gelmek

gelmek
1

: Ulaşmak, varmak

2

: Getirmek

3

: Oturmaya, ziyarete gitmek: Dün akşam amcamlar bize geldi.

4

: İsabet etmek: Attığı top gözüme geldi

5

: Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir.

6

: Ortaya çıkmak, doğmak.

7

: Belli bir süre dolmak

8

: Belli bir zamana ulaşmak.

9

: Kadar olmak: Boyu ancak omzuna geliyor.

10

: Çıkmak, yönelmek: Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez.

11

: İzlemek, takip etmek: Çocuklar arkadan geliyordu.

12

: Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: Kahve Brezilya'dan geliyor.

13

: Katılmak, eklenmek: Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir.

14

: Türemek.

15

: Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim.

16

: Sonuç çıkmak: Bu davranışlardan ne gelir bilinmez.

17

: Dayanmak, tahammül etmek: Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor.

18

: Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak

19

: Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: Dediğime geldiniz mi?

20

: Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi.

21

: Kazanılmak, sağlanılmak: Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir.

22

: Uymak: Bu ayakkabı sana küçük gelir.

23

: Olmak, -e uğramak: Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi.

24

: Akmak: Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor.

25

: Düşmek, rast gelmek: Buraya ışık gelmiyor.

26

: Görünmek, sanılmak

27

: Uygun düşmek

28

: Başlamak, ortaya çıkmak.

29

: Mal olmak: Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi.

30

: Biriyle birlikte gitmek: Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?

31

: İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: Uykusu gelmek.

32

: Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: Alışageldiğimiz bir anlamı vardı.

33

: -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek.

34

: Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek.

35

: -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek.

36

: Herhangi bir sırada bulunmak: Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek.

37

Gramer : Hamur mayalanmak.

38

Gramer : Uğraşmak.

39

Gramer : Gelmek (bk. ge)

