde eşitlik (equativus: +ÇA); yön gösterme (direktivus: +gArU) ve vasıta (instrumentalis: +(I)n/+(U)n durumları, belirtilen özel eklerle karşılanırdı. Bugün bu durum ekleri Türkiye Türkçesinde yerlerini edatlara bırakmıştır. EAT’de uçın>üçin edatı da sıklıkla ekleşerek + çun/+çün sebep gösterme ekine dönüşmüştür. Buna bk.

8

Gösterim Sanatı : Kişiler arasındaki ilişkide önemli bir durumu getiren ve seyirciyi etkileyen görünüm. Tema, uygun bir durum üzerine oturtularak işlenir.

9

Jimnastik : Vücudun, herhangi bir bölümü üzerinde, alıştırma için aldığı biçim.

10

Kimya : Bir dizgenin ölçülebilen tüm özellikleri arasında kurulan ve o dizgeyi ayırt edici olarak belirlemeyi sağlayan nicelikler ve aralarındaki bağıntı.

11

Tiyatro : Oyunda seyirciyi etkileyen görünüş. Vaziyet.

12

Yöntem Bilimi : Bir süreç ya da bir oluşumun taşıdığı süreğen görüntü ya da belli bir zamanda aldığı kesit görünüş.

13

Ad : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon

14

Ad : Duruş biçimi, konum.

15

Ad : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

16

Ad, Dil Bilgisi : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl: Yalın durum. Belirtme durumu. Kalma durumu.

17

Gramer : Odun.

18

Gramer : Yufka ekmeğinin içine çeşitli katıklar konularak sarılmış durumu

19

Gramer : Hal

20

Gramer : Vaziyet, durum

Kısaca Bilgi/durum

(bir durum birinin) sinirine dokunmak (bir durum veya düşüncenin) ışığı altında açar nedir açık durum tanımı adın anlamı aile ne demek akçalı durum nedir aktifleşmiş durum alıştırma tanımı anne anlamı artı geri dönülen durum ayaktopu ne demek ayırt nedir bağıntı tanımı bakım anlamı bakımdan ne demek başarı nedir başarılı tanımı başka anlamı bazı ne demek beden nedir bedensel tanımı bekle anlamı belirti ne demek belirtilen nedir belli tanımı biçim anlamı bilgi anlamı birbir ne demek birer nedir birey tanımı bölüm anlamı bugün ne demek bulunma nedir buna tanımı cevap anlamı coğrafi durum ne demek cümle nedir çevrebilimsel durum daha tanımı değer ne demek dışında anlamı dil bilgisi ne demek dizge nedir doğal durum tanımı döndü nedir dönem anlamı dönemsel durum ne demek döngel durum nedir dönüş tanımı durağan durum anlamı durağan durum büyümesi durağan durum dengesi durgun durum ne demek durum almak nedir durum baladı tanımı durum betimi anlamı durum değişimi ne demek durum değiştirmek durum denklemi nedir durum eki tanımı durum etmeni anlamı durum fiili ne demek durum görüşmesi durum göstergesi durum gösterme ekleri durum incelemesi durum komedyası durum ortacı nedir durum saptama gecikmesi durum saptayıcı araştırma durum tanımlaması durum tarihçesi durum tespiti gecikmesi durum ulacı tanımı durum uzayı anlamı durum yazımı ne demek durum zarfı nedir duruma göre iktisat politikası duruma göre maliye politikası duruma göre para politikası duruma özgü kuramlaştırma duruma uyma tanımı durumculuk anlamı durumdan ders çıkarmak durumdan vazife çıkarmak durumsal bağlam durumsal etkenler durumsal mallar durumsamak ne demek durumsunmak nedir durumsuz tanımı durumtay anlamı durumu bozulmak durumu düzelmek durumun denetlenmesi edat ne demek ekin isminin anlamı ekmek nedir eşit tanımı eşitlik anlamı etkisiz geri dönülen durum felsefe ne demek fiil nedir geçerli durum tanımı geçici anlamı genil durum ne demek gerçek tanımı gerçek durum nedir gerçeklik tanımı geri dönülen durum gitti anlamı göre ne demek görev nedir görüntü tanımı görünüm anlamı görünüş ne demek gösterme nedir güncel durum haritası günü tanımı hepsi anlamı herhangi ne demek herhangi bir nedir için tanımı içinde anlamı içine ne demek ilgi anlamı ilişki nedir inceleme tanımı insan anlamı istenmeyen durum işle ne demek işlenir nedir işlev tanımı iyi durum belgesi kafa durum anlamı kalımlı durum ne demek kalımsız durum nedir kapı tanımı kapıda anlamı karşıt durum ne demek kazan ne demek kelime nedir kendi tanımı kesit anlamı keyfiyet ne demek kişi nedir konu tanımı konum anlamı korkululuk-korkulu durum koşul ne demek kural nedir küçük tanımı kümes anlamı metastabil durum mevki ne demek nice nedir normal durum tanımı odun anlamı olan ne demek olanak nedir olarak tanımı olumsuz durum anlamı oluşum ne demek otuz altı durum otuzaltı durum nedir oyun tanımı ölçün durum anlamı öte yandan ne demek pozisyon nedir ruhsal nedir saltık durum tanımı sebep anlamı seferî durum ne demek seyirci nedir sıvı durum tanımı simgesel durum anlamı somut ne demek sonuç isminin anlamı sorun nedir sudan tanımı süreç tanımı süreğen anlamı sürer durum ne demek takım nedir tarihî tanımı teknik durum anlamı tema ne demek temel anlamı tetik durum nedir toplum tanımı toplumsal anlamı toplumsal durum ölçeri tüketici durum kümesi türk ne demek türkiye ne demek uluslararası nedir umulmayan durum uygun nedir üç durum yasası vasıta tanımı vaziyet anlamı veya ne demek vücut nedir yakın tanımı yalın isminin anlamı yalın durum anlamı yandan ne demek yarı kararlı durum yatışkın durum nedir yatışkın durum potansiyeli yatışkın durum yaklaşımı yenik tanımı yeniş anlamı yeri ne demek yerleşik nedir yönelme tanımı yufka anlamı yukarı ne demek yutucu durum nedir yüklem tanımı yükleme anlamı zaman tanımı zorunlu durum ne demek

durum ne demek, durum nedir sorularına karşılık, 5 harfli durum sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca durum teknik teriminin Dil Bilgisi, Felsefe, Kimya, Tiyatro, Fizik, Eğitim, Gramer, Futbol, Gösterim Sanatı, Jimnastik, Yöntem Bilimi kategorilerindeki anlamlarına ve durum ile ilgili toplam 224 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

Durum Oyunları