Kısaca Bilgi/gelmek

(bir iş) aceleye gelmek (bir şey birine) alay gibi gelmek (bir şey için) birebir gelmek (bir şey) az gelmek (bir şey) çok gelmek (bir şeyden) ileri gelmek (bir şeye) can gelmek (bir şeye) renk gelmek (bir şeyin) arkası gelmek (bir şeyin) üstüne gelmek (birine bir şey) vız gelmek (birine) cesaret gelmek (birine) gurur gelmek (birine) karşı gelmek (birine) laf gelmek (birine) öyle gelmek (birine) söz gelmek (birini) içine sokacağı gelmek (birinin) başına gelmek (birinin) hesabına gelmek (birinin) sulbünden gelmek (herhangi bir biçim) kolayına gelmek (iş) pot gelmek ... hâline gelmek abdesti gelmek tanımı acı gelmek anlamı ağdık gelmek ne demek ağır gelmek nedir ak sakaldan yok sakala gelmek akganüstü gelmek akırbale gelmek akla gelmek tanımı aklı başına gelmek aklı sonradan gelmek aklına bir şey gelmek aklına gelmek anlamı akşam ne demek al gelmek nedir alada gelmek tanımı alın anlamı alış ne demek amana gelmek nedir anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek ancak tanımı anıt nedir anlam anlamı anlamazlıktan gelmek (veya anlamazlığa vurmak) anlamına gelmek anlat ne demek anna gelmek nedir annağa gelmek tanımı arda gelmek anlamı arka ne demek arkırı gelmek nedir arpası çok gelmek arsına gelmek tanımı ası gelmek anlamı asıdan gelmek ne demek asıl nedir aşağıdan gelmek aşka gelmek tanımı at anlamı ateş almaya gelmek ayağa gelmek ne demek ayağı ile gelmek ayağına gelmek nedir ayağma gelmek tanımı ayak oyununa gelmek ayakkabı anlamı ayda isminin anlamı aygıra gelmek ne demek ayı günü gelmek aykırı gelmek nedir azrail´le burun buruna gelmek bana tanımı bardak anlamı barut kokusu gelmek basgın gelmek ne demek basıla gelmek nedir baskına gelmek tanımı baş aşağı gelmek baş başa gelmek baş gelmek anlamı başa baş gelmek (veya kalmak) başa gelmek ne demek başdan yuharı hoş gelmek başı sıkıya gelmek başı yerine gelmek başına (...) gelmek başına bir hâl gelmek başla nedir başta gelmek tanımı bazı anlamı bela ne demek beli gelmek nedir belinden gelmek belli tanımı benzine kan gelmek bıçak bıçağa gelmek bıkkınlık gelmek biçim anlamı biçimine gelmek bildir ne demek bilinmez nedir bilmezlikten gelmek bir araya gelmek bir hizaya gelmek bir süre tanımı biraz anlamı birbiri üstüne gelmek birçok ne demek biri nedir birinci tanımı birinci gelmek (veya çıkmak) birleşik anlamı birleşik fiil ne demek birlikte nedir boğaya gelmek tanımı boğaz boğaza gelmek buğaya gelmek anlamı bulunmak ne demek bura nedir burada tanımı burnundan (fitil fitil) gelmek burnundan gelmek burun anlamı burun buruna gelmek buyuru gelmek ne demek büyük abdesti gelmek büyük gelmek nedir cana gelmek tanımı canı ağzına (veya boğazına) gelmek canı burnuna (veya burnundan) gelmek canı gelmek anlamı canı yerine gelmek canının içine sokacağı gelmek celbine gelmek ne demek cesarete gelmek cızıya gelmek nedir ciğer ağızdan gelmek cihana gelmek tanımı coşa gelmek anlamı çalımına gelmek (veya getirmek) çatapat gelmek ne demek çay gelmek nedir çekiye gelmek tanımı çevre gelmek anlamı çız gelmek ne demek çişi gelmek nedir çiziye gelmek tanımı dadı gelmek anlamı daha ne demek dalaba gelmek nedir dalgınlığına gelmek damlaya gelmek tanımı dar gelmek anlamı dara gelmek ne demek datlı gelmek nedir davranış tanımı dediğine gelmek deg gelmek anlamı dek gelmek ne demek dekeye gelmek nedir denk gelmek tanımı deyim anlamı dıkız gelmek ne demek dıñdıñ gelmek nedir dıngılleç gelmek dıraca gelmek tanımı dırca gelmek anlamı dırcam gelmek ne demek dırıngaya gelmek dışlığı gelmek nedir dik gelmek tanımı dile gelmek anlamı dilinden gelmek dilinin ucuna gelmek dirk atılı gelmek dize gelmek ne demek dizgine gelmek nedir diziye gelmek tanımı doğmak anlamı dokuz ayın çarşambası bir araya gelmek dolduruşa gelmek (veya kapılmak) argo dolmak ne demek dolmuşa gelmek (veya binmek) doyurucu gelmek dönmek nedir dudağının ucuna gelmek dudak dudağa gelmek (veya kalmak) durguz gelmek tanımı durul anlamı durum ne demek duymazlıktan gelmek dünür gelmek nedir dünyaya gelmek tanımı düşmek anlamı eceli gelmek ne demek eğilim nedir eğrisi doğrusuna gelmek eklenmek tanımı ekler anlamı eksik gelmek ne demek ele gelmek nedir eli boş gelmek tanımı elinden gelmek anlamı elinden iyi iş gelmek elini kolunu sallaya sallaya gelmek emele gelmek ne demek eski nedir eteş almaya gelmek etki tanımı etme anlamı etmek ne demek eyiye gelmek nedir fazla gelmek (veya kaçmak) felç tanımı felç gelmek anlamı fenalık geçirmek (veya gelmek veya çökmek) fıra gelmek ne demek fiil nedir galeyana gelmek galip gelmek tanımı gayıl gelmek anlamı gayrete gelmek ne demek gaza gelmek nedir gazaba gelmek tanımı gelir anlamı geme gelmek ne demek gendü baş gelmek gendü baş getmek gevri gelmek nedir gıfa gelmek tanımı gına gelmek anlamı gırnava gelmek ne demek gırnova gelmek nedir gırtlak gırtlağa gelmek gızana gelmek tanımı gibi gelmek anlamı gibisine gelmek gitmek ne demek göğe gelmek nedir gördeğe gelmek tanımı gördüğe gelmek anlamı göresi (veya göreceği) gelmek göresi gelmek ne demek görmezden gelmek görmezlikten gelmek görün nedir göstermek tanımı gövde anlamı göve gelmek ne demek göye gelmek nedir göz göze gelmek gözaydına gelmek göze gelmek tanımı gözünün önüne gelmek gurka gelmek anlamı gururuna ağır gelmek güç gelmek ne demek gügürdeğe gelmek günahı gelmek nedir gürdeğe gelmek tanımı gürdüğe gelmek anlamı gürültüye gelmek hafif gelmek ne demek hakkından gelmek halel gelmek nedir halt halt gelmek hamur tanımı hapahap gelmek anlamı hapapa gelmek ne demek hapbahap gelmek harpaharp gelmek hatıra nedir hatırına gelmek hatiften gelmek havale gelmek tanımı havas anlamı heltek gelmek ne demek hemen nedir herek gelmek tanımı herhangi anlamı herhangi bir ne demek heyecana gelmek hıngı zıngına gelmek hizana gelmek nedir hizaya gelmek tanımı höğüne gelmek anlamı husule gelmek ne demek ıras gelmek nedir ızlama gelmek tanımı içinden gelmek anlamı içine daralma gelmek içine fenalık gelmek (veya basmak) ihtiyaç ne demek iki eli yanına gelmek ikinci gelmek nedir ilaç gibi gelmek ilgi tanımı ilgili tanımı imana gelmek anlamı inan anlamı inanmak ne demek inkârdan gelmek inkıraz gelmek nedir insafa gelmek tanımı intikal anlamı intikal etmek ne demek ipras gelmek nedir isabet ne demek istanbul tanımı istek anlamı işbaşına gelmek işin üstesinden gelmek işine gelmek ne demek işit nedir iştaha gelmek tanımı iyi gelmek anlamı iyi karşılamak ne demek kabul nedir kadar tanımı kafası yerine gelmek kâfi gelmek anlamı kahve ne demek kalbi ağzına gelmek kalburüstüne gelmek kaleme gelmek nedir kan gelmek tanımı karık gelmek anlamı karnı sırtına gelmek karşı karşıya gelmek karşılamak ne demek kart gelmek nedir katakulliye gelmek katıl tanımı kazan nedir keleye gelmek anlamı kelime ne demek kendi nedir kendi ayağı ile gelmek kendine gelmek tanımı kertesine gelmek kese gelmek anlamı kesel gelmek ne demek kesirinden gelmek ketenpereye gelmek keyfi gelmek nedir kıdağına gelmek kırnava gelmek tanımı kısmete gelmek anlamı kısmeti ayağına (kadar) gelmek kıvamına (veya kıvama) gelmek kızana gelmek ne demek kızansaya gelmek kimse nedir kip gelmek tanımı koç önüne gelmek koça gelmek anlamı kollarını sallaya sallaya gelmek konu ne demek konuk gelmek nedir kopup gelmek tanımı korktuğu başına gelmek kös gelmek anlamı kötülük ne demek kulağına gelmek kumpasa gelmek nedir kurmay tanımı küçük anlamı küçük abdesti gelmek kündeye gelmek ne demek künyesi gelmek nedir lafına gelmek tanımı lazım gelmek (veya olmak) lira anlamı lisana gelmek ne demek lisâne gelmek nedir manasına gelmek manaya gelmek tanımı mayalanmak anlamı mayvalaya gelmek meçe gelmek ne demek merak nedir merhamete gelmek meyanesi gelmek meydan tanımı meydana gelmek anlamı miadı gelmek ne demek milyon nedir musluk tanımı nazara gelmek anlamı ne hesaba gelmek ne de kantara oğur gelmek ne demek oğura gelmek nedir olan tanımı olarak anlamı olmak ne demek oltaya gelmek nedir oluş isminin anlamı omuz tanımı onda anlamı ondan ne demek ortay nedir ortaya çıkmak tanımı oyuna gelmek anlamı öcüne galebe gelmek ögüre gelmek ne demek öğeceği gelmek nedir öğre gelmek tanımı öğreğe gelmek anlamı öğüne gelmek ne demek öğüre gelmek nedir öğüreceği gelmek ölümle burun buruna gelmek önde gelmek tanımı övke gelmek anlamı öyfesi ağzından gelmek pahalıya gelmek pata gelmek ne demek pekiş nedir pençe pençeye gelmek rast gelmek tanımı saç saça baş başa gelmek (veya dövüşmek) sadede gelmek anlamı sakata gelmek ne demek salıma gelmek nedir sana tanımı sanılmak anlamı sapancalığa gelmek satışa gelmek ne demek satıya gelmek nedir semere gelmek tanımı sesi semadan gelmek sıcak anlamı sıfat-fiil ne demek sığırdan gelmek sıkıya gelmek nedir sıra tanımı sırası gelmek anlamı sırtı yere gelmek sonra ne demek sonradan nedir sonu gelmek tanımı sonuç tanımı sözüne gelmek anlamı su gelmek ne demek suru gelmek nedir suya gelmek tanımı sürdürmek anlamı süre ne demek sürekli nedir süreklilik tanımı sürerlik anlamı sürü gelmek ne demek sürüp gelmek nedir şaka gibi gelmek şakaya gelmek tanımı şarıltıya gelmek şaş gelmek anlamı şavka gelmek ne demek şevke gelmek nedir tadak madak gelmek tadı gelmek tanımı tağaddeye gelmek tahammül anlamı tahammül etmek ne demek takip nedir takip etmek tanımı talaba gelmek anlamı talas gelmek ne demek tam gelmek (veya olmak) tamam gelmek nedir tane tanımı tanımazlıktan gelmek tapına gelmek anlamı tava gelmek ne demek tay gelmek nedir tecahülüarifaneden gelmek tekeye gelmek tanımı telaşa gelmek anlamı temasa gelmek ne demek teze gelmek nedir tıraşı gelmek (veya uzamak) tırısa gelmek tanımı tıs tıs gelmek anlamı tışlığı gelmek ne demek tirneğe gelmek nedir titreme gelmek tanımı tök gelmek anlamı tölübüne gelmek tölüne gelmek ne demek tömbeletös gelmek türe nedir türk tanımı ucu gelmek anlamı uç uca gelmek ne demek uğra nedir uğrağa gelmek tanımı uğramak anlamı uğraş ne demek uğura gelmek nedir uhdesinden gelmek ulaşmak tanımı ulkuna gelmek anlamı usangınlık gelmek uygun anlamı uygun gelmek ne demek uyku nedir uykusu gelmek tanımı uz gelmek anlamı üst üste gelmek üste gelmek ne demek üstü gelmek nedir üstüne fenalık gelmek üstüne gelmek tanımı üstüne kuma gelmek vadesi gelmek (veya dolmak) vakti gelmek anlamı varlık ne demek varmak ne demek vecde gelmek nedir vermek tanımı veya anlamı vurduğu yerden ses gelmek vurdumduymazlıktan gelmek vurğuna gelmek ne demek vücuda gelmek nedir yabancı gelmek tanımı yamacına gelmek yan gelmek anlamı yanağına kan gelmek yanbağı gelmek ne demek yapı nedir yapmacık tanımı yara anlamı yaşa ne demek yaşamak nedir yavtısı gelmek tanımı yazığı gelmek anlamı yazıla gelmek ne demek yele gelmek nedir yeni tanımı yeniden anlamı yeri gelmek ne demek yerine gelmek nedir yiğin gelmek tanımı yol ayrımına gelmek yola nedir yola gelmek anlamı yöne gelmek ne demek yönelmek nedir yönlü gelmek tanımı yumruk yumruğa gelmek yumurtaya gelmek yüke gelmek anlamı yüreği ağzına gelmek yüreğinden gelmek yüz yüze gelmek yüze gelmek ne demek yüzü yere gelmek (veya geçmek) yüzüne kan gelmek yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek zam gelmek nedir zaman isminin anlamı zar gelmek tanımı zarar gelmek anlamı zevkli gelmek ne demek zıban gelmek nedir zırta gelmek tanımı ziyaret anlamı zor gelmek ne demek

gelmek ne demek, gelmek nedir sorularına karşılık, 6 harfli gelmek sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca gelmek teknik teriminin Gramer kategorisindeki anlamına ve gelmek ile ilgili toplam 571 sözcük, birleşik kelime, teknik terim, atasözü, isim, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.